Nyckeltal för kampanjen: Varför du inte ska lita på denna enda indikator för framgång

Uppdaterad 01 oktober, 2021

Ibland bedömer annonsörer på Amazon framgången med sina kampanjer med hjälp av ett nyckeltal som kallas annonskostnad för försäljning (ACOS). Det är lätt att förstå varför: ACOS representerar annonsutgifter i procent av försäljningen. Om du till exempel spenderar 5 USD på annonser och genererar 25 USD i försäljning är ditt ACOS 20 %, vilket är ett enkelt mått på annonsens lönsamhet. Ju lägre ACOS, desto billigare var det att driva en försäljning; ju högre ACOS, desto dyrare var det att driva en försäljning.

Men medan ACOS definitivt är användbart måste annonsörerna titta på det i sitt sammanhang. Det är en tydlig signal om hur effektivt era kampanjer genererade försäljning inom en angiven tidsperiod. ACOS kan hjälpa dig att avgöra var du ska stoppa, starta eller fortsätta spendera. Men om ACOS används isolerat kan det vara ett missvisande substitut för att förstå den totala inverkan av din annonsering.

Här är fyra anledningar till varför det är värt att överväga ett mer holistiskt tillvägagångssätt.

1. ACOS mäter inte annonsens hela inverkan

Annonsering stimulerar resultat som är viktiga för ditt företag men som inte registreras av ACOS. Annonskostnadens nyckeltal hjälper dig att snabbt bedöma hur kostnadseffektiva dina annonskampanjer är när det gäller att generera omedelbar försäljning. Men omedelbar försäljning och hög investeringsavkastning är inte de enda indikatorerna på framgång.

En kampanj med högre ACOS kan till exempel vara bättre på att driva åtgärder högre i marknadsföringstratten – till exempel skapa nya kunder, prenumerationer eller informationssidvisningar – än en kampanj med lägre ACOS. Dessa resultat leder till medvetenhet och övervägande och kan i slutändan hjälpa ditt företag att uppnå mer långsiktig framgång. ACOS är ett värdefullt nyckeltal, men om du använder det som enda proxy för framgång kommer det att leda till att du missar helheten.

Rekommendation: Upprätta tydliga mål och nyckeltal (KPI:er) för olika typer av kampanjer och spåra resultat oberoende gentemot dessa mål. Till exempel:

  • Lanserar du en ny produkt och behöver dragkraft? Överväg att fokusera på den totala försäljningen istället.
  • Försöker du öka kundlojaliteten? Titta på prenumerationer.
  • Har din produktsida en hög konverteringstakt men får inte tillräckligt med trafik? Överväg att använda klick eller informationssidvisningar som nyckeltal (KPI:er).

2. Att jämföra resultat med enbart ACOS ignorerar meningsfulla kampanjskillnader

Att jämföra kampanjer med enbart ACOS förutsätter att allt annat är lika. Men i verkligheten kan kampanjresultaten formas av ett antal faktorer. Information som annonsmål (kundförvärv jämfört med kvarhållande), produktlivscykelfasen (ny lansering kontra tillväxt), nyckelordskonkurrenskraft, produktpris och till och med annonsmaterial kan variera mellan kampanjer och påverka ACOS på olika sätt. Dessutom kommer lämplig avvägning mellan ACOS och försäljning att ändras beroende på dina kampanjmål.

ACOS tenderar till exempel att vara lägre för återmarknadsföringskampanjer, dina bästsäljande produkter eller varumärkesnyckelord, men högre för prospektionskampanjer, nya produkter eller mycket konkurrenskraftiga sökord. 1 Slutsatsen att en kampanj presterade bättre än en annan helt enkelt för att den hade en lägre ACOS ignorerar de strategiska och taktiska skillnaderna som direkt kan ha påverkat ACOS från början.

Rekommendation: Låt dina mål hjälpa till att avgöra när du ska kompromissa med ACOS.

Om du skapar medvetenhet, prospektering eller omärkta sökkampanjer för att stödja mer aggressiv tillväxt – till exempel insatser för att skaffa nya kunder, lansera en ny produkt eller vinna marknadsandelar – överväg att acceptera kortsiktiga uppoffringar på din annonskostnad. Nya kunder kan till exempel ha en längre beslutsväg eller nödvändiggöra en större investering för att nå dem än befintliga kunder (eller kunder som redan känner till ditt varumärke). Även om dessa typer av kampanjer kan ha högre ACOS kommer de troligen att vara bättre på att hjälpa dig att öka försäljningen från år till år.

3. Högre ACOS–kampanjer kan bana vägen för kampanjer med lägre ACOS (med bättre resultat)

Olika kampanjer kan komplettera varandra för att leverera bättre resultat, och aktivitet från en kampanj kan påverka ACOS för en annan kampanj. Tänk till exempel på följande scenarier – i varje scenario har ditt varumärke två separata kampanjer som pågår samtidigt:

I scenario ett har du:

  • En kampanj med displayannonsering som genererar få försäljningar men driver nya nyckelordssökningar med varumärkessökord (hög ACOS)
  • En sponsrad annonskampanj som riktar sig till dessa nyckelord och som i sin tur lyckas driva försäljningen på Amazon (låg ACOS)

I scenario två har du:

  • En sponsrad annonskampanj som driver få försäljningar på Amazon men en stor mängd informationssidobesök (hög ACOS)
  • En remarketing–kampanj med displayannonsering som framgångsrikt tar dessa kunder tillbaka för att slutföra ett köp (låg ACOS)

Varumärken som Seiko, Rhodiusoch WaterWipeshar till exempel sett positiva resultat i samband med liknande strategier. Efter att ha kompletterat sina sponsrade annonskampanjer med display och breddat sina annonseringsmål utöver ACOS såg var och en volymen av intjänade media och varumärkessökord mer än fördubblas under kampanjperioden – i två fall till och med sänktes deras totala ACOS.2

Rekommendation: Använd sponsrade annonser och displayannonsering parallelltför att nå kunder i olika skeden av kundresan.

Även om olika taktiker kan resultera i högre eller lägre ACOS för givna kampanjer, kommer de tillsammans att utöka de totala annonseringsspakarna som är tillgängliga för dig (till exempel nyckelord och målgrupper) samt utbudet av shoppingupplevelser du kan ta itu med på och utanför Amazon. Kolla in det här inlägget för mer information om hur sponsrade annonser och displayannonsering fungerar tillsammans.

4. ACOS är föremål för minskande avkastning

Även om ACOS förblir ditt primära prestanda-nyckeltal (KPI), är det vilseledande att jämföra ACOS för nya kampanjer med ACOS för befintliga kampanjer. Lagen om minskande avkastning säger att när du lägger in mer pengar i en investering, kommer avkastningen så småningom att minska. Men det betyder inte nödvändigtvis att du ska sluta investera när du når den punkten. Om avkastningen fortfarande är positiv och högre än vad du kan uppnå någon annanstans (din alternativkostnad), är det vettigt att fortsätta investera.

När det gäller annonsering innebär det att du inte nödvändigtvis ska sluta spendera om du märker att din ACOS sjunker under ett tidigare riktmärke. Frågan är inte Vad har min ACOS varit hittills? utan snarare Vad är den bästa avkastningen jag kan uppnå med ytterligare en dollar?

Om du till exempel lägger in hela budgeten i en sponsrad annonskampanj kan du till slut nå taket för målgruppen vars shoppingförfrågningar matchar din produkt. Då kan prospektering – det vill säga att nå målgrupper som inte söker via shoppingförfrågningar – vara en mer kostnadseffektiv taktik.

I slutändan är ACOS bara ett av många nyckeltal som hjälper dig att vägleda ditt beslutsfattande. Effektiv reklam är en holistisk insats. Annonsering är ett holistiskt arbete som bör sträva efter att nå ut till målgrupper vid flera beröringspunkter, och genom att använda kompletterande strategier via flera kanaler kan det bidra till att uppnå en rad mål, både kortsiktigt och långsiktigt. Genom att titta på ACOS tillsammans med andra nyckeltal som stöder företagets långsiktiga tillväxt kan du få ett mer komplett perspektiv på hur framgångsrika dina kampanjer är.

Kontakta oss idag om du vill veta mer om våra mätlösningar och hur de kan hjälpa dig att förstå och optimera dina annonsutgifter.

Källor

1 Remarketing–kampanjer och kampanjer med varumärkessökord tenderar att ha lägre ACOS eftersom kunderna redan har uttryckt intresse för din produkt eller ditt varumärke. Bästsäljande produkter tenderar att ha lägre ACOS eftersom de gynnas av tidigare framgångar och marknadsvalidering. Prospekteringskampanjer och nya produkter tenderar att ha högre ACOS eftersom det krävs mer investeringar för att vinna dragkraft. Högkonkurrenskraftiga nyckelord tenderar att ha högre ACOS eftersom ökad efterfrågan innebär att annonskostnaden är jämförelsevis högre.
2 Det finns en rad faktorer som påverkar förändringar i varumärkessökning och intjänad media/organisk exponering på Amazon. Varumärkessökning: procentuell förändring i indexerade nyckelord av annonserade varumärken eller produkter under kampanjperioden (jämfört med perioden före kampanjperioden). Intjänad media (organiskt detaljhandelsintryck): procentuell ökning av organiska visningar för varumärkesprodukterna under kampanjperioden (jämfört med perioden före kampanjperioden). Källa: Amazon interna data