Godrej Properties använde Amazon Ads för att öka antalet leads av hög kvalitet

Godrej Properties, fastighetsdelen av Godrej Group, är en av de ledande utvecklarna i Indien med närvaro i mer än tolv städer. De ville optimera effektiviteten av sina digitala kampanjer genom att skapa intresse bland relevanta potentiella köpare inför deras kommande projektlansering i centrala Noida. Projektet omfattade lyxlägenheter med toppmoderna bekvämligheter och fantastiska hälsofaciliteter för att ge invånarnas livsstil en uppgradering. Målet var att öka kännedom om den nya lanseringen och generera leads av hög kvalitet samt walk-ins för projektet i stor skala och på ett kostnadseffektivt sätt.

Nå relevanta potentiella köpare

Amazon Ads samarbetade med Godrej Properties och Madison Digital för att identifiera relevanta målgruppssegment baserat på köpbenägenhet, demografi, plats- och shoppingsignaler, till exempel konsumenter som söker efter elektronik, apparater eller modeaccessoarer från premiummärken och bil- och resetillbehör.

Dessa målgrupper nåddes via displayannonsering med Amazon DSP i annonsutrymmen på amazon.in. Annonsmaterialet förmedlade unika egenskaper hos den nya Godrej-fastigheten, med fokus på hälsa och andra bekvämligheter. Klickning ledde målgrupper till en landningssida på Amazon där de kunde läsa mer om projektet och dela med sig av sina uppgifter i ett formulär för att sedan bli kontaktade av varumärket. Formuläret innehöll några automatiskt ifyllda uppgifter och några anpassade fält för varumärket för att bedöma de potentiella köparnas intentioner. De leads som samlades in skickades till varumärkesteamet genom en anpassad CRM-integration (Customer Relationship Management) så att de kunde kontakta de intresserade målgrupperna. Godrej Properties var bland de första varumärkena i Indien som integrerades med en anpassad API-integration för CRM, vilket gjorde det möjligt för dem att komma åt leads i realtid.

”Vi ville arbeta med Amazon Ads för att driva vår affärstillväxt genom att kontinuerligt experimentera med nyare lösningar. Amazon Ads har blivit en användbar och pålitlig kanal för oss tack vare relevanta målgruppslösningar, formulär för generering av leads och ett mycket engagerat kontohanteringsteam. Med anpassad API-integration för CRM har vi inte bara sett en övergripande förbättring i insamlandet av leads, utan vi kan dessutom betjäna kunder i realtid, vilket leder till en bättre konsumentupplevelse. Vi ser fram emot många sådana innovationer och arbetar nära med Amazon Ads-teamet för att ytterligare skala vår verksamhet.”

– Vishal Gonsalves, Sr. General Manager for CRM & Digital, Godrej Properties

Leverera leads av hög kvalitet

Efter den anpassade CRM-integrationen genererade Amazon Ads i Q3 2021 leads för Godrej Woods-projektet (Delhi NCR) till en 14 % lägre kostnad per lead (CPL), och en minskning på 31 % av andelen icke-kontaktbara leads jämfört med tidigare Amazon Ads-kampanjer.

”Fokus för vårt ihärdiga arbete är att optimera marknadsföringstratten genom att minska friktionen med hjälp av teknik och insikter. Direkt integrering av lead-gen-formulär med CRM via API på Amazon är ett bra exempel på detta, och det är spännande att vara de första annonsörerna att utnyttja denna CRM-integration.

Handläggningstiden är viktig för alla varumärken där
generering av efterfrågan sker online medan slutförandet sker offline. Denna API-baserade direktintegrering mellan media och CRM utnyttjar verkligen tekniken. Det är sannerligen ett påtagligt resultat när andelen icke-kontaktbara leads sjunker från 66 % till 35 %, samtidigt som andelen leads som leder till bokningar ökar.”

– Chintan Soni, vd för digitala produkter och resultatmarknadsföring, Madison

Även om Amazon Seller Services Private Limited (”Amazon”) har gjort rimliga ansträngningar för att sammanställa den tillhandahållna informationen kan Amazon inte lämna någon försäkran om dess korrekthet, fullständighet, användbarhet eller felfrihet. Amazon garanterar inte samma resultat för andra varumärken eftersom resultaten beror på olika faktorer som Amazon inte kan kontrollera. Amazon frånsäger sig härmed allt ansvar och tar inget ansvar för konsekvenser som kan uppstå till följd av användning av sådan information. Du samtycker till att använda informationen på egen risk och att uttryckligen avstå från alla anspråk, rättigheter till åtgärder och/eller rättsmedel (enligt lag eller på annat sätt) som du kan vidta mot Amazon till följd av eller i samband med användningen av sådan information. All kopiering, vidaredistribution eller återpublicering av informationen, eller någon del därav, utan föregående skriftligt medgivande från Amazon, är strängt förbjuden.