Fallstudie

Så nådde FINE Tissues nya målgrupper med hjälp av Prime Day-sponsring i Förenade Arabemiraten

Fine-bebis

Fine Hygienic Holding är ett globalt företag som specialiserat sig på hygien- och hälsoprodukter. Varumärket producerar ett brett utbud av artiklar för personlig vård, hushåll, och industrin, däribland ansiktsservetter, toalettpapper, blöjor, feminin vård samt inkontinensprodukter. I Förenade Arabemiraten (UAE) har FINE, som är företagets vävnadsmärke, vuxit till en framträdande aktör inom såväl servett- som babykategorierna, med ett exceptionellt marknadssegment och varumärkeskännedom.

År 2022 upplevde konsumtionsindustrin för hushållsvaror i Förenade Arabemiraten en betydande tillväxtperiod på grund av befolkningsexpansion, urbanisering och höga konsumtionsnivåer. 1 Onlinehandeln har dessutom blivit en viktig del av branschen, med en snabb tillväxt av e-detaljhandelssektorn i regionen under de senaste åren 2. Det beräknades att värdet på e-handelstransaktioner i Förenade Arabemiraten skulle uppgå till cirka 27 miljarder USD år 2022, vilket är en genomsnittlig ökning med 23 % per år mellan 2018 och 2022.3

Denna trend har påskyndats ytterligare av COVID-19 och regeringarna har svarat på övergångarna till onlinehandel genom att underlätta utfärdandet av detaljhandelslicenser. Som en följd av detta investerade många företag kraftigt i utvecklingen av sina online-försäljningskanaler för att bemöta denna efterfrågan.4

För att dra nytta av den snabbt växande online-handelsbranschen för hushållsartiklar i Förenade Arabemiraten 5 har Fine Hygienic Holding konsekvent samarbetat med Amazon Ads. Företaget har deltagit i en rad viktiga handelsevenemang, däribland Ramadan, Inför skolstarten, Prime Day, 11:11, samt White Friday. En väl genomtänkt bedömning av fördelarna låg till grund för deras investering i Prime Day 2022-sponsringspaket i samband med detta premiumevenemang.

Med information om den höga trafikvolymen under Prime Day 6 siktade FINE på att använda evenemanget under 2022 för att öka varumärkessynligheten och räckvidden. De ville också utöka sin kundbas genom att nå nya målgrupper som kanske inte tidigare var bekanta med varumärket.

Betydelsen av Prime Day för varumärken

Förutom under själva Prime Day-datumen ges annonsörer även möjligheter före och efter evenemanget. Vår forskning visar att varumärken som annonserade i alla faser av Prime Day kunde öka kännedomen med 216 % och antalet överväganden med 214 %, jämfört med varumärken som inte annonserade i någon fas av Prime Day.7

Forskningen fann också att 75 % av kunderna är benägna att köpa en produkt under Prime Day som de övervägt under den inledande fasen för evenemanget 8. Därför är det viktigt att överväga hur varumärkeskännedomen kan ökas och effektivt marknadsföra varumärken. Dessutom prioriterar 40 % av de undersökta kunderna att köpa produkter som överensstämmer med deras värderingar, även om de söker efter erbjudanden, medan 63 % av de tillfrågade prioriterar produktkvalitet som den viktigaste faktorn som påverkar deras köpbeslut, oavsett erbjudanden 9. Därför kan varumärken dra fördel av dessa möjligheter att inte bara lyfta fram erbjudanden från sitt varumärket utan också visa hur varumärket kan ge värde till konsumenterna.

Insikter från Amazon Ads visade också att det runt Prime Day finns en ökning av nya kunder i konsumtionsindustrin för hushållsartiklar på Amazon 10 . Detta gav FINE en möjlighet att nå nya varumärkeskunder.

FINEs Prime Day-strategi

FINE bestämde sig för att sticka ut bland sina konkurrenter genom att investera i sponsring. Varumärkets strategi för sin kampanj var centrerad kring temat ”Spara med FINE.” Genom att erbjuda rabatter och kampanjer på sina produkter vädjade FINE till kundernas önskan att hitta värde och spara pengar.

Kampanjen genomfördes i tre faser under Prime Day-perioden, med hjälp av en kombination av Amazon DSP-statistik och responsiva e-handelsannonser (REC) i syfte att uppnå FINEs mål och öka marknadsföringseffektivitet.

Inledningsfasen fokuserade på att nå ett brett spektrum av kunder på Amazon, däribland kunder som köper hushållsartiklar samt likartade målgrupper från angränsande kategorier som skönhet, tvätt och livsmedel. Målet med inledningsfasen var att nå alla potentiella kategorikunder och Prime-kunder för att öka kännedomen om FINE när de handlar under Prime Day-evenemanget.

Evenemangsfasen gick av stapeln under Prime Day den 23 och 24 juli 2022. Under denna period, använde FINE statiska visningsbanners och responsiva annonsenheter med besparingsorienterade rubriker för att förvandla kännedomen till konverteringar och öka försäljningen under högsäsongen.

Kampanjens avslutningsfas aktiverades slutligen mellan 25 juli och 13 augusti genom att använda REC, Amazon Ads toppannonsplacering i den lägre tratten. Denna fas återmarknadsförde FINE till befintliga FINE-kunder samt kunder som hade visat intresse för FINE-produkter men som ännu inte hade konverterat.

Spara med FINE

Höjdpunkter i en framgångsrik kampanj

Prime Day-sponsringskampanjen visade sig vara en av FINEs mest framgångsrika kampanjer 2022. De ökade försäljningen och engagerade kunder under detta viktiga handelsevenemang genom att annonsera i alla tre faserna. Här är några anmärkningsvärda resultat från kampanjen.

  • FINE förvärvade 4 848 nya varumärkeskunder under kampanjperioden.
  • Visningsfrekvensen överträffade riktmärket för kategorin med 504 %.
  • Köpfrekvensen överskred riktmärken för kategorin med 442 %.
  • Avkastningen på annonskostnaderna (ROAS) överträffade riktmärken för kategorin med 53 %.

*Resultaten i denna fallstudie baseras på en enskild annonsörs användning av den nämnda Amazon Ads-produkten från juli till augusti 2022 och är inte indikativa för framtida resultat.