Fallstudie

SparkX hjälpte till att öka den månatliga försäljningen med 49 % för ett varumärke som säljer konstnärsmaterial med hjälp av AMC-målgrupper

kvinna som håller en presentation

Varumärket som säljer högkvalitativt konstnärsmaterial lanserades i Amazon Store 2020 och har samarbetat med sin byrå, SparkX, för att få kontakt med konstälskare och konstutövare genom att använda flera olika Amazon Ads-lösningar, inklusive Amazon Marketing Cloud (AMC) för tillväxtinsikter.

Att ta till vara på försäljningsmöjligheter med B2B-köpare

Genom en tidigare analys av målgrupper och inköpsmönster i AMC fick SparkX reda på att en betydande del av varumärkets försäljning kom från de som köpte artiklar i stora partier, och de här kunderna var vanligtvis B2B-köpare (business-to-business-köpare) såsom skolor och små eller medelstora företag. SparkX använde därför fler av Amazons B2B-målgrupper, tillgängliga via målgruppskatalogen i Amazon DSP i kampanjaktiveringar. Även om det här tillvägagångssättet gav positiva resultat ville SparkX skapa fler möjligheter för att ytterligare segmentera varumärkets B2B-kunder i syfte att öka den kostnadseffektiva uppsökande verksamheten på ett bättre sätt.

Att få kontakt med kunder som köper i stora partier

Lanseringen av AMC-målgrupper gjorde det möjligt för SparkX att hjälpa varumärket som säljer konstnärsmaterial att bygga på tidigare insikter och bli ännu mer sofistikerade i sin målgruppsstrategi. Byrån kunde skapa nya målgruppssegment baserat på totala kostnader för viktiga Amazon-standardidentifieringsnummer under det senaste året, samt andra målgruppsattribut som sågs som indikatorer på att det finns stor sannolikhet för att överväga att göra ett köp. Byrån lanserade sedan en remarketing-kampanj med ett inbyggt test, med den nya anpassade målgruppen skapad i AMC som testgrupp, och kunder som tidigare köpt av varumärket samt målgrupper för B2B-katalog som kontrollgrupper.

quoteUpMed hjälp av AMC-målgrupper kan vi nå kunder som köper i stora partier, stimulera återköp och förbättra annonseringseffektiviteten ytterligare. Vi ser verkligen fram emot ytterligare tillämpningar av den här funktionen för att driva mer tillväxt och framgång för vårt företag.quoteDown
– Grundare, varumärke som säljer konstnärsmaterial

Bättre resultat för viktiga nyckeltal

Under den månad kampanjen var igång såg byrån positiva resultat för viktiga nyckeltal. Jämfört med kontrollgruppen med kunder som köpt från varumärket hade den anpassade målgruppen 4 % högre frekvens på informationssidvisningar (DPVR), 120 % högre genomsnittligt transaktionsvärde (ATV) samt 169 % högre avkastning på annonskostnader (ROAS). 1 Den anpassade målgruppen fick också bättre resultat än kontrollgruppen med B2B-målgruppen, med 56 % högre ATV och 102 % högre ROAS, vilket uppmättes i slutet av kampanjen.2 Dessutom hjälpte kampanjer där anpassade målgrupper från AMC användes varumärket som säljer konstnärsmaterial att uppnå en ökning av försäljningsintäkter på 49 % per månad, utan att utöka annonsbudgeten.3

quoteUpDetta är ett utmärkt exempel på hur lågprismärken kan ta till vara på möjligheter till affärstillväxt med hjälp av användbara insikter. SparkX kommer att använda AMC-målgrupper för att skapa fler anpassade användningsfall och för att hjälpa fler annonsörer att expandera och lyckas.quoteDown
– Allen Ye, verkställande direktör, SparkX

1–3 Källa: SparkX, USA, 2023.