Fallstudie

Utforska hur e-Comas och Superfeet använde Sponsored Products för att hjälpa till att öka försäljningsintäkterna

Man och kvinna som går i naturen

Det perfekta paret

Superfeet, ett varumärke som skapar personliga inläggssulor till kunder över hela världen, har annonserat i Amazon Store sedan 2015. Efter att de under flera år själva hanterat annonseringsstrategin på begränsade resurser och en liten budget, förvärvade teamet så småningom tillräckligt med medel för att anlita en byrå för att hjälpa till att förbättra varumärkeskännedomen och öka försäljningstillväxten i Storbritannien.

I juni 2020 började Superfeet arbeta med e-Comas, en global byrå för digital detaljhandel som hjälper varumärken att växa över flera onlinekanaler genom att öka deras verksamhet och bli lönsam genom att hantera deras konton, innehåll och annonsering.

Ett steg i taget

Superfeet var övertygad om sin potential att växa och e-Comas förstod hur man effektivt annonserar produkter i Amazon Store för att uppnå framgång.

e-Comas insåg från början att de flesta av Superfeets ASIN:er var omoderna och behövde uppdaterad information, till exempel en stark produktrubrik, en korrekt beskrivning, minst fyra bilder, etc. I början av samarbetet var antalet detaljhandelsklara ASIN:er som kunde annonseras begränsat.

e-Comas upptäckte också att det var hård konkurrens i kategorin inläggssulor, med en kostnad-per-klick (CPC) över genomsnittet. Det här var en viktig faktor, med tanke på Superfeets begränsade annonseringsbudget och annonskostnadsmål (ACOS).

Tar stora steg

Därefter beslutade e-Comas att starta smått och utöka annonskampanjerna baserat på rapporteringsinformationen. År 2021 började byrån annonsera 11 detaljhandelsklara ASIN:er i Storbritannien som kopplades till 75 % av den totala varumärkesförsäljningen, de gjorde en liten investering i automatiseradeSponsored Products-kampanjer.

Efter att de automatiserade kampanjerna pågått i en månad och samlat information om nyckelordsresultat, skapade byrån manuella Sponsored Products-kampanjer genom att använda de bäst presterande nyckelorden från de automatiska kampanjernas annonseringsrapporter. Under den här tiden uppdaterade e-Comas de omoderna ASIN:erna till att bli detaljhandelsklara och publicerade en optimerad varumärkesnätbutik för Superfeet UK för att visa upp varumärkets produktlager.

Strax efter lanseringen av de automatiserade Sponsored Products-kampanjerna tog e-Comas itu med det över genomsnittliga kostnad-per-klick (CPC) inom kategorin inläggssulor. De skapade en strategi att spendera på enskilda Sponsored Products-kampanjer för att fokusera på den allmänna produktfördelen och spenderade resten av budgeten separat på specifika, vinstinriktade produktnyckelord (t.ex. vandringsinläggssulor, tunna löparinläggssulor).

e-Comas diversifierade i slutändan Superfeets kampanjportfölj genom att spendera 50 % av budgeten på Sponsored Products, 30 % på Sponsored Brands, 10 % på Sponsored Display och 10 % på Sponsored Brands videoannonser för att upprätthålla hållbar tillväxt och bygga varumärkesnärvaro.

quoteUp”Det finns inget sådant som en otillräcklig budget. Börja smått, testa, identifiera receptet för framgång, upprepa, expandera och väx.”quoteDown
— Seval Andiç, teamledare, e-Comas

På rätt spår

Under första halvåret 2021 hade e-Comas en annonseringsutgift på € 14 000 ($ 13 700) och uppnådde en försäljning på € 125 000 ($ 122 600) genom att annonsera 11 detaljhandelsklara ASIN:er. Under första halvåret 2022 rapporterade byrån samma annonseringsutgifter för 19 ASIN:er istället för 11, och uppnådde en försäljning på € 137 000 ($ 134 400) med 10 % ACOS från år till år. 1

Dessutom har konverteringstakten vuxit från 12 % 2020, 16 % 2021 och 20 % 2022. ACOS förändrades också från 12 % 2020 till 10 % 2022 tack vare e-Comas ansträngningar att förbättra Superfeets ASIN:er och annonseringsstrategi. 2

1–2 Källa: e-Comas, globalt, 2022