Ghost Controls driver försäljning och varumärkessynlighet med sponsrade annonsinriktningsalternativ

Historien

Ghost Controls är en ledande designer och tillverkare av portautomationslösningar i Nordamerika. Företaget erbjuder en ny generation automatiska portöppnare och tillverkar sina produkter för att hantera kundidentifierade brister i befintliga detaljhandelsprodukter som förlitar sig på flera årtionden gammal teknik. Med lågspännings- och soloptimerade portöppnare och tillbehör tillhandahåller Ghost Controls sina kunder säkerhet, trygghet, bekvämlighet och sinnesro.

Utmaningen

Ghost Controls lanserade sina Amazon Ads-kampanjer första gången i januari 2016 för att öka varumärkesmedvetenheten. Varumärkets snabba tillväxt i Nordamerika ökade dock behovet av en agenturpartner för att implementera en strategi som konsekvent kunde öka avkastningen på annonsutgifterna. Så i mars 2019 skapade Ghost Controls ett samarbete med den digitala marknadsföringsbyrån Logical Position som fick ta över företagets Amazon Ads-hantering.

quoteUpVårt varumärke växte mycket snabbt och det var bättre att jag ägnade min tid åt att utveckla andra aspekter av verksamheten. Jag valde Logical Position eftersom byrån tillförde en viss transparens till våra annonskampanjer vilket var betryggande med tanke på de skulle hantera en betydande del av vår verksamhet.quoteDown
– Richard Lacombe, vice säljchef, Ghost Controls

Strategin

Med målet att förbättra varumärkeskännedomen och öka bruttoförsäljningen började teamet på Logical Position med att genomföra en kontoombyggnad och -omstrukturering för både Sponsored Products och Sponsored Brands-kampanjerna.

I början förlitade sig byrån på en annonsgruppsstruktur uppdelat per produkt för automatiska inriktningskampanjer samt en annonsgruppsstruktur uppdelat per nyckelord för manuella kampanjer. Detta innebar att varje annonserad produkt med automatisk inriktning samt varje manuellt riktat sökord hade en egen annonsgrupp. Genom att använda detta tillvägagångssätt kunde Logical Position följa resultaten för enskilda produkter och sökord över tid, vilket gjorde att de kunde lägga till negativa sökord och ändra anbud på enskilda produkter och enskilda sökord.

Därtill, i ett försök att maximera både varumärkes- och produktsynlighet, använde byrån flera olika inriktningsalternativ för både Sponsored Products och Sponsored Brands; bland annat automatisk inriktning, produktinriktning och sökordsinriktning. Samtidigt använde de anbud genom placering för att lättare kunna optimera resultaten för annonsplaceringar som skapade de bästa resultaten för varje given produkt. Till exempel delade teamet upp kampanjerna enligt olika typer av automatisk inriktning– komplement, substitut, nära matchning eller lös matchning – för att observera trender över tid och kontrollera budgivningen enligt målinriktningstyp.

När det var dags att optimera Ghost Controls kampanjer använde Logical Position söktermsrapporten för att identifiera vilka nya relevanta sökord, produkter eller kategorier de skulle rikta in sig på. Rapporten hjälpte också teamet att identifiera vilka sökord som borde konverteras till negativa sökord för att begränsa onödiga utgifter på irrelevanta sökningar. Därtill använde Logical Position annonsproduktrapporten för att se vilka produkter som fått många klick som ledde till inköp av andra produkter. Med hjälp av kombinationen av dessa analysverktyg kunde byrån upptäcka nya tillväxtmöjligheter för Ghost Controls och optimera kampanjerna därefter.

Resultatet

Under sexmånadersperioden som följde efter Logical Positions återuppbyggande av kontot har Ghost Controls upplevt en konsekvent försäljningstillväxt. Från och med oktober 2019 har varumärkets Amazon Ads-kampanjer genererat över 60 miljoner visningar. De har kunnat mer än fördubbla den årliga försäljningen, och nästan 75% av den totala försäljningen hänförs till dessa annonsinsatser.

quoteUpAmazon Ads har hjälpt till att göra vårt varumärke synligt för tusentals potentiella köpare. Det är tydligt att Amazon Ads har gett oss en ordentlig stimulans som hjälpt till att utveckla vårt varumärke och företag.quoteDown
– Richard Lacombe, vice säljchef, Ghost Controls