unBoxed 2022: Amazon Ads lyfter fram nya annonseringstekniska funktioner för smidigare planering, mätning och optimering

26 oktober 2022

Under konferensen unBoxed 2022 tillkännagav Amazon Ads i dag en mängd uppdateringar om annonseringsteknik utformade för att hjälpa varumärken att lösa nya problem med annonsinriktning och mediefragmentering. De fokuserade i synnerhet på nya smidiga lösningar som hjälper annonsörer att planera, mäta och optimera kampanjer mer effektivt. Amazon Ads talade också om hur annonsörer och partner använder Amazon Marketing Cloud (AMC), dess renrumstjänst utformad för mer flexibel analys, för att bygga egen annonseringsteknik.

”Vi funderar ständigt på hur vi bättre kan hjälpa marknadsförare, särskilt när de har problem med att mäta kampanjer mer exakt och anpassa sig till förändringarna inom digital annonsering. Att erbjuda mer handlingsbara insikter och öka samverkan mellan våra olika lösningar för annonseringsteknik är exempel på hur vi hjälper varumärken att arbeta mer effektivt och fatta mer välgrundade affärsbeslut”, sa Keerat Sharma, chef för Amazon Marketing Cloud och Ad Tech Solutions. ”Vi är också glada över att se hur varumärken och byråer använder AMC för att skapa ny och kreativ annonseringsteknik som passar deras unika affärsbehov.”

Amazon Marketing Cloud

Varumärken och byråer fortsätter att hitta fler användningsområden för AMC, och antalet aktiva AMC-kunder har fyrdubblats under det senaste året. Baserat på direkt feedback från dessa kunder har Amazon Ads fokuserat på att bygga ut AMC-funktioner inom fyra områden: signaltäckning, användarvänlighet, handlingsbara insikter och partnerprogram:

Signaltäckning

Tillägget av Sponsored Display och digitala prenumerationsevenemang ger annonsörer större insyn i den totala och inkrementella effekten av olika Amazon Ads-format, mer omfattande tillskrivning över olika medier och en djupare förståelse för kundresan. Tack vare en integrering med Sizmek Ad Suite (beta) kan annonsörer skapa frågor för att analysera budgivningseffektivitet, tillskrivning mellan olika utgivare och total räckvidd. Sponsored Brands-signaler kommer att läggas till i början av 2023.

Användarvänlighet

Instruktionsfrågor är ett slags enkla handledningar som hjälper annonsörer att komma igång med AMC. Under det senaste året har AMC:s bibliotek med instruktionsfrågor vuxit från 10 förbyggda frågor till över 50. Förbättringar i biblioteket gör det ännu enklare att använda AMC med bara ett klick. Dessa frågor kan också anpassas.

Handlingsbara insikter

Amazon Ads kommer att börja ge varumärken möjlighet att hantera sina Amazon DSP-målgrupper i AMC senare i år. Detta gör det möjligt att skapa målgrupper via ett SQL-uttalande, möjliggör ökad anpassning baserat på kampanjmål och gör det smidigare att flytta dessa målgrupper direkt in i Amazon DSP när kampanjer ska aktiveras.

Partnerprogram

Amazon Ads har börjat lansera AMC-partnercertifieringar för byråer, verktygsleverantörer, systemintegratörer och programvaruleverantörer. Certifierade partner är en del av Amazon Ads partnernätverk och ingår i partnerkatalogen, vilket gör det enkelt för annonsörer att hitta potentiella partner baserat på affärsbehov.

Kollektivt stärker dessa insatser både varumärken och byråer ytterligare när de använder AMC:s funktioner för att styra beslutsfattande och uppnå sina marknadsföringsmål. Till exempel använde den ad tech-fokuserade byrån Perpetua AMC för att analysera kampanjresultat i olika medier för klädmärket Into the AM. Perpetua upptäckte att målgrupper som nåddes av både Sponsored Products- och Amazon DSP-annonser var 16 gånger mer benägna att göra ett köp. I slutändan använde Perpetua dessa insikter för att skapa nya kampanjer för Into the AM som hjälpte till att öka försäljningen till nya varumärkeskunder med 200 % och ledde till 49 % fler varumärkesrelaterade sökningar i Amazon-butiken.1

Varumärken som dricksvattenföretaget Essentia fortsätter också att utnyttja AMC-funktioner för att förfina sin bredare marknadsföringsstrategi och skapa ännu mer värde från sina Amazon Ads-investeringar. I samarbete med annonsbyrån OneStone ingick Essentia nyligen ett partnerskap med Pacvues Business Intelligence-lösning – som utnyttjar AMC för att skaffa insikter om mediemix, väg till konvertering och intressegrupper – för att fatta välgrundade beslut om sin strategi för annonsutgifter på Amazon. Baserat delvis på analys av AMC-insikter kunde Essentia fördubbla sin kundbas på Amazon – vilket ledde till en ökning av avkastning på annonsutgifter med 69 % på mindre än ett år.2

”AMC hjälper annonsörer att skapa en tydligare bild av kundresan genom att besvara meningsfulla och viktiga frågor kring resultaten. Eftersom AMC tillåter annonsörer att upptäcka en oändlig mängd insikter är Pacvue AMC Dashboard en viktig utgångspunkt för den analys som annonsörer genomför när de vill ha en mer robust bild av vad som händer under kundresan. På Pacvue skapar vi hela tiden nya sätt för annonsörer att vidta åtgärder med AMC och nå sina marknadsföringsmål på ett bättre sätt,” sade Adam Hutchinson, marknadschef på Pacvue.

1 Resultatdata från Perpetua, 2022, USA
2 Resultatdata från OneStone, 2022, USA