Hur övergången från betald till organisk marknadsföring bidrog till att dubbla försäljningen

Bakgrundshistorien

BeaverCraft är en tillverkare av träsnideriverktyg från Europa, med målet att förse sina kunder med högkvalitativa verktyg till överkomliga priser. Deras produkter inkluderar knivar, mejslar och skedknivar – allt handgjort av proffs. Varumärket lanserades i USA på amazon.com 2017, i Kanada på amazon.ca 2018 och i Tyskland på amazon.de 2020 med målet att utveckla sin verksamhet. BeaverCraft-teamet registrerade sig för Amazon Attribution i november 2019, i hopp om att förstå hur deras annonseringsinsatser kunde hjälpa dem att uppnå sina tillväxtmål i USA.

Utmaningen

Under högtidssäsongen 2019 lanserade BeaverCraft-teamet en flerkanalsmarknadsföringsstrategi för att hjälpa till att öka varumärkesmedvetenheten och försäljningen av deras produkter. Deras högtidskampanj omfattade betalda sociala annonser och sökannonser, förutom organisk taktik på sociala medier och deras egen webbplats, och allt riktades till deras produktposter på amazon.com.

Med hjälp av Amazon Attributions unika insikter som ger insyn i försäljningseffekten av marknadsföringskanaler utanför Amazon insåg BeaverCraft-teamet snabbt att om de enbart förlitade sig på betalda insatser för en nischkategori som träsnideri skulle det inte ge tillräckligt med intäkter till verksamheten. Exempelvis resulterade en kampanj den 25–29 november, som syftade till att öka försäljningen för BeaverCraft Wood Carving Kit S15 på Black Friday, i en negativ avkastning på annonskostnaderna för varumärket. Teamet såg även andra fall av detta.

Men genom att ta hjälp av Amazon Attribution för att mäta sina organiska marknadsföringskampanjer upptäckte teamet att pedagogiskt innehåll som fokuserade på träsnideri ledde till högre kundengagemang och i slutändan till en större del av deras högtidsförsäljning. Deras organiska kampanjer inkluderade YouTube-videor, sociala inlägg på Instagram och Facebook och blogginlägg på deras webbplats.

Lösningen

Med insikt i hur deras marknadsföring utanför Amazon påverkade försäljningsresultatet på Amazon, använde BeaverCraft-teamet följande lärdomar för att optimera sin marknadsföringsstrategi:

  1. Eftersom träsnideri är en nischhobby vill kunderna lära sig om ämnen såsom vad det är, hur man kommer igång och vad man ska göra när man väl har börjat innan de är villiga att göra ett köp.
  2. Genom att publicera mer pedagogiskt innehåll på organiska kanaler såsom BeaverCraft-bloggen, deras sociala sida, YouTube och e-post kunde man skapa övervägande och slutligen försäljning bland båda nya målgrupper som just upptäckt en ny hobby och återvändande målgrupper som redan upptäckt sitt varumärke och visat intresse för kategorin.
  3. De insåg att de kunde maximera resultaten genom att använda sociala medier som en betalkanal för att nå ut till nya och relevanta målgrupper och öka varumärkesupptäckten.

Med dessa insikter fokuserade teamet mer av sina ansträngningar på att skapa en mer robust innehållsstrategi, inklusive tips och tricks, självstudiekurser och mönster för de som använder träsnideriprodukter- Allt detta var kopplat till specifika BeaverCraft-produktposter på Amazon. De lanserade detta innehåll både i video- och artikelformat på sin webbplats och på YouTube. Utöver sin e-postlista använde de kanaler såsom varumärkets Facebook- och Instagram-sidor för att öka engagemanget med det här innehållet.

Resultatet

BeaverCraft lanserade sin nya strategi för organisk marknadsföring med hjälp av insikter från Amazon Attribution i januari 2020. Från och med mars 2020 har BeaverCraft upplevt 100 % ökning av försäljningen på amazon.com jämfört med varumärkets högtidskampanjer 2019. BeaverCraft-teamet har för avsikt att använda lärdomarna från Amazon Attribution för sina marknadsföringsstrategier i Tyskland och Kanada för att fortsätta utveckla sin verksamhet.

quoteUpBeaverCraft är ett nytt företag som fortfarande befinner sig i utvecklingsskedet. Ur ett marknadsföringsperspektiv lär vi oss fortfarande hur vi kan marknadsföra våra produkter på ett sätt som skapar värde, både för våra kunder och vår verksamhet. Med lärdomarna från Amazon Attribution har vi bättre kunnat förstå vilka kanaler och strategier som passar vår nischade målgrupp. Vi har sedan använt det tillvägagångssättet vid alla våra marknadsföringsinsatser. Slutligen har vi med Amazon Attribution-mått kunnat optimera våra marknadsföringsstrategier för att hjälpa vår verksamhet att växa på Amazon.quoteDown
– Irene Pinchuk, Head of Marketing, BeaverCraft