Shoppingvanor hos anslutna konsumenter

28 december 2021 | Av: Rebecca Fontana, redaktionell chef

Fler och fler kunder är anslutna konsumenter, användare som använder en smart-TV, smarta högtalare, smart skärm eller streamingenhet minst en gång i månaden. Målgrupper interagerar med varumärken online när de streamar, shoppar och surfar. Därför genomförde vi en undersökning med Ipsos om beteenden hos amerikaner i åldrarna 18 till 64 år för att ta reda på hur varumärken bättre kan betjäna dessa kunder. Vi fick insikter om studien från Maggie Zhang, chef för mätningsframgång på Amazon Ads. Hon berättade att anslutna konsumenter uppgav att de streamade video- eller TV-innehåll minst en gång i månaden, och att Amazons anslutna videokunder definieras som användare som uppger sig använda Amazons annonsstödda tjänster för streamande video minst en gång i månaden.1

Vilka är de anslutna konsumenterna?

Sex av tio anslutna konsumenter och sju av tio av Amazons anslutna videokunder är mellan 18 och 44 år.2 ”Många av dem rapporterar att de planerar att resa, starta nya jobb, flytta och köpa ett hem”, sa Zhang. Det är ett brett spektrum av möjligheter för annonsörer, som omfattar resor, hemvaror, kontorsmaterial och andra branscher. Dessa kunder bryr sig sannolikt om den senaste tekniken, och de är intresserade av att utforska världen och nya möjligheter. Dessutom planerar 15 % av de undersökta att starta ett företag nästa år, så affärsstrategier för nybörjare och hjälp från Sponsored Products och Sponsored Brands kan vara mycket användbara för dessa nya företagare.

Shoppingvanor hos anslutna konsumenter

Föga överraskande föredrar anslutna konsumenter att handla online. Av Amazons tillfrågade anslutna videokunder hade 60 % köpt något på Amazon under den senaste veckan.3 Varumärken som vill nå dessa onlinekunder kan få kontakt med Amazon-målgrupper på marknaden genom att använda Sponsrad Display.

Dessutom streamar anslutna konsumenter ofta tv-serier och videor. Två tredjedelar av kunderna i undersökningen sa att de föredrar streaming framför traditionell TV, och 64 % av de anslutna konsumenterna sa att de streamar mer nu än tidigare.4 Det skapar möjligheter för varumärken annonserar på streamingtjänster: 42 % av de anslutna konsumenterna sade att streamade annonser är mer relevanta än linjära TV-annonser.5

Hur varumärken kan interagera med anslutna konsumenter

Vad bör varumärken göra för att nå anslutna konsumenter? ”Dagens målgrupper streamar TV, så du borde också vara där”, sa Zhang. Varumärken bör överväga att skapa relevanta annonser för streamande media eftersom 38 % av de svarande är mer benägna att påverkas av reklam som är kopplad till de program de tittar på.6 Anslutna konsumenter ägnade dessutom ännu mer uppmärksamhet åt streamande videoannonser än åt annonser på sociala medier, enligt undersökningen.

Det finns flera nya format för digital annonsering som varumärken bör överväga för att nå anslutna konsumenter. Interaktiv annonsering, till exempel sådan som är kopplad till köp via röst eller fjärrkontroll, kan hjälpa till att intressera den här målgruppen. Annonser med funktioner som stjärnbetyg kan också öka interaktionen.

Varumärken bör ta hänsyn till anslutna konsumenters behov och beteenden, särskilt när de streamar innehåll. Det finns möjlighet att nå en engagerad målgrupp med relevanta annonser, vilket kan leda till ökad försäljning och fler videovisningar. ”Konsumenterna har aldrig varit mer anslutna än idag”, sa Zhang. ”De är redo att lära sig mer om, engagera med och upptäcka ditt varumärke.”

1–6 Amazons och Ipsos studie om anslutna konsumenter, juli 2021