Hur vi återskapar reklam

Kvinnor med bärbara datorer

Vårt uppdrag är att skapa den mest kundcentrerade reklamupplevelsen i världen. Vi gör detta genom att omdefiniera vad reklam betyder, tänka om hur vi når våra kunder och återuppfinna tekniken för att få det att hända.

Återupptäck glädjen med resan

Våra anställda är de människor som tar initiativet för att omforma reklam, så vi tänker alltid på hur vår arbetsplats främjar innovation, kreativitet och samarbete. Vi tror att en del av att leverera exceptionellt värde till våra kunder innebär att skapa meningsfulla möjligheter för våra anställda. Det är detta som gör Amazon Ads till en så dynamisk arbetsplats.

På Amazon Ads har du möjlighet att:

Uppfinna och experimentera
Främja förtroende och integritet
Lås upp din potential genom utmanande arbete på global skala

Människor som diskuterar

Läs mer om våra möjligheter