Regler och villkor för den manuella annonskampanjen

För utvalda säljare som är registrerade för sponsrade annonser tillämpar Amazon ett reklamklicksbelopp på 50 $/50 £/50 €/5000 ¥/200 AED per månad upp till totalt 150 $/150 £/150 €/15000 /600 AED som sätts in på annonsörens annonssponsringskonto hos Amazon. Beloppet kan lösas in mot Sponsored Products.

 1. Denna kampanj är endast tillgänglig för säljare som är individuellt inbjudna av Amazon att delta (”Annonsörer”).
 2. Annonsören måste lansera minst en manuellt riktad Sponsored Products-kampanj fram till den 18 november 2020 UTC och köra kampanjen kontinuerligt fram till den 30 november 2020 samt fortsätta att köra en Sponsored Products-kampanj fram till den 31 januari 2021 UTC under denna period för att kunna lösa in upp till 150 $/150 £/150 €/15000 /600 AED i annonskredit. (”Kvalificerande åtgärd”).
 3. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan reklamklicken läggs till samt för all annonsering som överstiger reklamklicksbeloppet. Annonsören kan stänga av eller pausa sin(a) annons(er) när som helst innan reklamklickbeloppet är utnyttjat om denna vill undvika att debiteras ytterligare reklamavgifter. Eftersom annonsören inte meddelas när reklamklickbeloppet är utnyttjat ansvarar annonsören för att övervaka användningen av reklamklick.
 4. Kampanjen startar den 2 december 2020 UTC och varar fram till 31 mars 2021 UTC (”Kampanjperioden”). Annonsören måste utföra den kvalificerande åtgärden under kampanjperioden.
 5. Annonsören kan lösa in kampanjen en gång under kampanjperioden.
 6. Amazon lägger till reklamklicken på annonsörens konto månadsvis inom 2 veckor efter månadens slut.
 7. Eventuellt oanvända reklamklick upphör att gälla kl. 23.59. UTC den 31 mars 2021.
 8. Annonsören måste ha ett annonskonto med bra anseende hos Amazon, i enlighet med avtalsvillkoren för Amazon Advertising.
 9. Detta erbjudande och reklamklicken kan inte överlåtas, inte återförsäljas och inte lösas in mot kontanter.
 10. Detta erbjudande gäller inte i de fall där det strider mot lag eller i händelse av bedrägeri, misstag eller vid annan underlåtenhet att uppfylla något av erbjudandets villkor.
 11. Annonsörens användning av reklamklicken utgör annonsörens godkännande av dessa villkor.
 12. Annonsören måste ha en registrerad giltig betalningsmetod för reklamavgifter för att få reklamklicken.
 13. Amazon förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande säga upp eller ändra detta erbjudande när som helst.
 14. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som annonsörens reklamklick har tilldelats, kan reklamklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 15. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 16. Begränsning på kampanjklick för 50 $/50 £/50 €/5 000¥/200 AED per månad upp till totalt 150 $/150 £/150/150 €/15 000 ¥/600 AED per annonsörskonto.
 17. Reklamklickens valuta beror på annonsörskontot.