Lanseringskampanj för sponsrad tv: Villkor

Tjej med telefon
×

Vi har för närvarande tekniska problem. Försök igen senare.

Välj land för att se motsvarande villkor

Villkor för lanseringskampanjen för sponsrad tv värd 500 USD

Erbjudandet är exklusivt för utvalda företag som är registrerade för sponsrade annonser. Amazon kommer att tillämpa ett enda kampanjklicksbelopp på 500 USD per behörig marknadsplats på annonsörens Amazon-konto för sponsrade annonser som kan lösas in mot annonser för sponsrad tv.

 1. Denna kampanj är endast tillgänglig för företag som uppfyller den behörighetsgivande åtgärden som definieras nedan (”annonsörer”).
 2. Annonsören måste skapa och starta sin första kampanj för sponsrad tv (den ”behörighetsgivande åtgärden”) inom kampanjperioden (hädanefter definierad) för att vara behörig för kampanjkreditbeloppet.
 3. Annonsören debiteras för alla utgifter som uppkommit innan kampanjkrediten läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjkreditbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjkreditbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjkredit, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjkreditbeloppet är utnyttjat.
 4. Kampanjen startar 2024-05-13 UTC och varar fram till 2024-12-31 UTC (”kampanjperioden”). Annonsörer måste genomföra den Behörighetsgivande åtgärden under kampanjperioden.
 5. Annonsörer kan lösa in kampanjen en gång under kampanjperioden.
 6. Amazon lägger till kampanjkrediten på annonsörens konto inom 14 dagar efter att den behörighetsgivande åtgärden har slutförts.
 7. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 60 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 8. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med avtalsvillkoren för Amazon Advertising.
 9. Erbjudandet och kampanjkrediten får inte överlåtas, återförsäljas eller lösas in mot kontanter.
 10. Erbjudandet är ogiltigt om det strider mot gällande lagstiftning eller i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren.
 11. Om annonsören använder kampanjkredit innebär det att denne godkänner dessa villkor.
 12. Annonsörer måste ha en giltig betalningsmetod registrerad för annonseringsavgifter för att få kampanjkrediten.
 13. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget godtycke avsluta eller ändra detta erbjudande.
 14. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som använts för att tilldela annonsörens kampanjkredit kan det faktiska kampanjkreditbeloppet påverkas av valutakursförändringar.
 15. Annonsörer ansvarar för att betala eventuella skatter.
 16. Gräns på en kampanjkredit på 500 USD per annonsörskonto.
 17. Valutan för kampanjkrediter beror på annonsörens konto.

Kampanj-ID: P125092410

Villkor för lanseringskampanjen för sponsrad tv värd 500 CAD

Erbjudandet är exklusivt för utvalda företag som är registrerade för sponsrade annonser. Amazon tillämpar ett enda kampanjkreditsbelopp på 500 CAD per behörig marknadsplats på annonsörens Amazon-konto för sponsrade annonser och som kan lösas in mot annonser för sponsrad tv.

 1. Denna kampanj är endast tillgänglig för företag som uppfyller den behörighetsgivande åtgärden som definieras nedan (”annonsörer”).
 2. Annonsören måste skapa och starta sin första kampanj för sponsrad tv (den ”behörighetsgivande åtgärden”) inom kampanjperioden (hädanefter definierad) för att vara behörig för kampanjkreditbeloppet.
 3. Annonsören debiteras för alla utgifter som uppkommit innan kampanjkrediten läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjkreditbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjkreditbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjkredit, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjkreditbeloppet är utnyttjat.
 4. Kampanjen startar 2024-05-13 UTC och varar fram till 2024-12-31 UTC (”kampanjperioden”). Annonsörer måste genomföra den Behörighetsgivande åtgärden under kampanjperioden.
 5. Annonsörer kan lösa in kampanjen en gång under kampanjperioden.
 6. Amazon lägger till kampanjkrediten på annonsörens konto inom 14 dagar efter att den behörighetsgivande åtgärden har slutförts.
 7. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 60 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 8. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med avtalsvillkoren för Amazon Advertising.
 9. Erbjudandet och kampanjkrediten får inte överlåtas, återförsäljas eller lösas in mot kontanter.
 10. Erbjudandet är ogiltigt om det strider mot gällande lagstiftning eller i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren.
 11. Om annonsören använder kampanjkredit innebär det att denne godkänner dessa villkor.
 12. Annonsörer måste ha en giltig betalningsmetod registrerad för annonseringsavgifter för att få kampanjkrediten.
 13. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget godtycke avsluta eller ändra detta erbjudande.
 14. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som använts för att tilldela annonsörens kampanjkredit kan det faktiska kampanjkreditbeloppet påverkas av valutakursförändringar.
 15. Annonsörer ansvarar för att betala eventuella skatter.
 16. Gräns på en kampanjkredit på 500 CAD per annonsörskonto.
 17. Valutan för kampanjkrediter beror på annonsörens konto.

Kampanj-ID: P125092410

Villkor för lanseringskampanjen för sponsrad tv värd 500 GBP

Erbjudandet är exklusivt för utvalda företag som är registrerade för sponsrade annonser. Amazon tillämpar ett enda kampanjkreditsbelopp på 500 GBP per behörig marknadsplats på annonsörens Amazon-konto för sponsrade annonser och som kan lösas in mot annonser för sponsrad tv.

 1. Denna kampanj är endast tillgänglig för företag som uppfyller den behörighetsgivande åtgärden som definieras nedan (”annonsörer”).
 2. Annonsören måste skapa och starta sin första kampanj för sponsrad tv (den ”behörighetsgivande åtgärden”) inom kampanjperioden (hädanefter definierad) för att vara behörig för kampanjkreditbeloppet.
 3. Annonsören debiteras för alla utgifter som uppkommit innan kampanjkrediten läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjkreditbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjkreditbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjkredit, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjkreditbeloppet är utnyttjat.
 4. Kampanjen startar 2024-05-13 UTC och varar fram till 2024-12-31 UTC (”kampanjperioden”). Annonsörer måste genomföra den Behörighetsgivande åtgärden under kampanjperioden.
 5. Annonsörer kan lösa in kampanjen en gång under kampanjperioden.
 6. Amazon lägger till kampanjkrediten på annonsörens konto inom 14 dagar efter att den behörighetsgivande åtgärden har slutförts.
 7. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 60 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 8. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med avtalsvillkoren för Amazon Advertising.
 9. Erbjudandet och kampanjkrediten får inte överlåtas, återförsäljas eller lösas in mot kontanter.
 10. Erbjudandet är ogiltigt om det strider mot gällande lagstiftning eller i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren.
 11. Om annonsören använder kampanjkredit innebär det att denne godkänner dessa villkor.
 12. Annonsörer måste ha en giltig betalningsmetod registrerad för annonseringsavgifter för att få kampanjkrediten.
 13. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget godtycke avsluta eller ändra detta erbjudande.
 14. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som använts för att tilldela annonsörens kampanjkredit kan det faktiska kampanjkreditbeloppet påverkas av valutakursförändringar.
 15. Annonsörer ansvarar för att betala eventuella skatter.
 16. Gräns på en kampanjkredit på 500 BPD per annonsörskonto.
 17. Valutan för kampanjkrediter beror på annonsörens konto.

Kampanj-ID: P125092410

Villkor för lanseringskampanj för sponsrad tv värd 8 000 MXN

Erbjudandet är exklusivt för utvalda företag som är registrerade för sponsrade annonser. Amazon tillämpar ett enda kampanjkreditsbelopp på 8 000 MXN per behörig marknadsplats på annonsörens Amazon-konto för sponsrade annonser och som kan lösas in mot annonser för sponsrad tv.

 1. Denna kampanj är endast tillgänglig för företag som uppfyller den behörighetsgivande åtgärden som definieras nedan (”annonsörer”).
 2. Annonsören måste skapa och starta sin första kampanj för sponsrad tv (den ”behörighetsgivande åtgärden”) inom kampanjperioden (hädanefter definierad) för att vara behörig för kampanjkreditbeloppet.
 3. Annonsören debiteras för alla utgifter som uppkommit innan kampanjkrediten läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjkreditbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjkreditbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjkredit, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjkreditbeloppet är utnyttjat.
 4. Kampanjen startar 2024-05-13 UTC och varar fram till 2024-12-31 UTC (”kampanjperioden”). Annonsörer måste genomföra den behörighetsgivande åtgärden under kampanjperioden.
 5. Annonsörer kan lösa in kampanjen en gång under kampanjperioden.
 6. Amazon lägger till kampanjkrediten på annonsörens konto inom 14 dagar efter att den behörighetsgivande åtgärden har slutförts.
 7. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 60 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 8. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med avtalsvillkoren för Amazon Advertising.
 9. Erbjudandet och kampanjkrediten får inte överlåtas, återförsäljas eller lösas in mot kontanter.
 10. Erbjudandet är ogiltigt om det strider mot gällande lagstiftning eller i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren.
 11. Om annonsören använder kampanjkredit innebär det att denne godkänner dessa villkor.
 12. Annonsörer måste ha en giltig betalningsmetod registrerad för annonseringsavgifter för att få kampanjkrediten.
 13. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget godtycke avsluta eller ändra detta erbjudande.
 14. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som använts för att tilldela annonsörens kampanjkredit kan det faktiska kampanjkreditbeloppet påverkas av valutakursförändringar.
 15. Annonsörer ansvarar för att betala eventuella skatter.
 16. Gräns på en kampanjkredit på 8 000 MXN per annonsörskonto.
 17. Valutan för kampanjkrediter beror på annonsörens konto.

Kampanj-ID: P125092410

Villkor för lanseringskampanjen för sponsrad tv värd 2 500 BRL

Erbjudandet är exklusivt för utvalda företag som är registrerade för sponsrade annonser. Amazon tillämpar ett enda kampanjkreditsbelopp på 2 500 BRL per behörig marknadsplats på annonsörens Amazon-konto för sponsrade annonser och som kan lösas in mot annonser för sponsrad tv.

 1. Denna kampanj är endast tillgänglig för företag som uppfyller den behörighetsgivande åtgärden som definieras nedan (”annonsörer”).
 2. Annonsören måste skapa och starta sin första kampanj för sponsrad tv (den ”behörighetsgivande åtgärden”) inom kampanjperioden (hädanefter definierad) för att vara behörig för kampanjkreditbeloppet.
 3. Annonsören debiteras för alla utgifter som uppkommit innan kampanjkrediten läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjkreditbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjkreditbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjkredit, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjkreditbeloppet är utnyttjat.
 4. Kampanjen startar 2024-05-13 UTC och varar fram till 2024-12-31 UTC (”kampanjperioden”). Annonsörer måste genomföra den behörighetsgivande åtgärden under kampanjperioden.
 5. Annonsörer kan lösa in kampanjen en gång under kampanjperioden.
 6. Amazon lägger till kampanjkrediten på annonsörens konto inom 14 dagar efter att den behörighetsgivande åtgärden har slutförts.
 7. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 60 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 8. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med avtalsvillkoren för Amazon Advertising.
 9. Erbjudandet och kampanjkrediten får inte överlåtas, återförsäljas eller lösas in mot kontanter.
 10. Erbjudandet är ogiltigt om det strider mot gällande lagstiftning eller i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren.
 11. Om annonsören använder kampanjkredit innebär det att denne godkänner dessa villkor.
 12. Annonsörer måste ha en giltig betalningsmetod registrerad för annonseringsavgifter för att få kampanjkrediten.
 13. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget godtycke avsluta eller ändra detta erbjudande.
 14. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som använts för att tilldela annonsörens kampanjkredit kan det faktiska kampanjkreditbeloppet påverkas av valutakursförändringar.
 15. Annonsörer ansvarar för att betala eventuella skatter.
 16. Gräns på en kampanjkredit på 2 500 BRL per annonsörskonto.
 17. Valutan för kampanjkrediter beror på annonsörens konto.

Kampanj-ID: P125092410