Amazon Ads API klickkreditkampanj

Amazon Ads ger dig chansen att tjäna kampanjkredit när du hanterar kampanjer via Amazon Ads API genom att använda partnerredskap som utnyttjar Amazon Ads API för kampanjhanteringen. Nedan finner du mer information om den här kampanjen tillsammans med villkor och behörighet.

Vanliga frågor

Vad är kampanjinformationen?

Du får en klickkredit på 200 USD när du gör kampanjuppdateringar i dina kampanjer för Sponsored Products, Sponsored Brands och/eller Sponsored Display genom Amazon Ads API genom att använda din partners verktyg under Kampanjperioden 22 augusti 2022 till 31 december 2022 (PST). Kampanjuppdateringar måste göras under Kampanjperioden (minst en uppdatering i veckan – minst fyra ändringar) med en kampanj som är aktiv i 28 dagar eller mer. kampanjuppdateringar kan inkludera åtgärder som att skapa en ny kampanj, uppdatera en kampanj och gör budjusteringar. Kampanjen är underställd nedanstende villkor.

Vem är berättigad att dra nytta av den här kampanjen?

För att få kampanjen måste du vara en inbjuden annonsör som har ett partnerskap med en av de utvalda partnerna för den här kampanjen, som inte har använt Amazon Ads API:s kampanjhanteringsfunktion innan, eller som inte har använt Amazon Ads API:s kampanjhanteringsfunktion i minst tre månader innan kampanjens startdatum.

Hur länge kommer den här kampanjen att vara aktiv?

Kampanjen körs från 22 augusti 2022 till 31 december 2022. Intjänade klickpoäng kommer att ges månadsvis.

Kan jag tjäna flera klickpoäng från den här kampanjen?

Ja. Du kan tjäna 200 USD i klickpoäng för varje behörig annonsprodukt och behörigt språk du hanterar kampanjer i, upp till högst 600 USD per land. Om du till exempel lanserar en Sponsored Products-kampanj i Frankrike och uppfyller kampanjkriterierna kan du tjäna en poäng för den kampanjen utöver den du tjänat för en Sponsored Display-kampanj i Frankrike. Du kan tjäna varje poäng en gång.

Hur tillämpas kampanjen på en kampanj?

Om du uppfyller alla behörighetsgivande kriterier (såsom anges nedan) för kampanjen kommer klickpoängen automatiskt att tillämpas på ditt annonseringskonto inom 30 dagar efter slutförandet av tillämpliga behörighetsgivande åtgärder, efter att kampanjen varit aktiv i 28 dagar. Klickpoängen tillämpas den första tisdagen i varje månad, med start i oktober 2022.

Har kampanjen några villkor?

Ja. Se nedan för en fullständig lista över villkoren för den här kampanjen.

Villkor för Amazon Ads API klickkreditkampanj

För utvalda säljare som är behöriga att annonsera med sponsrade annonser kommer Amazon att tillämpa flera kampanjpoäng på 200 USD på säljarens Amazon Ads-konto som kan lösas in mot annonseringskredit för sponsrade annonser.

 1. Den här kampanjen är endast tillgänglig för säljare som individuellt har bjudits in av Amazon Ads, eller dess auktoriserade designerade partner, för att delta och som inte har använt Amazon Ads API för kampanjhantering, eller inte har använt Amazon Ads API för kampanjhantering under de senaste tre månaderna innan Kampanjperioden (”Annonsör”).
 2. Den här kampanjen är endast giltig på följande behöriga marknadsplatser: AE, AU, CA, DE, ES, FR, IT, JP, NL, PL, SG, TR, UK, US
 3. Annonsörer ska få 200 USD i kampanjklickpoäng för varje nedanstående Behörighetsgivande åtgärd som slutförts på varje behörig marknadsplats (listade i #2 ovan) under Kampanjperioden:

  Annonsören måste göra kampanjändringar i sina kampanjer för Sponsored Products med hjälp av kampanjhanterarfunktionen på Amazon Ads API under Kampanjperioden (en gång i veckan – minst fyra ändringar) och hålla kampanjen aktiv i minst 28 dagar;

  Annonsören måste göra kampanjändringar i sina kampanjer för Sponsored Brands med hjälp av kampanjhanterarfunktionen på Amazon Ads API under Kampanjperioden (en gång i veckan – minst fyra ändringar) och hålla kampanjen aktiv i minst 28 dagar; eller

  Annonsören måste göra kampanjändringar i sina kampanjer för Sponsored Displau med hjälp av kampanjhanterarfunktionen på Amazon Ads API under Kampanjperioden (en gång i veckan – minst fyra ändringar) och hålla kampanjen aktiv i minst 28 dagar.
 4. En gräns på en (1) klickpoäng på 200 USD per annonsörskonto per slutförande av varje behörighetsgivande åtgärd i varje behörig marknadsplats.
 5. En gräns på kampanjklick på 600 USD per annonsörskonto per behörig marknadsplats.
 6. Annonsörer kan lösa in kampanjen en gång per annonsprodukt per marknadsplats under Kampanjperioden.
 7. Annonsören debiteras för alla klick som tas emot innan kampanjklicken läggs till och för all annonsering som överstiger kampanjklicksbeloppet. Annonsörer kan stänga av eller pausa sina annonser när som helst innan hela kampanjklicksbeloppet har använts om de vill undvika ytterligare annonskostnader. Annonsören ansvarar för att övervaka användningen av kampanjklick, eftersom annonsörer inte meddelas när kampanjklicksbeloppet är utnyttjat.
 8. Kampanjen startar den 22 augusti 2022 kl. 00.00 PST (22 augusti 2022 kl. 15.00 CST) och varar fram till den 31 december 2022 kl. 12.00 PST (1 januari 2023 kl. 14 CST) (”Kampanjperioden”). Annonsörer måste genomföra kvalificeringsåtgärden under kampanjperioden.
 9. Amazon kommer att tillämpa kampanjklicken på annonsörens konto inom ca 14 dagar efter slutförandet av den Behörighetsgivande åtgärden (underställt ändringar efter Amazons eget gottfinnande).
 10. Eventuella oanvända kampanjkrediter upphör att gälla 30 dagar efter det datum då kampanjkrediterna tillämpades.
 11. Annonsörer måste ha ett annonseringskonto i god ställning hos Amazon, i enlighet med avtalsvillkoren för Amazon Ads.
 12. Erbjudandet och kampanjklicken får inte överlåtas, återförsäljas eller lösas in mot kontanter.
 13. Detta erbjudande är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag och i händelse av bedrägeri, misstag eller underlåtenhet att uppfylla villkoren i erbjudandet.
 14. Annonsörens användning av kampanjklicken utgör annonsörens godkännande av dessa villkor.
 15. Annonsören måste ha en giltig betalningsmetod för annonseringsavgifter som är registrerade för att få kampanjklick.
 16. Amazon förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avsluta eller ändra detta erbjudande.
 17. Om annonsörens annonseringskonto är i en annan valuta än den som annonsörens kampanjklick har tilldelats i, kan kampanjklickens faktiska belopp påverkas av valutakursförändringar.
 18. Annonsören ansvarar för betalning av eventuella skatter som uppstår.
 19. Kampanjklickens valuta beror på annonsörskontot
 20. Behörighetsgivande Amazon Ads API-åtgärder inkluderar:

  Sponsored Products
  /v2/sp/campaigns, /v2/sp/adGroups, /v2/sp/targets, /v2/sp/negativeTargets, /v2/sp/productAds, /v2/sp/campaigns, /v2/sp/adGroups, /v2/sp/targets, /v2/sp/negativeTargets, /v2/sp/productAds

  Sponsored Brands
  /sb/campaigns, /sb/adGroups, /sb/targets, /sb/negativeTargets, /sb/productAds, /sb/campaigns, /sb/adGroups,/sb/targets, /sb/negativeTargets, /sb/productAds

  Sponsored Display
  /sd/campaigns, /sd/adGroups, /sd/targets, /sd/negativeTargets, /sd/productAds, /sd/campaigns, /sd/adGroups, /sd/targets, /sd/negativeTargets, /sd/productAds, /sd/budgetRules