GoNoodle förbättrar appens upptäckbarhet med Fire TV-annonser

Företaget

GoNoodle lanserades 2013 och engagerar 14 miljoner barn varje månad med videor om rörelse och mindfulness som skapats av experter på barnutveckling. Det här innehållet, som innehåller låtar, dans, yoga, stretching med mera, hjälper lärare och föräldrar att hålla barnen underhållna och motiverade.

Utmaningen

Som ett medie- och underhållningsföretag som ägnar sig åt att stärka barn måste GoNoodle konkurrera i en bransch som domineras av större företag med stark varumärkesigenkänning. Därför samarbetade GoNoodle med Amazon Ads för att öka varumärkeskännedomen och upptäckbarheten av sin app, samt generera installationer av appen med hög användningsgrad till en låg kostnad.

Strategin

GoNoodle använde Sponsored Display på Fire TV för att öka kännedomen om och installationerna av sin app. MedFire TV-annonser kan annonsörer marknadsföra appar, filmer och TV-program till relevanta målgrupper baserat på intressen. Med självbetjäningsannonskonsolen kan annonsörer skapa dessa annonser, övervaka resultat och justera kampanjinställningar efter lanseringen för att bibehålla budgeteffektiviteten.

Amazon Ads hjälpte GoNoodle att bygga en kampanj för att engagera målgrupper som är intresserade av familjeinnehåll, och dess annonser visades under fältet ”Sponsrad” på hemfliken i Fire TV. Denna placering Above The Fold gjorde det möjligt för GoNoodle att visa sitt innehåll som en del av Fire TV:s inbyggda gränssnitt. Annonseringsteamet övervakade kampanjen och justerade inställningar, som målgrupper, under tiden för att uppnå optimalt resultat.

Resultatet

Totalt sett bidrog GoNoodles kampanj till att öka den kumulativa räckvidden (antalet unika användare som exponeras genom kampanjen) för sin app, vilket ledde till större upptäckbarhet. Appen fick mer än 33,7 miljoner visningar under de tre veckor som kampanjen pågick. CTR (klickfrekvensen) var 0,37 % och appinstallationshastigheten var 0,20 %. Kostnaden för installationer med hög användning var låg och nyckeltalen för kännedom och intresse, till exempel visningar och förhållandet mellan appinstallationer och klick, stämde också överens med GoNoodles förväntningar.

Baserat på kampanjresultaten anser GoNoodle att TV-, och särskilt Fire TV-annonser, passar bra för deras varumärkesmarknadsföringsstrategi.

Sponsrad av Amazon