Grundläggande annonseringstermer

Vi har sammanställt några grundläggande termer som kommer att hjälpa dig att börja med digital annonsering med Amazon Ads.

Ordlista

  • Annonseringsmaterial: Annonsens bilder, video och text som förmedlar budskapet till målgrupperna.
  • Annonseringsformat: Den typ av annons som du använder. Exempel på vanliga format är video och display.
  • Annonseringsmål: Det mål som du vill nå med digital annonsering. Exempel är varumärkesmedvetenhet, övervägande, köp och lojalitet.
  • Annonsplacering: Platsen där en annons visas. Exempel är i shoppingfrågor på Amazon-webbplatsen, på Amazon-enheter (som Fire TV eller Fire-läsplattan) och på tredje parts-webbplatser.
  • Audioannonser: Audioannonser spelas upp i ljudinnehåll, till exempel i strömmad musik eller digital radio och podcaster.
  • Anpassade annonseringslösningar: Anpassade annonskampanjer använder format utanför befintliga annonsprodukter. Amazon Ads erbjuder lösningar som övertagning av hemsidor, Fire TV-placering, anpassade destinationssidor och till och med icke-digitala format som annonser på kartonger och i fysiska butiker.
  • Displayannonsering: Displayannonsering sker på webbplatser och kombinerar text och visuella element med ett CTA-meddelande (uppmaning till åtgärd) som länkar till en landningssida.
  • Hanterade kontra självbetjäning: Produkterna inom digital annonsering kategoriseras ofta som antingen av självbetjäningstyp eller som hanterade. Annonsörer och byråer kan använda självbetjäningsprodukterna direkt medan hanterade tjänster kräver varierande nivå av support. Exempel på självbetjäningsprodukter från Amazon Ads är Sponsored Brands och Sponsored Display och exempel på hanterade tjänster från Amazon Advertising är Streamande TV-annonser och anpassade annonseringslösningar.
  • Sponsrade annonser: Sponsrade annonser är specifika för Amazon Ads och är en uppsättning självbetjäningsprodukter som bland annat omfattar Sponsored Products, Sponsored Brands och Sponsored Display.
  • Videoannonser: Videoannonser online omfattar både inströmnings- och utströmnings-videoannonser i webbläsare och appar. Streamande TV-annonser är videoannonser som visas i strömmande innehåll.