Claire Paull från Amazon Ads beskriver de marknadstrender som växer fram i en föränderlig konsumentvärld

26 oktober 2021

Amazon Ads årliga unBoxed-konferens gick i år av stapeln mitt i en tid av enorm förändring för många konsumenter runt om i världen. I sitt inledande nyckelanförande och som konferencier under hela tvådagarsevenemanget redogjorde Claire Paull, Head of Global Marketing & Training på Amazon Ads, för det aktuella läget när det gäller annonsering och hur marknadsförare och annonsörer kan arbeta för att bättre interagera med kunder på autentiska sätt.

”Efter mer än ett år av att vara hemma, och på vissa ställen längre, är många av oss glada över att ta oss tillbaka ut i världen, att återansluta till de saker, platser och människor som vi älskar, så även jag”, sa Paull. ”Men vi återvänder inte exakt till som det var förr. Världen har förändrats, och det har vi också. För många av oss har det senaste året hjälpt oss att ompröva det som är viktigt. Det har påmint oss om vikten av familj, vänner och samhörighet.”

Enligt en studie från 2021 från Environics Research och Amazon Ads har 75 % av konsumenterna i USA och Europa nyligen ändrat sin livsstil för att koncentrera sig mer på saker som är av värde.1 Dessutom säger 68 % av konsumenterna i Mexiko, Europa, Kanada och USA att de är mer benägna att köpa från ett varumärke som är villigt att ta ställning till sociala frågor.2 Environics Research-studien visade att hållbarhet, mångfald, rättvisa och inkludering är bland de ledande frågorna som är viktiga för konsumenter, och dessa teman framkom som huvudsamtalspunkter under de två dagarna av unBoxed.3

”När vi blickar framåt anpassar vi oss även till betydande branschutveckling, från slutet för cookies till uppkomsten av varumärkesaktivism och ett akut behov av ökad hållbarhet”, sade Paull. ”Att ta itu med dessa förändringar kommer inte bara att ge varumärken en konkurrensfördel. Det kommer att vara avgörande.”

Paull betonade att det är viktigt för varumärken att förstå de frågor som kunderna bryr sig om.

quoteUpSom varumärken och berättare har vi en unik möjlighet att hjälpa kunder att hitta de saker som de vill ha, behöver och älskar. Att hjälpa dem att känna samhörighet och känna sig förstådda. För att få kontakt med kunderna måste varumärken förtjäna tillit – och det gör de genom att vara autentiska.quoteDown
– Claire Paull, Head of Global Marketing & Training, Amazon Ads

Environics Research visade att 72 % av konsumenterna i USA vill se mer mångfald och representation i annonser.4 Och 80 % av konsumenterna i USA och Europa är mer benägna att köpa produkter eller tjänster från varumärken vars värderingar överensstämmer med deras egna.5

”Historierna som vi berättar har kraften att forma världen omkring oss”, sa Paull. ”I egenskap av varumärken kan vi dela berättelser och idéer som bidrar till att göra världen rättvis och inkluderande.”

Hållbarhet är ett annat ämne som är viktigt för dagens konsumenter. Environics Research-studien visade att över 70 % av konsumenterna säger att de är trötta på att varumärken agerar som om de vore undantagna från att ha ett miljöansvar.6

”Det är så viktigt att komma ihåg kraften hos ett ändamålsenligt berättande. Det påminner oss om den inverkan som vi som marknadsförare och berättare har för att göra en positiv skillnad i människors liv”, säger Paull. ”Ingenstans känns detta mer angeläget i dag än när det gäller hållbarhet och klimatförändringar.”

I sina avslutande kommentarer sammanfattade Paull viktiga lärdomar för varumärken.

”Först måste du engagera dig i frågor som är viktiga – för dig och för dina kunder. Skapa produkter, tjänster och upplevelser som på ett meningsfullt sätt förbättrar kundernas liv”, sa Paull. ”Och slutligen ska du tänka på framtiden när du strävar efter innovation.”

Registrera dig nu för att titta på alla unBoxed-sessioner och följ vår kompletta rapportering för att lära dig mer om våra nya annonserings- och marknadsföringsverktyg och gå djupare in i de viktigaste idéerna som diskuterades vid den årliga Amazon Ads-konferensen.

Läs mer om marknadsföringstrender som förutspås att ha en inverkan på annonsörer och deras varumärken under 2023.

1–6 Environics Research, ”Amazon Advertising | Social Values Global Consumer Themes” USA, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien, 2021