Bulkåtgärder ger mer effektivitet för Wpromote och FIVE STAR

Partnerskap mellan ett varumärke och en agentur

FIVE STAR tillhandahåller hållbara, innovativa skolmaterial för att stödja studenter som strävar efter att lyckas både socialt och akademiskt. I över 35 år har FIVE STAR, en del av ACCO-varumärket, varit ledande inom kategorierna anteckningsböcker, pärmar och mappar. I april 2020 anlitade FIVE STAR Wpromote för att få hjälp med sin Amazon Business. Wpromote är en digital fullservice-agentur som lanserar ROI-fokuserade digitala kampanjer. Wpromote grundades 2001 och har idag mer än 450 anställda på åtta kontor i USA och rankades nyligen som #1 i Forrester Performance Marketing Wave-rapporten 2019.

Nya utmaningar i skolan

Wpromote fick i uppdrag att omvandla FIVE STAR:s framgång från fysiska butiker till Amazon, och att ge företaget en strategisk positionering som det främsta varumärket för anteckningsböcker. FIVE STAR satsade också på organisk kategoritillväxt och ville överträffa försäljningen från föregående år.

För att uppnå dessa mål insåg Wpromote behovet av att stödja FIVE STAR:s effektivitet över hela deras sortiment, och fokusera på både nyckelordsexpansion och identifiering av vilka produkter som är bäst kvalificerade för framgång på Amazon. Utöver detta ledde pandemin till en förändring av inköpen inför skolstarten, som vanligtvis är en förutsägbart hektisk period som bara varar några veckor. Wpromote fick i uppdrag att testa och lansera nya strategier med begränsat tidsschema, och var tvungna att agera snabbt för att positionera FIVE STAR inför skolstartens hektiska inköp.

En trattmarknadsföringsstrategi driven av bulkåtgärder

För att uppnå FIVE STAR:s mål på Amazon, utnyttjade Wpromote Sponsored Products intensivt och använde sig av trattmarknadsföringsmetoder med hjälp av Sponsored Brands. Wpromote visste att de behövde lansera kampanjer i stor skala och optimera snabbt under kampanjerna, och använde därför Amazon Advertising:s verktyg för bulkåtgärder så att de kunde uppnå de mål som fastställts av FIVE STAR.

Med hjälp av Sponsored Products utnyttjade Wpromote en kampanjstruktur som gjorde det möjligt att testa hundratals produkter mot tusentals riktade nyckelord. Teamet kunde optimera de bästa produkterna för enskilda auktioner. För att hålla sig top of mind när det gäller shoppingresultat, använde de även produktinriktning för Sponsored Products.

Sponsored Brands möjliggjorde en trattmarknadsföringsstrategi genom att visa upp FIVE STAR i nyckelplaceringar på Amazon och hjälpa varumärket att bli mer synligt för kunderna.

För att hantera tusentals nyckelordsoptimeringar, använde sig Wpromote av Amazon Ads verktyg för bulkåtgärder. Inledningsvis monterade och laddade FIVE STAR upp 550 kampanjer till bulkark, Amazon Ads-formatet för bulkåtgärder, vilket totalt bara tog några timmar (en process som normalt skulle ha tagit flera dagar längre utan verktyget). När kampanjerna var live, använde Wpromote bulkark för att snabbt göra produktoptimeringar i stor skala. Detta möjliggjorde fortsatta optimeringar för produkter under kampanjens körtid. Genom att spara tid genom bulkark, kunde Wpromote testa nya produkter och kategorier på Amazon Advertising och slutföra en omfattande analys av FIVE STAR:s KPI:er för att identifiera strategiska möjligheter som främjar företagets annonseringsinsatser.

Dessutom användes Amazon Attribution för att mäta inköpsaktiviteten och försäljningsresultaten för icke-Amazon-kampanjer, inklusive sociala mediekällor, för deras verksamhet på Amazon.

Effektiva resultat

Från augusti 2019 till augusti 2020 ökade Wpromote:s operativa effektivitet med 73 % genom användning av bulkåtgärder.

quoteUpUtan bulköverföringsfunktionen skulle vi inte ha kunnat skala FIVE STAR så snabbt och effektivt inför läsåret 2020. Användningen av bulkåtgärder har varit avgörande för vår framgång.quoteDown
– Eduardo Suarez, biträdande direktör, Wpromote

Genom Wpromote:s bulkåtgärdsstrategi uppnådde FIVE STAR en minskning av kostnaden-per-klick med 31 % och en ökning av konverteringstakten med 26 %.