Vattenrenarvarumärket Kent drev övervägande i Indien

Kent är en av ledarna i kategorin vattenrenare. Kent utökade sin portfölj till underkategorierna köksmaskiner och hygien (dammsugare, rengöringsmedel och tvålautomater) under Q3 2020. Kents marknadsföringsteam arbetade med Amazon Ads för att marknadsföra sina produkter genom att öka medvetenheten och övervägandet.

Vad gjorde att Kent provade Sponsored Brands-video?

För att kommunicera unika egenskaper i sin portfölj i Supreme-serien använde Kent Sponsored Brands video för att ge en positiv upplevelse och uppfattning om deras produkter. De ville interagera med konsumenter genom att lyfta fram produktegenskaperna hos bästsäljande ASIN:er på ett interaktivt och engagerande sätt.

Kent utvecklade en strategi som utnyttjade kreativa videofunktioner med Sponsored Brands-video för att differentiera sina produkter och positionera och nå konsumenter som surfar med generiska sökord. De utnyttjade 30-sekunders videomaterial för att fånga tittarnas uppmärksamhet genom att lyfta fram fördelarna med flerstegsrengöring.

Få resultat med Sponsored Brands-video

Under Q3 2021 gav Kents Sponsored Brands-videokampanjer ungefär 4,8 gånger högre klickfrekvens (CTR) än deras totala kampanj-CTR:s. Med detta kunde Kent öka sin andel med 28 % för de mest populära sökorden i kategorin vattenrenare.

”Amazon Ads har kunnat hjälpa oss att nå relevanta målgrupper, och Sponsored Brands-video gör det möjligt för oss att ge liv åt produktupplevelsen för dem. Den fasta tidsramen på 30 sekunder säkerställer exakta meddelanden, vilket har hjälpt oss att nå igenom bruset och nå ut med vårt värdebudskap.”

— Varun Gupta, direktör, Kent RO Systems

Även om Amazon Seller Services Private Limited (”Amazon”) har gjort stora ansträngningar för att sammanställa den tillhandahållna informationen, kan Amazon inte lämna någon försäkran om denna informations korrekthet, fullständighet, användbarhet eller felfrihet. Amazon garanterar inte samma resultat för andra varumärken eftersom resultaten beror på olika faktorer som Amazon inte kan kontrollera. Amazon frånsäger sig härmed allt ansvar och tar inget ansvar för konsekvenser som kan uppstå till följd av användning av denna information. Du samtycker till att använda informationen på egen risk och att uttryckligen avstå från alla anspråk, rättigheter till åtgärder och/eller rättsmedel (enligt lag eller på annat sätt) som du kan ha mot Amazon till följd av eller i samband med användningen av sådan information. All kopiering, omdistribution eller återpublicering av informationen, eller någon del därav, utan föregående skriftligt medgivande från Amazon är strängt förbjuden.