Villkor för Sponsored Products-kampanjen för nya säljare 2024

 1. Denna kampanj (”Kampanjen”) är endast tillgänglig för nya säljare på den professionella säljplanen som (i) listar sin första köpbara ASIN i Amazon Store den 1 mars 2024 eller senare i Japan och/eller i USA och/eller i Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien eller Storbritannien; eller som listar sin första köpbara ASIN i Amazon Store för Australien efter 1 maj 2024 (var och en en ”Berättigad marknadsplats”) och (ii) har ett Amazon Ads-sponsrat annonseringskonto som är registrerat på den berättigade marknadsplatsen (deltagare som uppfyller (i) och (ii) är var och en en ”Annonsör”). Denna kampanj kommer att pågå till 28 februari 2025.
 2. Varje annonsör (som termen definieras i avsnitt 1) som skapar och lanserar sin första kampanj för Sponsored Products på sin samma behöriga marknadsplats där de listat sin första köpbara ASIN inom 90 dagar efter att ha listat sådan första köpbara ASIN (”Behörighetsgivande åtgärd”), och som annars överensstämmer med dessa villkor, får en enda kampanjklickkredit insatt på sitt sponsrade annonskonto som motsvarar ett av följande tillämpliga belopp (var och en, en ”Kampanjkredit”):
  1. 50 USD om annonsören slutför den behörighetsgivande åtgärden i USA;
  2. 7 500 JPY om annonsören slutför den behörighetsgivande åtgärden i Japan;
  3. 75 AUD om annonsören slutför den behörighetsgivande åtgärden i Australien;
  4. 45 EUR om annonsören slutför den behörighetsgivande åtgärden i Tyskland, Frankrike, Italien eller Spanien, eller 40 GBP om annonsören slutför den behörighetsgivande åtgärden i Storbritannien (Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien som gemensamt kallas ”EU5”), förutsatt att annonsörer endast är berättigade att lösa in kampanjkrediten för den första berättigade marknadsplatsen inom EU5 som annonsören fullbordar den behörighetsgivande åtgärden för.
 3. Annonsörer kan bara lösa in kampanjkrediten en gång för USA, en gång för Japan, en gång för Australien och/eller en gång för den första berättigade marknadsplatsen inom EU5 som annonsören slutför den behörighetsgivande åtgärden i (dvs. det totala högsta belopp som en annonsör kan få under denna kampanj är 50 USD för USA, 7 500 JPY för Japan, 75 AUD för Australien och antingen 45 EUR för en av Tyskland, Frankrike, Italien eller Spanien eller 40 GBP för Storbritannien).
 4. Förutom vad som uttryckligen tillåts enligt avsnitt 3 i dessa villkor får annonsörer inte på annat sätt fler kampanjkrediter för att genomföra den behörighetsgivande åtgärden flera gånger.
 5. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjkrediten läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjkreditbeloppet på varje tillämplig behörig marknadsplats. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjkreditbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjklick, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjkreditbeloppet är utnyttjat.
 6. Berättigade annonsörer som genomför den behörighetsgivande åtgärden under kampanjperioden får kampanjkredit på sitt tillämpliga Amazon-konto för sponsrade annonser inom cirka 14 dagar efter att den behörighetsgivande åtgärden har slutförts.
 7. Alla oanvända kampanjkrediter upphör att gälla efter 30 dagar från det datum då kampanjkrediterna ursprungligen tillämpades på annonsörens konto för sponsrade annonser.
 8. Annonsörer måste ha ett annonseringskonto i god status hos Amazon, med förbehåll för villkoren i Amazon Ads-avtalet (finns här:https://advertising.amazon.com/terms)
 9. Kampanjen och kampanjkrediten kan inte överlåtas, inte återförsäljas och inte lösas in mot kontanter.
 10. Kampanjen är ogiltig där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla kampanjvillkoren.
 11. Om annonsören använder kampanjkredit innebär det att denne godkänner dessa villkor.
 12. Annonsörer måste ha en giltig betalningsmetod registrerad för annonseringsavgifter för att få kampanjkrediten.
 13. Amazon kan välja att inte tillhandahålla eller upphäva kampanjkrediten till någon annonsör som Amazon fastslår, har brutit mot dessa villkor, Amazon Ads-avtalet eller villkoren för incitament för nya säljare för varje berättigad marknadsplats (”NSI T&C”) eller som på annat sätt har begått bedrägeri i samband med denna kampanj.
 14. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst avsluta eller ändra denna kampanj. I händelse av en ändring eller avslutande av denna kampanj av Amazon, den ska meddela annonsörer i enlighet med NSI T&C:er.
 15. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som använts för att tilldela annonsörens kampanjkredit kan det faktiska kampanjkreditbeloppet påverkas av valutakursförändringar.
 16. Annonsörer ansvarar för att betala eventuella skatter som uppstår.