Amazon Ads Education Alliance

Att ge studenter, universitetsanställda och institutioner de resurser och verktyg som studenter behöver för karriärer inom bland annat annonsering och digital handel.

Leende person tittar på en telefon

Att utbilda nästa generation av annonseringsledare

I och med att branschen för annonsering och digital handel fortsätter att förändras i snabb takt finns det stor efterfrågan på personer med rätt kunskaper. Education Alliance ger studenter och universitetsanställda tillgång till gratis utbildning, läroplaner och utvecklingsmöjligheter som förbereder studenter för karriärer inom bland annat annonsering, försäljning och kontohantering.

Amazon Ads vill anställa de smartaste studenterna från institutioner runt om i världen och erbjuder karriärmöjligheter för personer från alla bakgrunder. Amazons kunder och annonsörer representerar ett brett spektrum av könsidentiteter, etniciteter, förmågor, åldrar, religioner, sexuella läggningar, militär status, bakgrunder och politiska åsikter. Vi tycker det är viktigt att Amazons anställda speglar dessa olika perspektiv eftersom det hjälper oss i vårt uppdrag att vara jordens mest kundcentrerade företag.

Fördelar med programmet

Institutioner

 • Bli en ledare inom annonseringsbranschen
 • Locka och utbilda lärare och studenter
 • Ge dina lärare och elever det senaste annonseringsinnehållet
 • Få tillgång till Amazon Ads-support för evenemang på campus

Lärare

 • Få tillgång till innovativa annonseringskurser
 • Få gratis professionell utbildning från Amazon Ads
 • Få hjälp med undervisningen från Amazons anställda

Studenter

 • Få tillgång till innovativa annonseringskurser
 • Få ett välbetalt jobb i en av de snabbast växande branscherna
 • Skaffa färdigheter som chefer sätter värde på
 • Skaffa ett nätverk av anställda på Amazon Ads

Om läroplanen

Education Alliance erbjuder olika nivåer av kursengagemang och resurser som gör det möjligt för studenter att utveckla en rad färdigheter och kunskaper inom olika delar av branschen, Amazon Ads-produkter och försäljningsstrategi.

Certifiering

Amazon Ads-certifieringar

I Amazons utbildningskonsol kan lärare och studenter bli certifierade i Amazon Ads Foundations, Amazon DSP, Retail for Advertisers och sponsrade annonser. Lärare och institutioner får en anpassad länk som kan delas med studenter. Efter att ha blivit certifierade kan studenter ladda upp sina certifieringar till ett CV eller en webbplats som LinkedIn.

Gästpresentationer

Gästpresentationer

Amazon kommer överens med lärare om ett eller två tillfällen när Amazon kan ge en presentation i klassrummet. Ämnena väljs med hänsyn till aktuell kurslitteratur och anpassas till läroplansschemat. Exempel på presentationer är Amazon Ads 101, sponsrade annonser eller analys och berättande.

Samundervisningskurs

Amazon samarbetar med lärare för att hitta beröringspunkter (minst 3) där Amazon kan undervisa tillsammans med lärare inom ämnen som sponsrade annonser, displayannonsering, annonseringsmålgrupper och analytiska rekommendationer. Kursarbetet kan ändras under terminens gång för att hitta plats för Amazon Ads-utbildningen i den befintliga läroplanen. Amazon kan också integrera praktisk utbildning och utvärdering i grundutbildningen, något som vanligtvis ges till praktikanter. Därmed får studenterna praktisk erfarenhet av roller inom annonsering och digital handel.

Individuella studier eller poänggivande kurser

Individuella studier eller poänggivande kurser

Amazon samarbetar med lärare för att skapa en terminslång kurs där Amazon-anställda står för undervisningen. I vissa fall kan universitetslärarna leda utbildningen och undervisa efter att ha fått yrkesutbildning från Amazons-anställda. Individuella kurser ger inga poäng medan poänggivande kurser ger studenter universitetspoäng efter slutförd kurs. Vi kan integrera en fallstudie, presentation, obligatoriska certifieringar med mera.

Påbörja en karriär hos Amazon Ads

Kom och bygg framtiden med oss! Amazon har en unik möjlighet att påskynda din karriär och ge dig en chans att hjälpa annonseringskunder över hela världen. Dessa heltidsroller är idealiska för en kandidat på nybörjarnivå eller tidigt i karriären (1–3 års erfarenhet) som vill påbörja en karriär inom annonsering och digital handel, har en historia av att uppnå ambitiösa mål, är en kundcentrerad och analytisk problemlösare samt har ett intresse av att arbeta med både välkända och framväxande varumärken.

Du börjar din resa hos Amazon med ett 18 veckor långt träningsprogram tillsammans med andra studenter. Där lär du dig mer om den digitala annonseringsbranschen, blir en expert på Amazons annonseringsprodukter och skaffar förståelse för hur dessa produkter hjälper varumärken att utveckla sina företag på ett effektivt sätt. Du får lära dig att analysera kampanjnyckeltal, ta fram medieplaner baserat på kundmål och leverera bästa möjliga kundservice. Account executives, kontoansvariga och kreativa kampanjchefer arbetar tillsammans utifrån kundernas mål för att tillgodose affärsbehov och generera tillväxt.

Hur teamet arbetar tillsammans

Ikoner som visar en muspekare över dollarikonen
Account executive (AE)

Ökar nya och befintliga affärsintäkter för kunder och Amazon

Ikon som visar kampanjanalys
Kontoansvarig (AM)

Analyserar kampanjdata och ger användbara rekommendationer

Ikon som visar grafer och diagram
Kreativ kampanjchef (CCM)

Utvecklar och främjar en kreativ strategi

Biträdande account executive (AAE)

 • Förfinar presentations-, skriv- och säljkunskaper, till exempel prospektering, telefonsamtal till potentiella kunder och förhandlingar med syfte att behålla och öka intäkter från annonsörer
 • Bygger nya relationer med en lista över kunder och föreslår relevanta Amazon Ads-lösningar
 • Uppnår kundinriktade produktivitetsnyckeltal som förberedelse för en försäljningskvot

Biträdande kontoansvarig (AAM)

 • Är en expert på Amazons lösningar och anpassar dem efter annonsörers behov
 • Utför djupgående dataanalys och levererar förslag som påverkar digital mediestrategi på kort och lång sikt
 • Analyserar kampanjer och levererar användbara insikter och rekommendationer för att uppnå merförsäljningsmål

Biträdande kreativ kampanjchef (ACCM)

 • Utvecklar kreativa strategier på varumärkesnivå för att maximera annonsörens effektivitet
 • Hanterar de operativa aspekterna av kampanjarbetsflödet och erbjuder frustrationsfria kampanjlanseringar med bästa praxis
 • Analyserar kreativa resultat och tar fram effektiva rekommendationer för annonsörer

Biträdande global partnerhanterare (AGPM)

 • Endast i Kina
 • Utveckla dina annonseringskunskaper och kunskaper om försäljnings-CRM under utbildningsprogrammet
 • Utbildar kunder om annonseringsstrategier och djupgående dataanalys för att erbjuda bästa möjliga kundservice
 • Verkar i nära samarbete med interna och externa partner för att hjälpa teamet att behålla och öka annonsörernas intäkter