Insikter och planering

Medieplanering

Utforma en insiktsdriven strategi för att förbättra räckvidd, resultat och försäljning

Amazon Ads svit för medieplanering hjälper annonsörer att nå och konvertera målgrupper under hela kundresan med hjälp av maskininlärning och verktyg som skapar kontakt mellan olika kanaler. Annonsörer kan dra nytta av insikter från första och tredje part för att utveckla en strategi för produkter på och utanför Amazon.

En strategisk plan för att fastställa förväntningarna

Medieplanering fungerar som en karta över hur man effektivt når och intresserar målgrupper genom relevanta kanaler. Med den här planen får du hjälp att svara på frågorna vem, vad, var, när, hur och varför för kampanjen.

Kundcentrerad strategi

I Amazon Ads medieplanering fattas alla beslut med kunden i centrum för att skapa en plan som är effektiv, samtidigt som kärnmålgruppen alltid är i fokus.

Sammanhang med ett koncept

Medieplanering innefattar en djup förståelse för målgruppens vanor, preferenser och beteenden gällande mediekonsumtion, tillsammans med en stor kännedom om det ständigt föränderliga medielandskapet.

Utvalda lösningar

tre skärmar

Flerkanalig planering

Annonsörer kan skapa flerkanaliga planer för display, video och ljud, på och utanför Amazon. Detta gör det möjligt för annonsörer att nå användare på en mängd olika plattformar och enheter, vilket ökar sannolikheten för intresse och konvertering samt för att fånga deras intresse under hela kundresan.

tre skärmar som kopplas ihop med prickar

Kanalplanering

Med Amazon Ads kanalplanerare kan annonsörer skapa detaljerade, kanalspecifika medieplaner som utnyttjar Amazons unika insikter från första och tredje part, vilket optimerar fördelningen av medieinvesteringar i Amazon Ads. I samma gränssnitt kan marknadsförare samla sina kanalplaners detaljer genom anpassningsbara indata, samtidigt som de kan se till att målen för de olika kanalerna är konsekventa.

kugghjulsikon

Applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er)

Med API: er kan annonsörer välja rätt kanaler och skräddarsy sin kommunikationsstrategi, samtidigt som de sömlöst integrerar sin plan i byråars arbetsflöden. Tekniska specialister kan automatisera långtråkiga arbetsuppgifter och förstå hur de optimerar sina annonsbudgetar.

Vanliga frågor

Vad är medieplanering?

Medieplanering är processen som annonsörer går igenom innan de köper och lanserar annonser för att mäta effektivitet och maximera ROI (investeringsavkastning). Det är ett viktigt första steg i alla annonskampanjer. Det konkreta resultatet av medieplaneringsprocessen är ett dokument med en medieplan som guidar annonskampanjen.

Varför är det viktigt med medieplanering?

Medieplanering är viktigt eftersom det hjälper dig att fastställa en ram för vilka annonsplaceringar som kan fungera bäst för ditt varumärke och var det är bäst att placera de annonserna.

Vad är medieköp?

Medieköp är det som händer när medieplanen är klar. De går hand i hand. Medieplanering handlar om att fastställa ramen för medieköp. Medieköp innebär att du utvärderar alla alternativ för medieannonsering inom din budgetram för att avgöra vilka målgrupper, annonstyper och kombinationer av mediekanaler som kan hjälpa dig att uppnå bästa möjliga kampanjresultat, och att du slutligen köper de annonserna.

Varför är det viktigt att köpa media?

Medieköp är viktigt eftersom strategiskt köpt media kan påverka kampanjens resultat. Det räcker inte med övertygande text och bilder. Annonserna måste placeras på rätt plats, vid rätt tidpunkt och med rätt frekvens, så att rätt målgrupper ser annonsen.

1 Kantar, ”Media Multiplier”
2 Nielsen, ”The Case for Custom Media Planning”