Hur man når målgrupper för finanstjänster i dagens konkurrenskraftiga innehållslandskap

24 mars 2022 | Av Theresa Yerger, Sr. Innehållsmarknadsföringschef, finanstjänster

Konsumenter begär att varumärken inom finanstjänster anpassar sig till deras behov i en teknikdriven värld vad gäller mobila banktjänster, kryptovalutor, peer-to-peer-betaltjänster och verktyg för finanstjänster. 1 Varumärken inom finanstjänster försöker nå dessa digitala konsumenter genom att spendera nästan 28 miljarder dollar på digitala annonser 2022 (en ökning med 12,8 % jämfört med 2021), bakom detaljhandel och CPG. 2

Ökningen av digitala annonsutgifter betonar vikten av att nå ut till relevanta målgrupper vid rätt tidpunkt och med rätt budskap för att stå ut ur mängden. Vid Amazon Ads U.S. företagstoppmöte och det virtuella toppmötet för digital marknadsföring för finanstjänster i New York delade vi insikter för att hjälpa marknadsförare att förfina sina strategier för att komplettera deras aktiviteter på digitala medier och vara top of mind för konsumenter.

Amazons streaming- och shoppingsignaler kan hjälpa marknadsförare av finanstjänster att bättre förstå avgörande livshändelser för målgrupperna och nå ut till dem vid rätt tillfälle.

”Kunder fattar viktiga ekonomiska beslut under viktiga skeden i livet. Amazon Ads och Kantar har tillsammans funnit att åtta av tio fastighetsköpare väntar på en livsförändring innan de öppnar ett nytt investeringskonto3. Bank- och betalningskonsumenter är tre gånger mer benägna att öppna ett bankkonto, registrera sig för ett kreditkort eller ta ett lån på grund av en livshändelse.4

Det är viktigt för marknadsförare av finanstjänster att förstå tidpunkten för avgörande livshändelser som ett giftermål eller ett bostadsköp. Amazon Ads har en unik ställning när det gäller att använda shoppinginsikter som når och engagerar målgrupper vid rätt tidpunkt. Insikterna kan hjälpa varumärken som vill stödja kunder under viktiga skeden i deras liv i år.”

– Chris Fuller, chef för finanstjänster, reklampartnerskap, Amazon Ads

Marknadsförare av finanstjänster kan anta ny teknik för att nå anslutna konsumenter och få kontakt med målgrupper som streamar innehåll.

”Konsumenter är mer anslutna än någonsin tidigare – det finns oändliga mängder innehåll att streama, appar att bläddra bland och varumärken att köpa från. Marknadsförare av finanstjänster bör överväga att göra en djup­dykning för att förstå denna anslutna målgrupp och därmed nå konsumenterna på lämpliga sätt. Amazon Ads har nyligen arbetat med Ipsos för att genomföra en undersökning med 3 000 amerikanska konsumenter i åldrarna 18–64 år och fann att anslutna konsumenter ligger över index på personliga egenskaper som ”öppensinnad” (44 %) och ”nyfiken” (32 %) – detta tyder på att de är mer benägna att vara tidiga användare och trendsättare. 5

Att samverka med anslutna konsumenter innebär att man tar sig an det streamande TV-utrymmet som är fyllt med kreativa och nyskapande annonseringsmöjligheter.
Streamande TV-annonser kan göra det möjligt för varumärken att visas på den största skärmen i hemmet. Vår forskning visar att 30 % av anslutna konsumenter är mer benägna att uppmärksamma annonser som körs före, under eller efter videoinnehåll som streamas på deras TV, jämfört med 21 % som sannolikt uppmärksammar videoannonser i sitt flöde på sociala medier.” 6

– Maggie Zhang, ansvarig för resultatmätning (Head of Measurement Success), Amazon Ads

1 Finansiella beteenden bland amerikanska generation Z, eMarketer, november 2021
2 Amerikanska digitala annonsutgifter per bransch 2021, eMarketer, september 2021
3 Amazon och Kantars undersökning av fastighetsköpare, augusti 2020
4 Kantar och Amazon Advertisings studie om målgruppen för finanstjänster, december 2020
5-6 Amazons Ipsos-studie om anslutna konsumenter, juli 2021, USA