Ett vinförlag ökar försäljningen med en flerkanalsstrategi

Bygga upp ett partnerskap

Académie du Vin grundades 1973 av Steven Spurrier och var Frankrikes första privata vinskola för vinälskande utlänningar som bodde i Paris. I början av 2019 startade Spurrier ett förlag med samma namn för att publicera nybeställda titlar och moderna versioner av historiska böcker om vin.

Académie du Vin började sälja sina böcker på Amazon 2019 för att öka försäljningen bland kunder i Europa, Kanada och USA. Men med tanke på den nischade karaktären hos deras produkter försökte teamet utnyttja både kanaler på och utanför Amazon och Amazon Ads för att öka varumärkeskännedom, övervägande och konvertering för marknadsföringskampanjer som hänvisade tillbaka till Amazon.

I juni 2020 samarbetade Académie du Vin med Acorn Intelligence (även känt som Acorn-i), en tjänste- och teknikbyrå med säte i Storbritannien, för att lansera en marknadsföringsstrategi för flera kanaler.

Få avancerade insikter i marknadsföringskampanjer

Med hjälp av Acorn-i försökte Académie du Vin använda Amazon Attribution (beta) för att förbättra mätning och resultat för sina flerkanalskampanjer utanför Amazon, t.ex. YouTube, Facebook och Instagram. Amazon Attribution är ett gratis mätverktyg som ger marknadsförare insikt i hur deras marknadsföringskanaler utanför Amazon påverkar shoppingaktivitet och försäljningsresultat på Amazon.

Académie du Vin hade förlitat sig på nyckeltal i övre tratt från betalda utgivare på sociala medier, till exempel klick och liknande, som inte gav några insikter som kunde hjälpa dem att optimera betalda kampanjer på sociala medier i nedre tratt. Med Amazon Attribution hoppades Acorn-i kunna koppla samman Académie du Vins nyckeltal på Amazon, till exempel informationssidvisningar för produkter, lägg till i kundvagn och försäljning, med sina betalda marknadsföringskampanjer på sociala medier som länkade till Amazon.com.

Låsa upp strategin

Acorn-i skapade en marknadsföringsstrategi för omnikanal som utnyttjade en kombination av kampanjer för Sponsored Products, Sponsored Brands, Sponsored Display och kampanjer utanför Amazon på Facebook, Instagram och YouTube. Dessa mättes med Amazon Attribution för att hjälpa till att nå Académie du Vin-kunder och generera resultat i form av kännedom, övervägande och konvertering.

Eftersom varumärket är verksamt i bokkategorin såg Acorn-i Sponsored Brands som den optimala lösningen för att öka avkastningen på annonskostnader (ROAS) och generera informationssidvisningar för sina olika produkter. De testade också att marknadsföra Kindle-versioner av sin bok via sponsrade annonser för att öka försäljningen.

För att optimera produktinnehållet definierade Acorn-i nyckelorden genom att undersöka vilka termer kunder använde för att handla inom vinbokskategorin och lägga till dessa nyckelord i produktposterna. Teamet hjälpte sedan till att utveckla Amazons kundrecensioner med hjälp av tillgängliga program, till exempel Amazon Vine, plus utvalda meddelanden till kunder som nyligen köpt, i linje med Amazons policyer. De lade också till Author Central-sidorna till produktposterna och inkluderade A+-innehåll, en funktion som gör det möjligt för varumärken att ändra produktbeskrivningarna för varumärkesrelaterade ASIN:er och därigenom förbättra köpupplevelsen.

Dessutom använde Acorn-i betalda annonser i sociala medier för att nå relevanta målgrupper som kan vara intresserade av böcker om vin. Byrån implementerade sedan en rad olika budskap i sina annonsmaterial och optimerade sin taktik i enlighet med nyckeltalen för kundengagemang och Amazon Attribution-insikter.

quoteUpAmazon Attribution gjorde det möjligt för oss att mäta kampanjresultat för Facebook-marknadsföring vad gällde att generera produktvisningar och försäljning på Amazon, och slutligen förbättra resultaten. Att kunna jämföra Amazon Ads och andra mediekanaler via en lösning sparar tid och möjliggör bättre investeringsbeslut.quoteDown
– Hermione Ireland, verkställande direktör, Académie du Vin

Mätning av framgång

Med hjälp av analysmodulerna för detaljhandel och försäljning hjälpte Acorn-i:s API-lösning för Amazon Ads, Ignite, Académie du Vin-teamet att analysera försäljningsresultat på SKU-nivå, vilket hjälpte till att spåra viktiga objekt som lagernivåer, säljpriser, resultat på ASIN-nivå, poäng för aktuellt erbjudande samt försäljning som genererats av annonser och organiskt.

Acorn-i hjälpte också Académie du Vin att testa och lära sig i andra marknadsföringskanaler än Amazon. Med hjälp av Amazon Attribution-insikter kunde de förstå effekterna av marknadsföringsaktiviteter utanför Amazon på shoppingresultat på Amazon.

Acorn-i kunde också basera kampanjoptimeringar på identifierade möjligheter där klick på betalda annonser i sociala medier utanför Amazon ledde till engagemang på Amazons produktinformationssidor. De kunde till exempel utvärdera vilka annonsmaterial och annonstexter för betalda annonser på sociala medier, samt vilken tid på dagen, som genererade mest intresse, övervägande och högst konverteringstakt på Amazon. De optimerade bilder och text och ökade buden för de mest framgångsrika annonsvariationerna baserat på sina lärdomar. Dessutom bidrog Amazon Attribution-lösningen till att definiera vilka marknadsföringskanaler utanför Amazon som passar bäst för att generera nya köp och vilka som skapar lojalitet och upprepade köp.

quoteUpIntegrationen gjorde det möjligt för Académie du Vin att utöka räckvidden avsevärt genom att utnyttja andra utgivare, men samtidigt behålla förmågan att mäta resultat. Amazon Attribution gjorde det enklare för oss att jämföra effektiviteten och resultaten hos varumärkets kanaler utanför Amazon.quoteDown
– Ross Caveille, medgrundare, Acorn-i

Resultatet

Under den sex veckor långa kampanjen hjälpte Acorn-i Académie du Vin att öka den sammanlagda klickfrekvensen med 10 gånger, försäljningen med mer än 140 % och informationssidvisningarna med 22 gånger.1 Acorn-i kunde också använda nyckelord, budpris och placeringsinsikter som genererats genom Amazon Attribution för att fatta välgrundade beslut om kampanjoptimering i allmänhet och därigenom förbättra resultaten med Sponsored Products, Sponsored Brands och Sponsored Display.

quoteUpVi är stolta över att vara en av de första EU-teknikleverantörerna som integrerat med Amazon Attribution. Sammanslagning av insikter från flera kanaler och rapportering av viktiga nyckeltal i realtid har gjort det möjligt för oss att leverera starka kampanjresultat och optimera kanalinvesteringar.quoteDown
– Ross Caveille, medgrundare, Acorn-i

Framöver kommer teamen på Académie du Vin och Acorn-i att fortsätta använda Amazon Attribution som grund för sina marknadsföringsstrategier, för att optimera kampanjer och etablera kanal- och kategoririktmärken.

1 Data som tillhandahållits av annonsör, Frankrike, 2020.

Höjdpunkter

  • +140 % ökad försäljningen
  • +10 gånger ökad klickfrekvensen
  • +22 gånger fler informationssidvisningar