Bridgestone främjar Indiens olympiska kampanj med Amazon Ads

Bridgestone Corporation har sitt huvudkontor i Tokyo och arbetar för att tillhandahålla ett brett utbud av innovativa, högpresterande däck och diversifierade produkter till mer än 150 nationer och territorier runt om i världen. Bridgestone ville bidra till att de indiska olympiernas hårda arbete skulle vinna erkännande och vädjade då till de indiska cricketfansen att heja på de indiska idrottarna under OS i Tokyo.

Engagera sportentusiaster med Alexa och displayannonser

Bridgestone-, WatConsult- och Amazon-teamen samarbetade i syfte att engagera sportentusiasterna bland Amazons användare genom "Khel Quiz”, en Alexa-röstfärdighetsbaserad frågesport för att öka engagemanget kring utvalda nyckelord. Användarna kan starta Alexa-frågesporten genom färdighetsanropsfraser på engelska och hindi, t.ex. ”Alexa, öppna Khel Quiz” eller ”Alexa, spela Khel Quiz”, på sina Alexa-aktiverade enheter. I syfte att sprida medvetenheten om frågesporten lanserades färdighetsfraserna via Amazon DSP-annonskampanjer på amazon.in och andra webbplatser och appar.

” På Bridgestone har vi alltid utforskat innovativa sätt att samarbeta väl med relevanta målgrupper. Genom arbetet med Amazon- och Alexa-teamen utvecklade vi en röstaktiverad OS-baserad frågesport som hjälpte oss att effektivt nå miljontals cricketfans i Indien. Vår kampanj hjälpte fansen att bli medvetna om och stödja de indiska idrottare som tävlade i OS genom att interagera och visa sitt stöd för dem. Till följd av detta har vi inte bara sett en betydande inverkan när det gäller engagemanget på kortare tid utan också en positiv varumärkeseffekt i ett längre perspektiv.”

— Ankur Malhotra, Chief General Manager, Consumer and Commercial Marketing, Bridgestone India

Displayannonskampanjen med de färdighetanropsfraser uppnådde 20 miljoner visningar. Totalt mer än 176 000 skicklighetsengagemang och mer än 50 000 genomförda frågesportsbidrag observerades för frågesporten.

”Amazon Alexa och DSP-teamen hjälpte oss att väcka liv i vår kampanj ”Chase Your Dream” för att stödja våra idrottare som försöker uppnå sina drömmar i OS i Tokyo. Med hjälp av Amazon DSP nådde vi relevanta målgruppssegment och omdirigerade dem för att delta i Bridgestone Olympics Alexa-quiz. Detta hjälpte oss att bygga vidare på kärnmålet med engagemang som leder till högre varumärkesintresse än med andra mer vanliga påverkansmetoder.”

— Shanu Jain, Vice President, WATConsult

Läs mer om bilreklam.

Ansvarsfriskrivning: Även om Amazon Seller Services Private Limited (”Amazon”) har gjort stora ansträngningar för att sammanställa den tillhandahållna informationen, kan Amazon inte lämna någon försäkran om denna informations korrekthet, fullständighet, användbarhet eller felfrihet. Amazon garanterar inte samma resultat för andra varumärken eftersom resultaten beror på olika faktorer som Amazon inte kan kontrollera. Amazon frånsäger sig härmed allt ansvar och tar inget ansvar för konsekvenser som kan uppstå till följd av användning av denna information. Du samtycker till att använda informationen på egen risk och att uttryckligen avstå från alla anspråk, rättigheter till åtgärder och/eller rättsmedel (enligt lag eller på annat sätt) som du kan ha mot Amazon till följd av eller i samband med användningen av sådan information. All kopiering, vidaredistribution eller återpublicering av informationen, eller någon del därav, utan föregående skriftligt medgivande från Amazon är strängt förbjuden.