Fallstudie

Bizon hjälper Cinereplicas att optimera för räckvidd med Sponsrad Display

Pojke som tittar på telefonen med Harry Potter halsduk

Magiska filmer (och nyckelord)

Filmer är ofta mer populära i slutet av året – inte bara på grund av stora högtidspremiärer. Under viktiga shoppingperioder som Black Friday och Cyber Monday är filmrelaterade varor populära som gåvor och innebär en utmärkt möjlighet för detaljhandeln.

Cinereplicas är specialiserat på varor inspirerade av filmer, och har licensieringspartnerskap med stora underhållningsgrupper. Cinereplicas är specialiserat på produkter som är knutna till och inspirerade av Harry Potter-serien och deras erbjudanden till Harry Potter-fans på Amazon.fr omfattar kläder, köksutrustning, samlarobjekt, modeller i naturlig storlek och mer.

I juli 2019 inledde Cinereplicas ett samarbete med Bizon, en byrå som hjälper sina kunder att förbättra resultat i Amazon-butiken och erbjuder tjänster som kontohantering, varumärkesinnehåll och Amazon Ads-strategi. Efter att ha skapat ständigt aktiva, konverteringsfokuserade kampanjer med Sponsored Products och Sponsored Brands fick Bizon en ny utmaning från Cinereplicas under fjärde kvartalet 2020. De skulle nu nå bredare målgrupper och öka den annonsgenererade försäljningen med en återhållsam budget, och dessutom ägna mer uppmärksamhet åt produkter med sämre resultat.

Bild av Harry Potter-mantel på Sponsored Display från Cinereplicas

Skärmbild av Sponsored Display från Cinereplicas

Granska ett stort produktsortiment

Bizon tog sig an utmaningen genom att granska de shoppingfrågor på Amazon som Cinereplicas lyckades bra med. De flyttade budgetresurser från dessa nyckelord till Sponsored Products-kampanjer som marknadsförde produkter med sämre resultat, vilket framgick av deras nyckeltal.

I oktober 2021 började Bizon använda kampanjer med Sponsored Brands-video för att visa upp bredden av Cinereplicas erbjudanden. På det sättet hoppades de nå såväl nya som befintliga kunder, som kanske inte var medvetna om hur stort produkturvalet var. Produkt- och kategoriinriktade kampanjer med Sponsrade Display hjälpte också Bizon att nå målgrupper som befann sig ”i gången” för Cinereplicas produkter. Under säsongens gång granskade Bizon kontinuerligt resultaten av kampanjer med Sponsored Display och Sponsored Brands-video. De behöll bara de med bäst resultat för att öka försäljningen under och efter högtiden.

Varaktiga visningar

För att nå nya målgrupper introducerade Bizon Sponsored Display-kampanjer som de hade optimerat för ökad marknadsföringsräckvidd och använde budgivningsformen kostnad per 1 000 visningsbara intryck (vCPM). Dessa kampanjer gjorde det möjligt för Bizon att nå en bredare målgrupp genom att fokusera på visningar med Sponsored Display-annonsering, vilket syftade till att öka antalet nya varumärkeskunder (NTB).

Innan de startade vCPM-kampanjer granskade Bizon även Cinereplicas innehåll för de annonserade produkterna. SEO-vänligt A+-innehåll på produktinformationssidor, optimerat varumärkesinnehåll i annonser och i Cinereplicas Harry Potter Store samt en förbättrad Store-layout bidrog till att öka antalet nya varumärkeskunder, som introducerades till varumärket på ett informativt och spännande sätt.

Bizon optimerade för både vCPM och kostnad-per-klick (CPC) i kombination med de två främsta inriktningsstrategierna för Sponsored Display: målgruppsinriktning och produkt-/kategori-inriktning. Bizon använde kategori-inriktning med CPC-budgivning, vilket bidrog till konvertering. Samtidigt bidrog såväl vCPM som CPC till ett ökat antal visningar och även återmarknadsföring efter visning användes. För att expandera till nya målgrupper som befann sig i kännedomsfasen av shoppingresan försökte Bizon nå målgrupper som hade tittat på liknande produkter under de senaste 30 dagarna, utöver de som hade tittat på produkter i relevanta kategorier.

Marknadsföra varumärket

Bizon använde kampanjer med Sponsored Brands och Sponsored Brands-video för att hålla målgruppers intresse under shoppingresan och utbilda dem om Cinereplicas produkterbjudanden. Till skillnad från Sponsored Display- och Sponsored Products-kampanjer som fokuserade på produkter med sämre resultat visade sig kampanjer med Sponsored Brands och Sponsored Brands-video fungera bäst i kombination med de mest populära produkterna.

En framgångsrik säsong

Tack vare noggrant utfört arbete med innehåll och Store samt en bra annonseringsstrategi hjälpte Bizon till att ge Cinereplicas ett fjärde kvartal under 2021 med genomsnitt 83 % nya varumärkeskunder och +143 % visningar jämfört med Q4 2020. Detta visade på effekten av vCPM-budgivning med Sponsored Display. Samtidigt var annonskostnaden (ACOS) under fjärde kvartalet 2021 6,6 % lägre än under resten av året (6,5 % ACOS under Q4 vs. 13,1 % från Q1 till Q3).1

Mellan september och december 2020 fick Cinereplicas Amazon Ads-kampanjer en genomsnittlig avkastning på annonskostnader (ROAS) på 11,5x. Mellan september och december 2021 ökade detta till en genomsnittlig ROAS på 14.8x, med +59 % annonsgenererad försäljning jämfört med 2020.2

quoteUpNyckelpunkten i detta partnerskap mellan Bizon och Cinereplicas var förtroendet för rekommendationerna. Den nya versionen av Sponsored Display [med vCPM-budgivning] var en möjlighet att nå nya målgrupper och nya potentiella kunder. I slutändan var det värt att ta språnget.quoteDown
– Nicolas Habert, operativ chef, Bizon

1–2 Data som tillhandahållits av annonsören, Frankrike, 2022