Fallstudie

Jacked Factory optimerar sina annonser och sitt varumärke med Amazon Attribution

Jacked Factorys snabba tillväxt

Jacked Factory, ett kanadensiskt varumärke för sportnäring, har alltid strävat efter att optimera sina kampanjer utanför Amazon med hjälp av mätningsbaserade insikter för att öka investeringsavkastning (ROI) samt förbättra varumärket och försäljningen. Tidigare kunde de bara analysera skillnaden i försäljning före, under och efter kampanjer utanför Amazon och hade svårt att mäta kampanjens effektivitet.

I april 2021 började de använda Amazon Attribution, som sedermera har blivit en integrerad del av Jacked Factorys marknadsföringsverksamhet. Nu kan de hitta unika insikter och trender som hjälper dem avgöra hur deras marknadsföringskanaler presterar och stöttar deras övergripande affärsmål.

Jacked Factory lanserades och började sälja på Amazon 2015. Sju år senare är Amazon fortfarande en av Jacked Factorys främsta shoppingdestinationer och de har sålt miljontals prestationshöjande sportprodukter.

Under årens lopp har teamet på Jacked Factory använt Amazon Ads produkter (Sponsored Products, Sponsored Display och Sponsored Brands) samt varumärkesrelaterade shoppingupplevelser (Stores och Posts) tillsammans med deras marknadsföringskanaler utanför Amazon (Google, Facebook, Instagram, e-post och dotterbolag) för att hjälpa till att öka varumärkeskännedom, försäljning och kundlojalitet. Jacked Factory använder Amazon Attributions insikter för att optimera annonsmaterial, placeringar, målgrupper och landningssidor för annonskampanjer utanför Amazon.

”Med Amazon Attributions insikter har vi kunnat utöka vår verksamhet eftersom vi lätt kan se vilka annonseringsstrategier som hjälper oss att uppnå våra mål”, säger Roland Penney, chef för Amazon Operations på Jacked Factory.

”Det är så enkelt att använda, och med Amazon Attributions instrumentpanel kan vi snabbt se alla relevanta nyckeltal. Bra design gör att du slipper tänka på det och det är precis vad som händer i Amazon Attributions instrumentpanel,” tillade Penney.

Som erfaren, insiktsdriven marknadsförare delade Penney med sig av tre sätt på vilka Amazon Attributions insikter har hjälpt Jacked Factory att optimera sin annonsering och utöka sin verksamhet.

Identifiera rätt marknadsföringskanaler

Tack vare Amazon Attributions insikter kunde Jacked Factory avgöra vilka kanaler utanför Amazon som var bäst lämpade för olika annonseringsmål.

Insikterna visade att sociala mediekanaler vanligtvis hade högre konverteringstakt, vilket indikerar att dessa kunder har högre köpavsikt vid den punkten i shoppingresan. Jacked Factory använder nu dessa kanaler främst för marknadsföring i lägre tratt, med det övergripande målet att öka försäljningen. Annonsvisning, å andra sidan, passade bäst för marknadsföringskampanjer i högre tratt där deras fokus var att driva varumärkes- och produktkännedom. Dessutom såg de att medan Amazon Ads hjälpte till att öka kännedom, övervägande och försäljning var det den kanal som gav bäst resultat (jämfört med kanaler utanför Amazon) när det gällde att bygga kundlojalitet för deras varumärke.

Insikterna hjälpte också Jacked Factory att förstå vilka kanaler som fungerar bäst för var och en av deras produkter. Till exempel fick en produkt 8 gånger högre avkastning på en kanal utanför Amazon jämfört med en annan.

Amazon Attributions insikter har gjort det möjligt för Jacked Factory att ha en mer fokuserad, insiktsdriven, flerkanalig annonseringsstrategi baserad på vad som fungerar bäst för deras varumärke, produkter och kunder. De justerade framgångsrikt budgeten för annonsering utanför Amazon efter att ha använt Amazon Attribution för att analysera vad som gav bäst avkastning.

Förfina dina målgrupper, annonsmaterial och innehåll

Amazon Attributions insikter hjälpte Jacked Factory att förstå vilken målgruppstaktik som fungerade bäst för deras annonskampanjer. Till exempel fann de att annonskampanjer med bredare taktik gav större engagemang när de försökte definiera vilka målgrupper de skulle försöka få att besöka deras Store på Amazon.

På samma sätt hjälpte experiment med olika annonsmaterial och innehåll, vilka kunde mätas med Amazon Attribution, Jacked Factory att optimera kommunikationen med kunder. Till exempel lanserade teamet en serie e-postmeddelanden för att undersöka om ett produkterbjudande högst upp kontra längst ned i e-postmeddelandet gav bäst resultat, samt vilka typer av erbjudanden som vanligtvis genererade mer försäljning. Som ett resultat kunde Jacked Factory bättre optimera sina e-postkampanjer.

Optimera din Store

Jacked Factory testade effektiviteten hos olika landningssidor i två annonskampanjer utanför Amazon för att avgöra vilket tillvägagångssätt som genererade störst ökning av klickfrekvens, tillagt i kundvagn och försäljning.

Med hjälp av Amazon Attributions insikter insåg de att en Stores-landningssida fungerade bäst för att nå målgrupper högre upp i marknadsföringstratten. Genom att skapa en uppslukande upplevelse i sin Store kunde Jacked Factory sedan uppmuntra kunder att förflytta sig längre ned i tratten. Denna taktik resulterade i en fördubbling av deras frekvens för tillagt i kundvagn.1

”Att blåsa liv i vårt varumärke på ett sätt som resonerade med kunderna i vår Store – och använda särskilda undersidor för specifika produkter där vi kunde lyfta fram viktiga funktioner och visa alternativet att lägga till i kundvagn – genererade högre konverteringstakt än när kunder skickades till en produktpost”, sa Penney.

Samtidigt upptäckte Jacked Factory att det var mer effektivt att skicka kunder som aktivt ville köpa till en produktinformationssida. Detta hjälpte Jacked Factory att genererar mer konvertering och lojalitet bland befintliga kunder.

Som ett resultat av dessa Amazon Attribution-insikter förstod Jacked Factory vilken inverkan deras Store hade på kundresan så att de kontinuerligt kunde optimera den baserat på kundernas behov.

”Vår Store låter oss få kontakt med kunder ur vårt varumärkes perspektiv, och vi använder Amazon Attribution för att avgöra vilka förändringar vi behöver göra för att erbjuda kunderna rätt upplevelse och information”, sa Penney.

1 Uppgifter som tillhandahållits av annonsören, USA, 22 nov 2021–7 april 2022