Villkor för kampanjklick

För utvalda säljare som är berättigade att annonsera för sponsrade annonser, som listar sin första köpbara ASIN på eller efter 12 september 2022 och före 1 mars 2023, samt slutför en behörighetsgivande åtgärd (definierad enligt nedanstående) tillämpar Amazon Ads en enda kampanjklickskredit på totalt 50 USD på säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser (i enlighet med nedanstående villkor), som kan lösas in mot sponsrade annonser.

Alla oanvända kampanjklick upphör att gälla efter 30 dagar från det datum då kampanjklicken tillämpades.

 1. Denna kampanj gäller endast säljare som listar sin första köpbara ASIN på eller efter 00.00 PST den 12 september 2022 och före 23.59 PST den 1 mars 2023 och är berättigade att annonsera med sponsrade annonser (var och en kallas en ”Annonsör”).
 2. Den här kampanjen gäller endast för annonsörer i följande berättigade nätbutiker (baserat på bosättningslandet som angetts för ditt konto): Japan, USA, Tyskland och Storbritannien. För tydlighetens skull och utan begränsning är annonsörer i följande nätbutiker (baserat på bosättningslandet som angetts för ditt konto) INTE berättigade att delta i denna kampanj: Frankrike, Italien, Spanien och Turkiet.
 3. Annonsörer som listar sin första köpbara ASIN på eller efter 00.00 PST den 12 september 2022 och före 23.59 PST den 1 mars 2023 måste (i) skicka sin första FBA-ASIN till ett distributionscenter inom sextio (60) dagar efter att ha listat sitt första köpbara erbjudande och (ii) registrera sig för Sponsored Products med Amazon Ads och starta en kampanj utan slutdatum för en FBA-ASIN inom 30 dagar efter att ha skickat sin första FBA-ASIN till ett distributionscenter ((i) och (ii) kollektivt, ”Behörighetsgivande åtgärd”) för att tjäna en enda kampanjklickskredit till det totala beloppet av 50 USD. För tydlighetens skull måste annonsörer genomföra åtgärder (i) och (ii) inom de tillämpliga ovannämnda tidsperioderna för att vara berättigade att få krediten för kampanjklick.
 4. Kampanjkrediten för denna kampanj utfärdas en enda gång och är begränsad till en klickkredit till ett belopp av 50 USD per annonsör som slutför den behörighetsgivande åtgärden i enlighet med dessa villkor (t.ex. om annonsören är närvarande eller annonserar i flera nätbutiker får de ett engångsbelopp på 50 USD i klickkredit som kan användas i den första nätbutiken där säljaren slutför den behörighetsgivande åtgärden.
 5. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjklicksbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjklick, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat.
 6. Om Annonsören registrerar sig i Europa (definierat som Storbritannien och Tyskland) får Annonsören en uppsättning klickpoäng för regionen. Klickpoängen tillämpas i den första nätbutik där säljaren slutför den behörighetsgivande åtgärden.
 7. Amazon tillämpar den intjänade kampanjkrediten för den behörighetsgivande åtgärden på Annonsörernas konton inom två veckor efter det att den behörighetsgivande åtgärden har slutförts.
 8. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 9. Alla oanvända kampanjklick upphör att gälla 30 dagar efter att de har tillämpats.
 10. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med villkoren i Amazon Advertising-avtalet.
 11. Detta erbjudande och kampanjklicken kan inte överlåtas, inte återförsäljas och inte lösas in mot kontanter.
 12. Erbjudandet gäller inte om det strider mot gällande lagstiftning eller i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren.
 13. Om annonsören använder kampanjklicken innebär det att denne godkänner dessa villkor.
 14. Annonsörer måste ha en giltig betalningsmetod registrerad för annonseringsavgifter för att få kampanjklickskrediten.
 15. Amazon förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta eller ändra detta erbjudande och/eller denna kampanj när som helst av vilken anledning som helst och annonsören samtycker till och godkänner alla sådana ändringar.
 16. Om Annonsörens annonseringskonto använder en annan valuta än den som använts för att tilldela kampanjklicken kan det faktiska beloppet påverkas av valutakursförändringar.
 17. Annonsörer ansvarar för att betala eventuella skatter som uppstår.
 18. Enbart ett kreditbelopp för kampanjklick utfärdas per annonsörskonto.
 19. Kampanjklickens valuta beror på annonsörskontot.