3 nya trender inom videoannonsering

17 december 2020

Av Abbas Fazalbhoy,
senior chef för produktmarknadsföring, Amazon Ads

Idag har konsumenter omedelbar tillgång till mer information och shoppingmöjligheter än någonsin tidigare, och deras beteenden och preferenser förändras ständigt. Detta skapar en utmaning för varumärken som behöver vara närvarande och engagera sina målgrupper på rätt plats och tid.

Med stöd av våra förstapartsinsikter kan Amazon Ads hjälpa till att lotsa annonsörer genom den mångfacetterade, icke-linjära och fragmenterade kundresan. Detta kräver en djup förståelse för konsumentbeteenden och hur de förändras med tiden. Och för videoannonsörer har vi identifierat tre viktiga skiften som vi tror kan hjälpa dig att styra rätt.

Kunder föredrar videoannonser jämfört med annonser i andra format

I en nyligen genomförd studie uppgav 66 % av konsumenter att de föredrar att titta på en video jämfört med att läsa om en produkt.1 Vi ser bevis på detta på Amazon Ads: Aggregerade Amazon DSP-kampanjnyckeltal visar att om du lägger till videoannonser till visningskampanjer förbättras resultaten drastiskt. Kampanjer som kombinerar båda formaten får i genomsnitt en ökning på 320 % av informationssidvisningar och en ökning med 150 % av köpfrekvens per antal visningar jämfört med rena visningskampanjer.2

Hur kan Amazon hjälpa till?

Våra videoannonslösningar gör det möjligt för annonsörer att nå relevanta målgrupper på Amazons webbplatser och appar samt på webbplatser utanför Amazon via våra publiceringspartner och tredjepartsbyten med hjälp av Amazon DSP.

Videokonsumtion är på uppgång oavsett skärmtyp

Idag har kunder tillgång till mer innehåll än någonsin tidigare och de konsumerar detta innehåll genom att smidigt växla mellan olika kanaler. Många använder exempelvis en mobilapp för att kontrollera vädret på morgonen och streamar sedan sin favoritserie under kvällen på hemmets största skärm. Shoppandet har följt samma trend. Nästan två tredjedelar (64 %) av kunderna hävdar att de använder flera enheter för att påbörja och slutföra transaktioner,3 t.ex. genom att surfa på en telefon och sedan registrera sig för ett konto på en dator. Videomarknadsförare har insett att för att nå ut till målgrupper vid rätt tidpunkt med rätt budskap behöver de en strategi för omnikanalsmarknadsföring som fångar intresset hos målgrupper på olika skärmar. Som ett resultat av detta visade en nyligen genomförd studie att mer än 90 % av videomarknadsförarna för närvarande genomför eller planerar att genomföra flerskärmskampanjer under 2020.4

Hur kan Amazon hjälpa till?

Amazons videoannonser, som drivs med Amazon DSP, visas på ägda och drivna webbplatser som IMDb och på webben i olika format, bland annat som streamande videoinnehåll, artiklar och banners som visas på dator, mobil eller surfplatta. Med våra videoannonser kan du använda en strategi för omnikanalsmarknadsföring på hela webben som är anpassad till kundupplevelsen.

Kunder förväntar sig skräddarsydd kommunikation från varumärken

Dagens konsumenter vill att annonser ska följa deras intressen. En nyligen genomförd studie visade att i genomsnitt 73 % av kunder förväntar sig att företag ska förstå deras förväntningar, medan nästan två tredjedelar av kunderna förväntar sig att företagen anpassar sina meddelanden utifrån deras handlingar och beteenden.5 Annonsörerna har insett denna förändring i kundernas förväntningar och låter mer sofistikerade insikter vägleda dem om hur de ska nå sina målgrupper.

Annonsörer anstränger sig för att integrera intressebaserade målgruppsinsikter i sina medieutgifter, i stället för att genomföra kampanjer som helt enkelt baseras på demografi. I en färsk rapport uppgav 68 % av annonsörer att de nu baserar sina inköp mer på intressebaserade målgrupper än på demografiskt baserade målgrupper.6 Dessutom, när vi analyserade 28 av Amazons streamande TV-annonskampanjer fann vi att varumärken som utnyttjar Amazon Ads beteendemässiga signaler ser 44 % ökning jämfört med de som når målgrupper enbart baserat på demografiska attribut.7

Hur kan Amazon hjälpa till?

Amazons förstapartsinsikter baserade på beteendemässiga signaler kan hjälpa dig att navigera bland kunders förändrade preferenser och låsa upp nya möjligheter för ditt varumärke. Verktyg som rapporter om målgruppsöverlappning visar annonsörerna vilka målgruppssegment på Amazon som visat sig vara mest mottagliga för deras annonser, både på och utanför Amazon. Rapporter om målgruppsöverlappning kan ge dig information om vilka målgrupper du bör inkludera i nästa kampanj, utöka räckvidden inom befintliga kampanjer och förfina annonser och meddelanden så att de anpassas bättre till potentiella kunder som kan vara intresserade av ditt varumärke.

Hur gör du för att komma igång?

Kan du inte börja använda videoannonsering på grund av bristande annonsresurser? Inga problem. Vi har gjort det enklare för annonsörer som inte har rätt videomaterial att konfigurera sina första videoannonskampanjer. Amazons videoannonsbyggare (beta) är en självbetjäningad tjänst i skärningspunkten mellan handel och annonsering. Det är ett helt kostnadsfritt och lättanvänt verktyg som hjälper dig att bygga iögonfallande och relevanta videoannonser utan något befintligt videomaterial. Kontakta din account manager hos Amazon om du vill veta mer om verktyg som kan hjälpa dig att dra nytta av dessa trender inom videomarknadsföring med Amazons videoannonser.

1Wyzowl – The State of Video Marketing, januari 2020
2Amazon Internal-kampanjdata, september 2020
3State of the Connected Customer Report, Salesforce Research, december 2019
4Video Advertising Convergence Report, Advertiser Perceptions, december 2019
5Salesforce Research, december 2019
6 Video Advertising Convergence Report, Advertiser Perceptions, december 2019
7Amazon Internal-kampanjdata, december 2019