Återaktiveringskampanj för Sponsored Display: Villkor

Flicka på telefon
×

Vi har för närvarande tekniska problem. Försök igen senare.

Välj land eller region för att se vilka villkor som gäller

Villkor för återaktiveringskampanj värd 250 $ för sponsrade annonser.

 1. Amazon ger utvalda säljare som är behöriga att annonsera med sponsrade annonser kampanjklick till ett värde av 250 $ som ett engångsbelopp per behörig marknadsplats. Krediten sätts in på säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser och kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Endast säljare som personligen har bjudits in av Amazon (”Annonsörer”) kan delta i den här kampanjen.
 3. Annonsören måste aktivera en Sponsored Display-kampanj i Amazon Ads-konsolen före den 17 juli 2023 (”kampanjperioden”) och hålla kampanjen aktiv i 30 dagar (”den behörighetsgivande åtgärden”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger värdet för kampanjklicken. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Eftersom annonsören inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat ansvarar annonsören för att övervaka hur kampanjklicken används.
 5. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 6. Amazon kommer att lägga till kampanjklicken på annonsörens konto den 25 augusti 2023.
 7. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter att kampanjkrediterna har tillämpats.
 8. Annonsörer måste ha ett annonseringskonto i god ställning hos Amazon, i enlighet med avtalsvillkoren för Amazon Ads.
 9. Erbjudandet och kampanjklicken får inte överlåtas, återförsäljas eller lösas in mot kontanter.
 10. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 11. Om Annonsören använder kampanjklicken innebär det att denne godkänner dessa Villkor.
 12. Annonsörer måste registrera en giltig betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 13. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 14. Om Annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som Annonsörens kampanjklick utfärdas i kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 15. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 16. Kampanjklicksbeloppet på 250 $ får bara användas en gång per annonsörskonto per nätbutik.
 17. Kampanjklickens valuta är kopplad till den valuta som annonseringskontot använder.

Villkor för återaktiveringskampanj värd 250 CAD för sponsrade annonser.

 1. Amazon ger utvalda säljare som är behöriga att annonsera med sponsrade annonser kampanjklick till ett värde av 250 CAD som ett engångsbelopp per behörig marknadsplats. Krediten sätts in på säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser och kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Endast säljare som personligen har bjudits in av Amazon (”Annonsörer”) kan delta i den här kampanjen.
 3. Annonsören måste aktivera en Sponsored Display-kampanj i Amazon Ads-konsolen före den 17 juli 2023 (”kampanjperioden”) och hålla kampanjen aktiv i 30 dagar (”den behörighetsgivande åtgärden”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger värdet för kampanjklicken. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Eftersom annonsören inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat ansvarar annonsören för att övervaka hur kampanjklicken används.
 5. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 6. Amazon kommer att lägga till kampanjklicken på annonsörens konto den 25 augusti 2023.
 7. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter att kampanjkrediterna har tillämpats.
 8. Annonsören måste ha ett annonseringskonto i god ställning hos Amazon, i enlighet med avtalsvillkoren för Amazon Ads.
 9. Erbjudandet och kampanjklicken får inte överlåtas, återförsäljas eller lösas in mot kontanter.
 10. Erbjudandet gäller inte om det strider mot gällande lagstiftning eller i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren.
 11. Om Annonsören använder kampanjklicken innebär det att denne godkänner dessa villkor.
 12. Annonsörer måste registrera en giltig betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 13. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 14. Om Annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som Annonsörens kampanjklick utfärdas i kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 15. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 16. Värdet på 250 CAD i kampanjklick får bara användas en gång per annonsörskonto och nätbutik.
 17. Kampanjklickens valuta är kopplad till den valuta som annonseringskontot använder.

Villkor för återaktiveringskampanj värd 250 £ för sponsrade annonser.

 1. Amazon ger utvalda säljare som är behöriga att annonsera med sponsrade annonser kampanjklick till ett värde av 250 £ som ett engångsbelopp per behörig marknadsplats. Krediten sätts in på säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser och kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Endast säljare som personligen har bjudits in av Amazon (”Annonsörer”) kan delta i den här kampanjen.
 3. Annonsören måste aktivera en Sponsored Display-kampanj i Amazon Ads-konsolen före den 17 juli 2023 (”kampanjperioden”) och hålla kampanjen aktiv i 30 dagar (”den behörighetsgivande åtgärden”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger värdet för kampanjklicken. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Eftersom annonsören inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat ansvarar annonsören för att övervaka hur kampanjklicken används.
 5. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 6. Amazon kommer att lägga till kampanjklicken på annonsörens konto den 25 augusti 2023.
 7. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter att kampanjkrediterna har tillämpats.
 8. Annonsörer måste ha ett annonseringskonto i god ställning hos Amazon, i enlighet med avtalsvillkoren för Amazon Ads.
 9. Erbjudandet och kampanjklicken får inte överlåtas, återförsäljas eller lösas in mot kontanter.
 10. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 11. Om Annonsören använder kampanjklicken innebär det att denne godkänner dessa Villkor.
 12. Annonsörer måste registrera en giltig betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 13. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 14. Om Annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som Annonsörens kampanjklick utfärdas i kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 15. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 16. Värdet på 250 £ i kampanjklick får bara användas en gång per annonsörskonto och nätbutik.
 17. Kampanjklickens valuta är kopplad till den valuta som annonseringskontot använder.

Villkor för återaktiveringskampanj värd 250 € för sponsrade annonser.

 1. Amazon ger utvalda säljare som är behöriga att annonsera med sponsrade annonser kampanjklick till ett värde av 250 € som ett engångsbelopp per behörig marknadsplats. Krediten sätts in på säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser och kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Endast säljare som personligen har bjudits in av Amazon (”Annonsörer”) kan delta i den här kampanjen.
 3. Annonsören måste aktivera en Sponsored Display-kampanj i Amazon Ads-konsolen före den 17 juli 2023 (”kampanjperioden”) och hålla kampanjen aktiv i 30 dagar (”den behörighetsgivande åtgärden”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger värdet för kampanjklicken. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Eftersom annonsören inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat ansvarar annonsören för att övervaka hur kampanjklicken används.
 5. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 6. Amazon kommer att lägga till kampanjklicken på annonsörens konto den 25 augusti 2023.
 7. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter att kampanjkrediterna har tillämpats.
 8. Annonsörer måste ha ett annonseringskonto i god ställning hos Amazon, i enlighet med avtalsvillkoren för Amazon Ads.
 9. Erbjudandet och kampanjklicken får inte överlåtas, återförsäljas eller lösas in mot kontanter.
 10. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 11. Om Annonsören använder kampanjklicken innebär det att denne godkänner dessa Villkor.
 12. Annonsörer måste registrera en giltig betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 13. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 14. Om Annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som Annonsörens kampanjklick utfärdas i kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 15. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 16. Värdet på 250 € i kampanjklick får bara användas en gång per annonsörskonto och nätbutik.
 17. Kampanjklickens valuta är kopplad till den valuta som annonseringskontot använder.

Villkor för återaktiveringskampanj värd 250 € för sponsrade annonser.

 1. Amazon ger utvalda säljare som är behöriga att annonsera med sponsrade annonser kampanjklick till ett värde av 250 € som ett engångsbelopp per behörig marknadsplats. Krediten sätts in på säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser och kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Endast säljare som personligen har bjudits in av Amazon (”Annonsörer”) kan delta i den här kampanjen.
 3. Annonsören måste aktivera en Sponsored Display-kampanj i Amazon Ads-konsolen före den 17 juli 2023 (”kampanjperioden”) och hålla kampanjen aktiv i 30 dagar (”den behörighetsgivande åtgärden”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger värdet för kampanjklicken. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Eftersom annonsören inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat ansvarar annonsören för att övervaka hur kampanjklicken används.
 5. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 6. Amazon kommer att lägga till kampanjklicken på annonsörens konto den 25 augusti 2023.
 7. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter att kampanjkrediterna har tillämpats.
 8. Annonsörer måste ha ett annonseringskonto i god ställning hos Amazon, i enlighet med avtalsvillkoren för Amazon Ads.
 9. Erbjudandet och kampanjklicken får inte överlåtas, återförsäljas eller lösas in mot kontanter.
 10. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 11. Om Annonsören använder kampanjklicken innebär det att denne godkänner dessa Villkor.
 12. Annonsörer måste registrera en giltig betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 13. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 14. Om Annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som Annonsörens kampanjklick utfärdas i kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 15. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 16. Värdet på 250 € i kampanjklick får bara användas en gång per annonsörskonto och nätbutik.
 17. Kampanjklickens valuta är kopplad till den valuta som annonseringskontot använder.

Villkor för återaktiveringskampanj värd 250 € för sponsrade annonser.

 1. Amazon ger utvalda säljare som är behöriga att annonsera med sponsrade annonser kampanjklick till ett värde av 250 € som ett engångsbelopp per behörig marknadsplats. Krediten sätts in på säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser och kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Endast säljare som personligen har bjudits in av Amazon (”Annonsörer”) kan delta i den här kampanjen.
 3. Annonsören måste aktivera en Sponsored Display-kampanj i Amazon Ads-konsolen före den 17 juli 2023 (”kampanjperioden”) och hålla kampanjen aktiv i 30 dagar (”den behörighetsgivande åtgärden”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger värdet för kampanjklicken. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Eftersom annonsören inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat ansvarar annonsören för att övervaka hur kampanjklicken används.
 5. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 6. Amazon kommer att lägga till kampanjklicken på annonsörens konto den 25 augusti 2023.
 7. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter att kampanjkrediterna har tillämpats.
 8. Annonsörer måste ha ett annonseringskonto i god ställning hos Amazon, i enlighet med avtalsvillkoren för Amazon Ads.
 9. Erbjudandet och kampanjklicken får inte överlåtas, återförsäljas eller lösas in mot kontanter.
 10. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 11. Om Annonsören använder kampanjklicken innebär det att denne godkänner dessa Villkor.
 12. Annonsörer måste registrera en giltig betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 13. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 14. Om Annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som Annonsörens kampanjklick utfärdas i kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 15. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 16. Värdet på 250 € i kampanjklick får bara användas en gång per annonsörskonto och nätbutik.
 17. Kampanjklickens valuta är kopplad till den valuta som annonseringskontot använder.

Villkor för återaktiveringskampanj värd 25 000 ¥ för sponsrade annonser.

 1. Amazon ger utvalda säljare som är behöriga att annonsera med sponsrade annonser kampanjklick till ett värde av 25 000 ¥ som ett engångsbelopp per behörig marknadsplats. Krediten sätts in på säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser och kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Endast säljare som personligen har bjudits in av Amazon (”Annonsörer”) kan delta i den här kampanjen.
 3. Annonsören måste aktivera en Sponsored Display-kampanj i Amazon Ads-konsolen före den 17 juli 2023 (”kampanjperioden”) och hålla kampanjen aktiv i 30 dagar (”den behörighetsgivande åtgärden”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger värdet för kampanjklicken. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsörer ansvarar för att övervaka användningen av kampanjklick, eftersom de inte får en avisering när hela kampanjklicksbeloppet har använts.
 5. Annonsörer kan lösa in den här kampanjen en gång under kampanjperioden.
 6. Amazon sätter in kampanjklicken på annonsörens konto den 25 augusti 2023.
 7. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter att kampanjkrediterna har tillämpats.
 8. Annonsörer måste ha ett annonseringskonto i god ställning hos Amazon, i enlighet med avtalsvillkoren för Amazon Ads.
 9. Erbjudandet och kampanjklicken får inte överlåtas, återförsäljas eller lösas in mot kontanter.
 10. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 11. Om Annonsören använder kampanjklicken innebär det att denne godkänner dessa Villkor.
 12. Annonsörer måste registrera en giltig betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 13. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 14. Om Annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som Annonsörens kampanjklick utfärdas i kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 15. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 16. Värdet på 25,000 ¥ i kampanjklick får bara användas en gång per annonsörskonto och nätbutik.
 17. Kampanjklickens valuta är kopplad till den valuta som annonseringskontot använder.