IO-villkor för Amazon Advertising

Publicerat: 1 april 2019

Annonsörens eller byråns (i tillämpliga fall) ömsesidigt överenskomna medieplan eller införandebeställning (gemensamt kallade ”IO”) med Amazon Advertising LLC (”Amazon”) regleras av AAAA/IAB:s standardvillkor för internetannonsering för medieinköp ett år eller kortare tid, version 3.0. Den finns på www.iab.com (”IAB-villkor”), med Washington som gällande lag och plats. Termer med versaler som inte definieras häri har den betydelse som anges i IAB-villkoren. Dessutom kommer följande villkor att gälla och, i händelse av konflikt med IAB-villkoren, kontrollera:

  1. Vissa produkter från medieföretag lyder under ytterligare villkor (som anges på https://advertising.amazon.com/legal/product-terms, ”Produktvillkoren”). De gäller för denna IO endast i den utsträckning som dessa produkter ingår i IO eller används i genomförandet av den tillämpliga annonskampanjen, inklusive eventuella ändringar som görs via ett skriftligt avtal (ett e-postmeddelande räcker). Alla andra produktvillkor som gäller produkter som inte ingår i IO eller används för att genomföra den tillämpliga annonskampanjen gäller inte.
  2. Amazons annonsspecifikationer och policyer finns på http://advertising.amazon.com.
  3. Alla meddelanden till Amazon måste levereras, i enlighet med IAB-villkoren, till: Amazon.com, Inc., Attn: Director, Customer Success, P.O. Box 81126, Seattle WA 98108-1226 eller fax: (206) 266-7000, i varje enskilt fall med kopia till contracts-legal@amazon.com, Attn: General Counsel. Alla meddelanden till annonsören/byrån kommer att skickas till den senaste adress för meddelanden eller fakturering (i tillämpliga fall) som Amazon har kopplat till ett sådant konto (et kan uppdateras av annonsören/byrån i ett skriftligt meddelande till Amazon vid behov).
  4. Betalningar måste skickas till: Amazon Advertising LLC, Attn: Accounts Receivable; PO Box 24651, Seattle, WA 98124-0651.
  5. Skatter. Varje part är ansvarig att i enlighet med tillämplig lag identifiera och betala alla skatter och andra statliga avgifter (och eventuella påföljder, räntor och andra tillägg till dessa) som åläggs parten vid eller med avseende på transaktionerna och betalningarna enligt denna IO. Alla avgifter som ska betalas av annonsören är exklusive tillämpliga skatter och avgifter men inklusive, utan begränsning, moms, punktskatter, försäljnings- och transaktionsskatter och bruttokvitton. Alla betalningar som annonsören gör till Amazon enligt denna IO kommer att göras utan källskatt eller skatteavdrag. Om sådana skatter (till exempel internationella källskatter) måste undanhållas vid betalning, kommer annonsören att betala sådana ytterligare belopp som är nödvändiga så att nettobeloppet som Amazon erhåller motsvarar det belopp som då förfaller och ska betalas enligt denna IO.