Uppnå 2 000 % avkastning på annonskostnad genom outsourcing till en byrå

Företaget

Fellowes är en tillverkare av kontorslösningar med huvudkontor i Illinois, USA, som säljer i mer än 100 länder runt om i världen. År 1917 startade Fellowes verksamheten med dokumentförvaringslådan ”Bankers Box” och sedan omkring 1980 ingår även dokumentförstörare och lamineringsmaskiner i deras sortiment. Genom att utnyttja den kunskap och det kunnande som Fellowes har byggt upp genom sin långvariga verksamhet inom kontorsutrustning har de utökat räckvidden till att omfatta hela kontoret och säljer nu även luftrenare och kontorsmöbler. Fellowes Japan K.K. har anläggningar i både Tokyo och Osaka och har säkrat en andel på mer än 70 % av all försäljning av dokumentförstörare och dokumentförvaringslådan ”Bankers Box”.

Fellowes Japan har sålt produkter på Amazon i ungefär 10 år. Våren 2018 började Fellowes Japan annonsera på Amazon för att öka försäljningen, ge aktiv exponering och locka kunder att få ut det mesta av Amazons webbplats.

Utmaningen: Sätta upp en mål-ROAS på 1 300 %

Ursprungligen använde Fellowes Japan ett internt annonseringsteam, men eftersom det inte fanns någon intern personal som var bekant med internetannonsering ansåg de att det fanns en gräns för hur mycket de kunde optimera annonsverksamheten och övervägde därför att lägga ut detta på entreprenad till reklambyråer. Som svar på de utmaningar som Fellowes Japan står inför, bildade de ett partnerskap med SoldOut, Inc. i oktober 2019, i syfte att inte bara förbättra personalresurserna utan också förbättra sin portfölj för ytterligare försäljningsexpansion.

SoldOut Inc. är ett webbmarknadsförings-stödföretag som arbetar för att förbättra försäljningen av små och medelstora riskföretag i hela Japan. När det gäller Amazon Ads har de ett team som är dedikerat till att tillhandahålla optimal planering enligt annonsörernas situation och krav. Baserat på kunskapen och erfarenheten hos detta specialistteam kunde man förvänta sig ett snabbt, noggrant och detaljerat stöd. Fellowes Japan satte som mål för sitt samarbete med SoldOut att uppnå en ROAS på 1 300 %, vilket är 1,8 gånger så mycket som den interna verksamheten.

Lösningen: Dela upp annonskampanjen för att få en genomsnittlig fördelning av försäljningen

SoldOut kontrollerade först Fellowes Japans interna verksamhet och tog itu med frågan om hur obalansen i deras portfölj skulle åtgärdas, där majoriteten av försäljningen bestod av Bankers Boxes och små dokumentförstörare. De delade sedan in sina annonskampanjinställningar baserat på kategorier och leveranser för att få fram ett genomsnitt av förhållandet mellan försäljningen och distributionen.

Genom att dela upp produktkategorier i Bankers Boxes, små dokumentförstörare för hemmabruk, stora dokumentförstörare för affärsbruk och kontorsstolar kunde de identifiera de problem som varje kategori stod inför. Två månader senare, efter ungefär en månad av försök och misstag, kunde de fastställa inriktningen på sina policyer.

Specifikt använde de en kombination av Sponsored Products-annonser på shoppingresultat och produktinformationssidor, Sponsored Brandsoch Sponsored Display-annonser. De genomförde också strategier för att förbättra resultaten genom att minska åtgärderna, marknadsföra kampanjer med goda resultat och behålla nyckelord och inriktning. Dessutom föreslog SoldOut aktivt förbättringar. Till exempel, för att fånga funktionerna i de produkter som återspeglas i annonserna, gjorde de ansträngningar för att anta användarperspektivet genom att faktiskt röra produkterna från Fellows Japan, och för kontorsstolar med initialt dålig försäljning, placerade Sponsored Product-annonser med bilder som fångade dess funktioner på butikssidorna, vilket ledde till en förbättring av försäljningen.

Dessutom använde SoldOut daglig kampanjrapportering för att analysera resultat per veckodag, så att annonser i kategorier där tillgången var låg på helgerna endast var synliga på vardagar, vilket gav ett effektivt utnyttjande av budgeten.

SoldOut sammanställer sin verksamhet i en rapport varje vecka och rapporterar detta till Fellowes Japan. Vid ett regelbundet månatligt möte delar SoldOut med sig av förändringar i detaljhandelsförhållandena, prognoser och situationen för Fellows Japans konkurrenter, i syfte att justera och optimera styrkorna och svagheterna i budgetallokeringen.

Resultaten: Uppnådde en ROAS på 2 000 % genom kontinuerliga förbättringar

Genom att kontinuerligt förbättra PDCA-cyklerna tillsammans med lämpliga metoder och inriktning på sponsrade annonser överskred de ROAS-målet på 1 300 % ungefär tre månader efter det att verksamheten inleddes. Efter fem månader uppnådde de en ROAS på 2 000 %, med försäljning på nivåer som var mer än tre gånger högre än i början. Som ett resultat har intresset för onlinetjänster ökat inom Fellowes Japan, vilket har lett till en förändring i sättet att tänka på organisationen.

quoteUpGenom att lämna över annonseringen till en byrå kan annonsören lägga mer tid och ansträngning på innehållsberikning och hantering av utgifter/vinster. Därför är det min personliga åsikt att detta kommer att hjälpa dem att köra annonser på Amazon mer effektivt.quoteDown
– Eiji Kato, biträdande chef, marknadsavdelningen, Fellowes Japan

Eiji Kato, biträdande chef på marknadsavdelningen i Fellowes Japan, gav följande insikter från SoldOut:s insatser. ”Vi är en liten tillverkare och har bara begränsade resurser, så genom att be en reklambyrå att ta hand om reklamen och ta ansvar för Amazon själv att fokusera på uppströms så mycket som möjligt hade vi spelrum att ta itu med vår verksamhet.”

Dessutom beskrev Taketoshi Hoshino, en senior konsult på SoldOut Inc. som stöder webbmarknadsföring av små och medelstora företag, fördelarna med hur de har kunnat använda internetannonsering, inklusive Amazon Ads. ”För organisationer med begränsade personalresurser och medel är internetannonsering ett bra marknadsföringsverktyg som låter dig börja med lägre summor än med traditionell annonsering.”

quoteUpMed Amazon Ads är det lätt att lista produkter och annonser, vilket gör det mycket användbart för små och medelstora företag.quoteDown
– Taketoshi Hoshino, senior konsult på SoldOut Inc