Lanseringskampanj: Villkor

×

Vi har för närvarande tekniska problem. Försök igen senare.

Välj land eller region för att se de villkor som gäller

Villkor för engångsbelopp för kampanjklick på 200 USD/200 CAD för sponsrade annonser inom Nordamerika

 1. För utvalda säljare som är behöriga att annonsera i sponsrade annonser kommer Amazon att kreditera 200 USD/200 CAD som ett engångsbelopp för kampanjklick till säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser per behörig marknadsplats. Beloppet kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Denna kampanj är endast tillgänglig för säljare som är individuellt inbjudna av Amazon att delta (”Annonsörer”).
 3. Annonsören måste skapa och lansera sin första kampanj för Sponsored Products med kampanjinställningen ”Inget slutdatum” inom kampanjperioden (”Kvalificeringsåtgärd”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjklicksbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjklick, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat.
 5. Kampanjen avslutas 30 dagar efter mottagandet av kampanjerbjudandet (”Kampanjperioden”). Kika på din e-post för exakta detaljer. Annonsörer måste genomföra kvalificeringsåtgärden under kampanjperioden.
 6. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 7. Amazon lägger till kampanjklicken på annonsörens konto inom 14 dagar efter att kvalificeringsåtgärden slutförts.
 8. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 9. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med villkoren i Amazon Advertising-avtalet.
 10. Erbjudandet och kampanjklicken kan inte överlåtas, inte återförsäljas och inte lösas in mot kontanter.
 11. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 12. Annonsörens användning av kampanjklicken utgör annonsörens godkännande av dessa villkor.
 13. Annonsörer måste ha en giltig, registrerad betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 14. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 15. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som annonsörens kampanjklick har tilldelats i, kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 16. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 17. Kampanjklicksbeloppet på 200 USD/200 CAD får bara användas en gång per annonsörskonto per marknadsplats.
 18. Kampanjklickens valuta beror på vilken valuta annonsörskontot använder.

Villkor för engångsbelopp för kampanjklick på 200 GBP/200 EUR för sponsrade annonser inom EMEA

 1. För utvalda säljare som är behöriga att annonsera i sponsrade annonser kommer Amazon att kreditera 200 GBP/200 EUR som ett engångsbelopp för kampanjklick till säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser per behörig marknadsplats. Beloppet kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Denna kampanj är endast tillgänglig för säljare som är individuellt inbjudna av Amazon att delta (”Annonsörer”).
 3. Annonsören måste skapa och lansera sin första kampanj för Sponsored Products med kampanjinställningen ”Inget slutdatum” inom kampanjperioden (”Kvalificeringsåtgärd”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjklicksbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjklick, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat.
 5. Kampanjen avslutas 30 dagar efter mottagandet av kampanjerbjudandet (”Kampanjperioden”). Kika på din e-post för exakta detaljer. Annonsörer måste genomföra kvalificeringsåtgärden under kampanjperioden.
 6. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 7. Amazon lägger till kampanjklicken på annonsörens konto inom 14 dagar efter att kvalificeringsåtgärden slutförts.
 8. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 9. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med villkoren i Amazon Advertising-avtalet.
 10. Erbjudandet och kampanjklicken kan inte överlåtas, inte återförsäljas och inte lösas in mot kontanter.
 11. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 12. Annonsörens användning av kampanjklicken utgör annonsörens godkännande av dessa villkor.
 13. Annonsörer måste ha en giltig, registrerad betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 14. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 15. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som annonsörens kampanjklick har tilldelats i, kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 16. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 17. Kampanjklicksbeloppet på 200 GBP/200 EUR får bara användas en gång per annonsörskonto per marknadsplats.
 18. Kampanjklickens valuta beror på vilken valuta annonsörskontot använder.

Villkor för engångsbelopp för kampanjklick på 20 000 JPY för sponsrade annonser inom Japan

 1. För utvalda säljare som är behöriga att annonsera i sponsrade annonser kommer Amazon att kreditera 20 000 JPY som ett engångsbelopp för kampanjklick till säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser per behörig marknadsplats. Beloppet kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Denna kampanj är endast tillgänglig för säljare som är individuellt inbjudna av Amazon att delta (”Annonsörer”).
 3. Annonsören måste skapa och lansera sin första kampanj för Sponsored Products med kampanjinställningen ”Inget slutdatum” inom kampanjperioden (”behörighetsgivande åtgärd”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjklicksbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjklick, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat.
 5. Kampanjen avslutas 30 dagar efter mottagandet av kampanjerbjudandet (”Kampanjperioden”); kika på din e-post för exakta detaljer. Annonsörer måste genomföra den behörighetsgivande åtgärden under kampanjperioden.
 6. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 7. Amazon lägger till kampanjklicken på annonsörens konto inom 14 dagar efter att behörighetsgivande åtgärden slutförts.
 8. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 9. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med villkoren i Amazon Advertising-avtalet.
 10. Erbjudandet och kampanjklicken kan inte överlåtas, inte återförsäljas och inte lösas in mot kontanter.
 11. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 12. Annonsörens användning av kampanjklicken utgör annonsörens godkännande av dessa villkor.
 13. Annonsörer måste ha en giltig, registrerad betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 14. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 15. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som annonsörens kampanjklick har tilldelats i, kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 16. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 17. Kampanjklicksbeloppet på 20 000 JPY får bara användas en gång per annonsörskonto per marknadsplats.
 18. Kampanjklickens valuta beror på vilken valuta annonsörskontot använder.

Villkor för engångsbelopp för kampanjklick på 250 AUD för sponsrade annonser inom Australien

 1. För utvalda säljare som är behöriga att annonsera i sponsrade annonser kommer Amazon att kreditera 250 AUD som ett engångsbelopp för kampanjklick till säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser per behörig marknadsplats. Beloppet kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Denna kampanj är endast tillgänglig för säljare som är individuellt inbjudna av Amazon att delta (”Annonsörer”).
 3. Annonsören måste skapa och lansera sin första kampanj för Sponsored Products med kampanjinställningen ”Inget slutdatum” inom kampanjperioden (”behörighetsgivande åtgärd”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjklicksbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjklick, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat.
 5. Kampanjen avslutas 30 dagar efter mottagandet av kampanjerbjudandet (”Kampanjperioden”); kika på din e-post för exakta detaljer. Annonsörer måste genomföra den behörighetsgivande åtgärden under kampanjperioden.
 6. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 7. Amazon lägger till kampanjklicken på annonsörens konto inom 14 dagar efter att behörighetsgivande åtgärden slutförts.
 8. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 9. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med villkoren i Amazon Advertising-avtalet.
 10. Erbjudandet och kampanjklicken kan inte överlåtas, inte återförsäljas och inte lösas in mot kontanter.
 11. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 12. Annonsörens användning av kampanjklicken utgör annonsörens godkännande av dessa villkor.
 13. Annonsörer måste ha en giltig, registrerad betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 14. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 15. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som annonsörens kampanjklick har tilldelats i, kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 16. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 17. Kampanjklicksbeloppet på 250 AUD får bara användas en gång per annonsörskonto per marknadsplats.
 18. Kampanjklickens valuta beror på vilken valuta annonsörskontot använder.

Villkor för engångsbelopp för kampanjklick på 700 AED för sponsrade annonser inom Förenade Arabemiraten

 1. För utvalda säljare som är behöriga att annonsera i sponsrade annonser kommer Amazon att kreditera 700 AED som ett engångsbelopp för kampanjklick till säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser per behörig marknadsplats. Beloppet kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Denna kampanj är endast tillgänglig för säljare som är individuellt inbjudna av Amazon att delta (”Annonsörer”).
 3. Annonsören måste skapa och lansera sin första kampanj för Sponsored Products med kampanjinställningen ”Inget slutdatum” inom kampanjperioden (”behörighetsgivande åtgärd”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjklicksbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjklick, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat.
 5. Kampanjen avslutas 30 dagar efter mottagandet av kampanjerbjudandet (”Kampanjperioden”); kika på din e-post för exakta detaljer. Annonsörer måste genomföra den behörighetsgivande åtgärden under kampanjperioden.
 6. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 7. Amazon lägger till kampanjklicken på annonsörens konto inom 14 dagar efter att behörighetsgivande åtgärden slutförts.
 8. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 9. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med villkoren i Amazon Advertising-avtalet.
 10. Erbjudandet och kampanjklicken kan inte överlåtas, inte återförsäljas och inte lösas in mot kontanter.
 11. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 12. Annonsörens användning av kampanjklicken utgör annonsörens godkännande av dessa villkor.
 13. Annonsörer måste ha en giltig, registrerad betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 14. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 15. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som annonsörens kampanjklick har tilldelats i, kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 16. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 17. Kampanjklicksbeloppet på 700 AED får bara användas en gång per annonsörskonto per marknadsplats.
 18. Kampanjklickens valuta beror på vilken valuta annonsörskontot använder.

Villkor för engångsbelopp för kampanjklick på 700 SAR för sponsrade annonser inom Saudiarabien

 1. För utvalda säljare som är behöriga att annonsera i sponsrade annonser kommer Amazon att kreditera 700 SAR som ett engångsbelopp för kampanjklick till säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser per behörig marknadsplats. Beloppet kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Denna kampanj är endast tillgänglig för säljare som är individuellt inbjudna av Amazon att delta (”Annonsörer”).
 3. Annonsören måste skapa och lansera sin första kampanj för Sponsored Products med kampanjinställningen ”Inget slutdatum” inom kampanjperioden (”Behörighetsgivande åtgärd”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjklicksbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjklick, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat.
 5. Kampanjen avslutas 30 dagar efter mottagandet av kampanjerbjudandet (”Kampanjperioden”); kika på din e-post för exakta detaljer. Annonsörer måste genomföra den behörighetsgivande åtgärden under kampanjperioden.
 6. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 7. Amazon lägger till kampanjklicken på annonsörens konto inom 14 dagar efter att behörighetsgivande åtgärden slutförts.
 8. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 9. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med villkoren i Amazon Advertising-avtalet.
 10. Erbjudandet och kampanjklicken kan inte överlåtas, inte återförsäljas och inte lösas in mot kontanter.
 11. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 12. Annonsörens användning av kampanjklicken utgör annonsörens godkännande av dessa villkor.
 13. Annonsörer måste ha en giltig, registrerad betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 14. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 15. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som annonsörens kampanjklick har tilldelats i, kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 16. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 17. Kampanjklicksbeloppet på 700 SAR får bara användas en gång per annonsörskonto per marknadsplats.
 18. Kampanjklickens valuta beror på vilken valuta annonsörskontot använder.

Villkor för engångsbelopp för kampanjklick på 250 SGD för sponsrade annonser inom Singapore

 1. För utvalda säljare som är behöriga att annonsera i sponsrade annonser kommer Amazon att kreditera 250 SGD som ett engångsbelopp för kampanjklick till säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser per behörig marknadsplats. Beloppet kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Denna kampanj är endast tillgänglig för säljare som är individuellt inbjudna av Amazon att delta (”Annonsörer”).
 3. Annonsören måste skapa och lansera sin första kampanj för Sponsored Products med kampanjinställningen ”Inget slutdatum” inom kampanjperioden (”Behörighetsgivande åtgärd”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjklicksbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjklick, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat.
 5. Kampanjen avslutas 30 dagar efter mottagandet av kampanjerbjudandet (”Kampanjperioden”); kika på din e-post för exakta detaljer. Annonsörer måste genomföra den behörighetsgivande åtgärden under kampanjperioden.
 6. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 7. Amazon lägger till kampanjklicken på annonsörens konto inom 14 dagar efter att behörighetsgivande åtgärden slutförts.
 8. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 9. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med villkoren i Amazon Advertising-avtalet.
 10. Erbjudandet och kampanjklicken kan inte överlåtas, inte återförsäljas och inte lösas in mot kontanter.
 11. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 12. Annonsörens användning av kampanjklicken utgör annonsörens godkännande av dessa villkor.
 13. Annonsörer måste ha en giltig, registrerad betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 14. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 15. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som annonsörens kampanjklick har tilldelats i, kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 16. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 17. Kampanjklicksbeloppet på 250 SGD får bara användas en gång per annonsörskonto per marknadsplats.
 18. Kampanjklickens valuta beror på vilken valuta annonsörskontot använder.

Villkor för engångsbelopp för kampanjklick på 800 PLN för sponsrade annonser inom Polen

 1. För utvalda säljare som är behöriga att annonsera i sponsrade annonser kommer Amazon att kreditera 800 PLN som ett engångsbelopp för kampanjklick till säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser per behörig marknadsplats. Beloppet kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Denna kampanj är endast tillgänglig för säljare som är individuellt inbjudna av Amazon att delta (”Annonsörer”).
 3. Annonsören måste skapa och lansera sin första kampanj för Sponsored Products med kampanjinställningen ”Inget slutdatum” inom kampanjperioden (”Behörighetsgivande åtgärd”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjklicksbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjklick, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat.
 5. Kampanjen avslutas 30 dagar efter mottagandet av kampanjerbjudandet (”Kampanjperioden”); kika på din e-post för exakta detaljer. Annonsörer måste genomföra den behörighetsgivande åtgärden under kampanjperioden.
 6. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 7. Amazon lägger till kampanjklicken på annonsörens konto inom 14 dagar efter att behörighetsgivande åtgärden slutförts.
 8. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 9. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med villkoren i Amazon Advertising-avtalet.
 10. Erbjudandet och kampanjklicken kan inte överlåtas, inte återförsäljas och inte lösas in mot kontanter.
 11. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 12. Annonsörens användning av kampanjklicken utgör annonsörens godkännande av dessa villkor.
 13. Annonsörer måste ha en giltig, registrerad betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 14. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 15. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som annonsörens kampanjklick har tilldelats i, kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 16. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 17. Kampanjklicksbeloppet på 800 PLN får bara användas en gång per annonsörskonto per marknadsplats.
 18. Kampanjklickens valuta beror på vilken valuta annonsörskontot använder.

Villkor för engångsbelopp för kampanjklick på 1 700 SEK för sponsrade annonser inom Sverige

 1. För utvalda säljare som är behöriga att annonsera i sponsrade annonser kommer Amazon att kreditera 1 700 SEK som ett engångsbelopp för kampanjklick till säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser per behörig marknadsplats. Beloppet kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Denna kampanj är endast tillgänglig för säljare som är individuellt inbjudna av Amazon att delta (”Annonsörer”).
 3. Annonsören måste skapa och lansera sin första kampanj för Sponsored Products med kampanjinställningen ”Inget slutdatum” inom kampanjperioden (”Behörighetsgivande åtgärd”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjklicksbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjklick, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat.
 5. Kampanjen avslutas 30 dagar efter mottagandet av kampanjerbjudandet (”Kampanjperioden”); kika på din e-post för exakta detaljer. Annonsörer måste genomföra den behörighetsgivande åtgärden under kampanjperioden.
 6. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 7. Amazon lägger till kampanjklicken på annonsörens konto inom 14 dagar efter att behörighetsgivande åtgärden slutförts.
 8. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 9. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med villkoren i Amazon Advertising-avtalet.
 10. Erbjudandet och kampanjklicken kan inte överlåtas, inte återförsäljas och inte lösas in mot kontanter.
 11. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 12. Annonsörens användning av kampanjklicken utgör annonsörens godkännande av dessa villkor.
 13. Annonsörer måste ha en giltig, registrerad betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 14. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 15. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som annonsörens kampanjklick har tilldelats i, kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 16. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 17. Kampanjklicksbeloppet på 1 700 SEK får bara användas en gång per annonsörskonto per marknadsplats.
 18. Kampanjklickens valuta beror på vilken valuta annonsörskontot använder.

Villkor för engångsbelopp för kampanjklick på 3 500 TRY för sponsrade annonser inom Turkiet

 1. För utvalda säljare som är behöriga att annonsera i sponsrade annonser kommer Amazon att kreditera 3 500 TRY som ett engångsbelopp för kampanjklick till säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser per behörig marknadsplats. Beloppet kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Denna kampanj är endast tillgänglig för säljare som är individuellt inbjudna av Amazon att delta (”Annonsörer”).
 3. Annonsören måste skapa och lansera sin första kampanj för Sponsored Products med kampanjinställningen ”Inget slutdatum” inom kampanjperioden (”Behörighetsgivande åtgärd”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjklicksbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjklick, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat.
 5. Kampanjen avslutas 30 dagar efter mottagandet av kampanjerbjudandet (”Kampanjperioden”); kika på din e-post för exakta detaljer. Annonsörer måste genomföra den behörighetsgivande åtgärden under kampanjperioden.
 6. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 7. Amazon lägger till kampanjklicken på annonsörens konto inom 14 dagar efter att behörighetsgivande åtgärden slutförts.
 8. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 9. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med villkoren i Amazon Advertising-avtalet.
 10. Erbjudandet och kampanjklicken kan inte överlåtas, inte återförsäljas och inte lösas in mot kontanter.
 11. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 12. Annonsörens användning av kampanjklicken utgör annonsörens godkännande av dessa villkor.
 13. Annonsörer måste ha en giltig, registrerad betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 14. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 15. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som annonsörens kampanjklick har tilldelats i, kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 16. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 17. Kampanjklicksbeloppet på 3 500 TRY får bara användas en gång per annonsörskonto per marknadsplats.
 18. Kampanjklickens valuta beror på vilken valuta annonsörskontot använder.

Villkor för engångsbelopp för kampanjklick på 1 000 BRL för sponsrade annonser inom Brasilien

 1. För utvalda säljare som är behöriga att annonsera i sponsrade annonser kommer Amazon att kreditera 1 000 BRL som ett engångsbelopp för kampanjklick till säljarens Amazon-konto för sponsrade annonser per behörig marknadsplats. Beloppet kan lösas in mot sponsrade annonser.
 2. Denna kampanj är endast tillgänglig för säljare som är individuellt inbjudna av Amazon att delta (”Annonsörer”).
 3. Annonsören måste skapa och lansera sin första kampanj för Sponsored Products med kampanjinställningen ”Inget slutdatum” inom kampanjperioden (”Behörighetsgivande åtgärd”).
 4. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjklicksbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjklick, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat.
 5. Kampanjen avslutas 30 dagar efter mottagandet av kampanjerbjudandet (”Kampanjperioden”); kika på din e-post för exakta detaljer. Annonsörer måste genomföra den behörighetsgivande åtgärden under kampanjperioden.
 6. Annonsörer kan lösa in erbjudandet en gång under kampanjperioden.
 7. Amazon lägger till kampanjklicken på annonsörens konto inom 14 dagar efter att behörighetsgivande åtgärden slutförts.
 8. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 9. Annonsören måste ha ett annonseringskonto med god status hos Amazon, i enlighet med villkoren i Amazon Advertising-avtalet.
 10. Erbjudandet och kampanjklicken kan inte överlåtas, inte återförsäljas och inte lösas in mot kontanter.
 11. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 12. Annonsörens användning av kampanjklicken utgör annonsörens godkännande av dessa villkor.
 13. Annonsörer måste ha en giltig, registrerad betalningsmetod för annonseringsavgifter för att få kampanjklicken.
 14. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 15. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som annonsörens kampanjklick har tilldelats i, kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 16. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 17. Kampanjklicksbeloppet på 1 000 BRL får bara användas en gång per annonsörskonto per marknadsplats.
 18. Kampanjklickens valuta beror på vilken valuta annonsörskontot använder.