Tre steg för att ställa in dina nyckelord i sponsrade annonser

Bakgrund

Bestspeaker1 är en liten försäljare från Kina som började använda Amazon Ads så fort de började sälja på Amazon 2019. De insåg att den mest kritiska faktorn för att optimera sponsrade annonser var valet av nyckelord, eftersom rätt nyckelord kan ge hög konverteringstrafik och stimulera produktförsäljningen.

Bestspeakers nyckelordsstrategi

I. Hitta nyckelord

  • Börja med att hitta relevanta nyckelord från kampanjer med automatisk nyckelordsinriktning. När den automatiska kampanjen har kört i två veckor, välj söktermer med bra resultat som nyckelord. Standarden för resultaten kan variera för olika säljare. Bestspeaker valde söktermer med en konverteringstakt för beställningar som var högre än 8 procent för deras produkters nyckelord.
  • Samla sedan två till fyra primära nyckelord från liknande produkter, sök sedan på nyckelord för att hitta runt 60 nyckelord som är relevanta och ger hög volym.
  • Lyssna på Bestspeaker för mer information.

II. Filtrera nyckelord

  • Kontrollera först relevansen av de insamlade 60 nyckelorden och ta bort sökord som är irrelevanta för dina produkter eller som inte matchar produktfunktionerna.
  • Analysera sedan relevansen mellan varje filtrerat nyckelord med riktade produkter på Amazon och ta bort nyckelord som är irrelevanta tills det finns cirka 20 till 30 nyckelord kvar.

III. När du har valt nyckelord

  • Kategorisera de nyckelord som du samlat in under de två föregående stegen i tre annonsgrupper baserat på Bred, Fras eller Exakt matchningoch kör sedan kampanjer med manuell inriktning.
  • När de manuella annonskampanjerna har kört i 10 dagar tar du bort nyckelord som får högt antal klick men inte resulterar i försäljning. Sedan optimerar du dina bud baserat på annonskostnaden för försäljning (ACOS).

Resultat

Bestspeaker såg att den månatliga försäljningen ökade mellan 30 procent till 40 procent under 2019 när de använde Sponsored Products jämfört med perioden före lanseringen av Sponsored Products-kampanjen, med 25 procent annonsgenererad försäljning.

1På begäran av säljaren använder denna fallstudie en pseudonym istället för det faktiska varumärket.