Skönhetsmärket vill öka tillväxten med Sponsored Brands video

Milani Cosmetics, som erbjuder kunder ett brett utbud av prisvärda skönhetsprodukter, är mest kända för en katalog som passar kvinnor i alla olika hudtoner och skönhetsmål. Milani ville engagera kunder i Amazons skönhetskategori och valde att samarbeta med Envision Horizons för fullständig kontohantering i augusti 2019. Huvudfokus vid starten av partnerskapet var att öka medvetenheten hos kunder på kategorinivå och nå en bredare publik, samtidigt som den effektiva annonskostnaden (ACOS) skulle bibehållas för varumärkets Amazon Ads-insatser.

Testa Sponsored Brands video för att driva övervägande och försäljning

Generiska sökord eller sökord på kategorinivå var en stor fokuspunkt för Envision Horizons när de tog på sig att utveckla Milanis Amazon Ads-strategi. Även om dessa typer av nyckelord normalt ses som medvetenhets- eller övervägande-drivande, ville de testa om de också kunde driva konverteringar på ett effektivt sätt. Det första steget i att bygga ut kampanjer var att välja rätt produkter att stödja med annonsering. För att komma till dessa avgöranden använde Envision Horizons befintliga konverteringsvärden, recensioner och lagernivåer. Lönsamheten kan vara utmanande för produkter med ett lägre pris, och Envision Horizons arbetade med Milani för att utveckla ett ACOS-mål som skulle fungera som det primära nyckeltalet (KPI) för sponsrade annonskampanjer. Specifikt ville Envision Horizons testa om Sponsored Brands video erbjöd ett kreativt format som kunde driva högre tratts- och lägre trattsresultat hos kunder på kategorinivå.

Analysera nycklarna till Milanis Sponsored Brands video-succé

Videoannonser för sponsrade varumärken visade sig vara ett kraftfullt annonsformat för Milani vartefter Envision Horizons fortsatte att testa olika strategier för varumärket. Deras Sponsored Brands-videokampanjer visade sig vara mycket effektiva när det gäller både klick och konverteringar. Envision Horizons tog en närmare titt på Milanis topppresterande Sponsored Brands-videokampanjer för att lära sig mer om vilka nyckelordsstrategier och vilket annonsmaterial som drev resultat och utvecklade följande insikter:

Generiska och märkesspecifika nyckelord kan hjälpa till att skapa goda resultat: Envision Horizons upptäckte att generiska sökord nästan alltid hade ett högre genomsnittligt antal visningar och klick än varumärkesnyckelord. Varumärkesnyckelord drev konsekvent starkare ACOS, avkastning på annonsutgifter (ROAS) och klickfrekvens. Envision Horizons föreslår att genom att använda båda dessa nyckelordstyper i Sponsored Brands-videokampanjer kan du hjälpa till att leverera både medvetenhet och konverterings-KPI:er för annonsörer.

Nyckelordslängd kan vara en faktor
: Envision Horizons upptäckte att korta nyckelord (två ord eller mindre) drev mycket starkare resultat i Milanis Sponsored Brands-videokampanjer jämfört med längre sökord (tre ord eller fler). Korta sökord drev till slut 78 % mer annonsgenererad försäljning för Milani än längre sökord.1

Frasträfftyp kan hjälpa till att driva försäljningen som genereras av annonser Envision Horizons fann att vid jämförelse av träfftyper drev frasträffnyckelord 72 % mer försäljning än breda och exakta nyckelord tillsammans.2

Envision Horizons anser att Sponsored Brands video kan vara ett fantastiskt verktyg när du vill öka engagemanget med kunder på kategorinivå. De anser också att det är viktigt att ha rätt typ av videoannonsmaterial för att passa produkten och kategorin i fokus. För Milani fokuserade annonsmaterialet på produktprestanda istället för sin varumärkeshistoria, och det var ett starkt sätt att skilja varumärkets erbjudande från liknande produkter som kunderna upptäckte.

quoteUpSpeciellt för kategorier som skönhet kan dynamiska kreativa tillgångar förändra spelplanen. Den höga prestandan hos denna annonsenhet beror sannolikt på stilen på videor som inkluderade HD, detaljerade bilder av produkten och även demonstrerade produkten i aktion på en mängd olika modeller.quoteDown
—Kontohanterare, Envision Horizons

1 Annonsör-tillhandahållna data, USA, 2021.
2 Annonsör-tillhandahållna data, USA, 2021.