Vad är nytt med Amazon DSP

17 september 2020 | Av Kelly Kupers, Product Marketing Program Manager

Vi har introducerat nya funktioner i Amazon DSP för att hjälpa dig att engagera kunder och enklare hantera dina kampanjer. Det här är vad vi lanserade i augusti 2020.

Fire TV

Budgivning på Fire TV:s funktionshjul finns i beta för icke-garanterad placering

Fire TV erbjuder nu hanterade annonsörer i USA budpriser för icke-garanterad leverans i funktionshjulet. Dessutom kan du nu bjuda en CPM för lager som är tillgängligt på Hem-fliken. Dessa är nya placeringar som är tillgängliga för annonsörer. Annonserna roteras och annonsörer kan nå relevanta målgruppssegment och använda frekvenstak. Endast annonsörer för underhållning är berättigade att använda budgivning på Fire TV:s funktionshjul.

Annonsmaterial

Responsivt annonsmaterial vid e-handel har nu stöd för logotyper och rubriker som tillhandahålls av annonsörer

Nu kan du anpassa responsivt annonsmaterial för e-handel med varumärkeslogotyper och rubriker. Du kan ladda upp en bild (min 600 x 100 px, max 1 MB) som varumärkeslogotyp. Du kan lägga till varumärkeslogotyper och rubriker i nya eller befintliga annonsenheter och se förhandsvisningen av annonsmaterialet i den högra panelen i Kreativa inställningar. Samma varumärkeslogotyp och rubrik används med alla produkter och storlekar per enskild annonsenhet med responsivt annonsmaterial för e-handel. Responsivt annonsmaterial för e-handel är tillgängligt i USA, CA, MX, UK, FR, DE, IT, ES, JP och AU.

Optimeringstaktik

En KPI för grad av videofullbordande

Budgetoptimering har nu stöd för en KPI för grad av videofullbordande (tillgängligt över hela världen för alla nya och befintliga beställningar). När annonsörer väljer grad av videofullbordande för en beställning flyttas budgeten automatiskt till radartiklar som maximerar graden av videofullbordande.

Budgetoptimering

Användbarhet

Bulkark för DSP-kampanjhantering finns nu i beta

Med bulkark kan amerikanska annonsörer skapa och uppdatera standardiserade radartiklar för visning och relaterat annonsmaterial i bulk. Du hittar dashboarden för bulkark i menyn Bulkåtgärder under fliken Bulkimport i kampanjhanteraren. Du kan importera eller exportera radartiklar för en enda beställning, annonsör eller över flera annonsörer. Dessutom kan du komma åt de 20 senaste filerna för nedladdning eller återanvändning. Kontakta ditt kontoteam för att aktivera bulkarksfunktionen.

Leveranskvalitet

Standardiserad varumärkessäkerhet med Oracle Data Cloud

Amazon DSP har stöd för innehållsfiltrering före bud med hjälp av Oracle Data Clouds (ODC) undvikandekategorier för varumärkessäkerhet. Denna funktion är tillgänglig över hela världen med radartiklar för standardvisning och video som körs på leverantörskällor från tredje part. Genom att aktivera inriktning med varumärkessäkerhet före bud kan du utesluta leveranser från inriktningen som Oracle Data Cloud anser vara osäkra för varumärket samt anpassa mätmetoder före bud och efter visning.

Inriktning med varumärkessäkerhet före bud stöds endast vid leverans från tredje part. Se denna artikel om inriktning före bud från tredje part för mer information.

Målgrupper

Intressemålgrupper lanseras i USA

Kampanjer i USA kan nu använda intressemålgrupper, vilket bidrar till att öka medvetenheten om ditt varumärke bland målgrupper som visar intresse för din produkt. Dessa målgrupper har prefixet ”LS – intresserad av” och är tillgängliga via målgruppsväljaren på sidan Radartiklar under fliken Livsstil.

Ny flik för anpassade målgrupper hos Amazon

En ny flik som heter Anpassad erbjuder enklare åtkomst till målgrupper som du har byggt baserat på Amazon-shopping eller -streamingsignaler. Dessa målgrupper fanns tidigare på målgruppsfliken ”på marknaden”. När du har navigerat till målgruppsväljaren och klickat på fliken Anpassad kan du klicka på Lägg till för att inkludera dessa målgrupper i en ny radartikel. Denna nya flik är tillgänglig på alla platser där Amazon DSP är tillgängligt.