AstroAI använder Sponsored Brands för att bygga upp sitt varumärke och sin försäljning på Amazon

Varumärket

AstroAI är ett globalt bil- och hemrenoveringsvarumärke baserat i Brea i Kalifornien och i Chongqing i Kina. Märket grundades 2016 och erbjuder ett urval av specialiserade produkter – från digitala däcktrycksmätare till minikylskåp.

Bakgrundshistorien

Joe Song, vd för AstroAI, har tidigare erfarenhet av att sälja och annonsera på Amazon som före detta annonseringshandledare för ett varumärke. Joes erfarenhet hjälpte varumärket att komma igång på Amazon när de startade som säljare och började annonsera i juni 2018.

quoteUpGenom annonseringen med Sponsored Brands förbättrades kundernas förtrogenhet med varumärket och vår försäljning ökade.quoteDown
– Joe Song (宋华锐), vd, AstroAI

Idag annonserar AstroAI alla sina produkter när de lanseras på Amazon för att öka synligheten. Liksom många annonsörer använder AstroAI Sponsored Brands tillsammans med Sponsored Products för att uppnå affärstillväxt.

Resultatet

Genom att finjustera sina Sponsored Brands-kampanjer uppnådde AstroAI som bäst en ACOS (Advertising Cost of Sales) på 23 % under 2019 med Sponsored Brands.

Hur viktigt är det att investera i varumärket om man är ett varumärke med så specifika erbjudanden? Hur använder och hanterar ett varumärke med annonseringsvana, som AstroAI, Sponsored Brands? Joe delar gärna med sig av sin visdom med andra Sponsored Brands-annonsörer:

3 rekommendationer som kan bidra till att uppnå goda resultat med Sponsored Brands

  • För att öka varumärkeskännedom måste du fokusera på varumärkesannonseringen.
  • Om du ökar din budget kan det leda till att fler kunder interagerar med ditt varumärke.
  • Justera dina annonser ofta baserat på dina annonsresultat.

Frågor och svar Joe Song, vd för AstroAI

Vad motiverade er till att börja använda Sponsored Brands? Huvudsyftet var att utöka varumärkeskännedom på Amazon.

Hur använder ni Sponsored Brands, och vad är er strategi? Vi skapar Sponsored Brands-kampanjer för olika produktserier, med de tre bästsäljande produkterna i varje serie. Alla kampanjerna är inriktade på nyckelord. Vi hämtar främst nyckelord via nyckelordsprogramvara och genom att hänvisa till söktermsrapporten i kampanjhanteraren. Vi analyserar nyckelordstrafik och nyckelordens relevans för produkten, för att avgöra om de ska läggas till i kampanjerna eller inte.

Hur väljer ni vilka produkter som ska annonseras? Vi väljer vilka produkter som ska annonseras baserat på deras försäljningsvolym och funktioner. Generellt sett skulle vi försöka välja olika typer av produkter inom samma produktlinje. Om man grupperar samma typ av produkter tillsammans kan det leda till samma typ av nyckelordsträffar, vilket ger trafik av högre kvalitet, högre konverteringstakt och en bättre varumärkesprofil.

Hur ofta optimerar ni era Sponsored Brands-kampanjer och vad optimerar ni?
Nästan varje vecka justerar vi budget och bud för varje nyckelord baserat på ACOS, lägger till nyckelord eller tar bort några nyckelord.

Vilka nyckeltal är viktigast för ert varumärke? Nyckeltalen för nya kunder. De visar på ett intuitivt sätt hur många nya kunder som har köpt från oss på Amazon.

Använder ni träfftyper för nyckelord? Ja, vi använder dem regelbundet, liksom negativ nyckelordsinriktning. Vi använder exakt träff för exakta nyckelord och bjuder högst för den typen. Nästa är frasträff, som vi använder för nyckelord med lång svans. Vi bjuder lägre för dessa ord än för de med exakt träff. Och slutligen använder vi bred träff för det lägsta budet. När vi har tillräckligt med resultatdata justerar vi buden i enlighet med detta.

Berätta om er budgetstrategi. Vi ställer in annonsbudgeten enligt produktens specifika marknadsföringsperiod. När vi lanserar nya produkter ökar vi gradvis vår budget tills våra annonser visas för relevanta nyckelord. Vi justerar sedan budgeten när produkten inte längre är nylanserad.

Hur kontrollerar ni era budgetutgifter och ser till att de är hållbara? Vi kontrollerar annonskampanjernas dagliga, veckovisa och månatliga utgifter för att se om budgeten för varje kampanj är lämplig. Om annonserna fungerar bra och budgeten redan är förbrukad för den dagen ökar vi annonsbudgeten för nästa dag. Vi kontrollerar även andra nyckeltal som ACOS, CTR (klickfrekvens) och CVR (konverteringstakt). När ACOS är mindre än 30 % och annonseringskostnaderna/marknadsföringsförsäljningen är mindre än 5 % kan vi öka budgeten.

När infaller era toppar när det gäller efterfrågan, och hur förbereder ni er för dem? När vi kör erbjudanden för shoppinghändelser som Blixterbjudande, Bästa erbjudanden, Prime Day, Black Friday och Cyber Monday. Detta gäller inte bara Sponsored Brands, men för Black Friday brukade vi öka annonsbudgeten gradvis under tre dagar i upptakten och sedan med tre gånger på själva dagen. Vår försäljning ökade med fem gånger den dagen.

Ni har en Store. Berätta för oss vad som fick er att skapa en Store, och hur ni använder den?
”Vi skapade vår Store 2018. Som varumärkessäljare har vi alltid åtagit oss att bygga upp vårt varumärke. För att våra kunder ska kunna lära känna oss måste vi visa vilka vi är.

Blev du inspirerad av historien? Kom igång med Amazon Advertising.