L'Oréal använde Amazon Marketing Cloud för att nå relevanta målgrupper vid rätt tidpunkt

24 november 2021 | Av: Matt Miller, Sr Copywriter

Många marknadsförare ställer sig kanske någon gång en bekant fråga: Hur många gånger ska en annons ses av publiken? Det är en knepig fråga, och en som marknadsförare har lagt många år på att försöka lista ut. Det kanske bästa sättet att svara på den frågan är att först förstå kunderna bättre.

Under första halvåret 2021 använde L'Oréal Amazon Marketing Cloud (AMC) för att bättre förstå hur man når sina kunder. Vad varumärket upptäckte med Amazon Ads adtech hjälpte dem att optimera sin marknadsföringsstrategi och frekvensen för deras annonsering.

Hitta den optimala annonsfrekvensen med AMC

Foto av Ducret och Grenier

© Hub Institute

”Vi tenderar att tro att vi investerar i media, vi arbetar med kännedom, vi pressar mycket, vi exponerar våra konsumenter mer och mer, men tack vare dessa verktyg kan vi utvärdera huruvida det går att förbättra våra medieinvesteringar”, sa Chief Marketing Digital Officer på L'Oréal France Elise Ducret under en session på Hub Forum i oktober. ”Med hjälp av AMC insåg vi att efter fyra annonsexponeringar kunde vi omfördela en del av budgeten som inte hade planerats för återmarknadsföring för att utöka vår kundbas och därmed öka prospekteringsbudgetarna.”

Genom en serie analystester i AMC lärde sig L'Oréal att efter att kunderna sett en av deras annonser fyra gånger blev meddelandena mindre effektiva, kunderna blev mindre benägna att konvertera och L'Oréal såg ingen god avkastning på investeringen.

”Vi var tvungna att sluta pressa våra konsumenter”, sade Ducret och noterade vikten av frekvenstak, vilket begränsar antalet gånger ett varumärkes display- eller videoannonser ses av en användare för att ”undvika slöseri i annonseringen”.

Genom att ändra sin strategi kunde L'Oréal öka sin avkastning på annonskostnad med 53 % under den första månaden och 87 % under den andra månaden.1 Samtidigt gjorde de besparingar som i sin tur gjorde det möjligt för L'Oréal att öka sin prospekteringsbudget från 7 % till 44 %.2

Nå kunder på deras omnikanalresor

Foto av Ducret och Grenier

© Hub Institute

Förutom att skapa en bättre strategi för frekvenstak hjälpte AMC också L'Oréal att bättre förstå hur man når relevanta målgrupper vid rätt tidpunkt under dagens shoppingresor i alla kanaler. Det var viktigt för L'Oréal eftersom många av dagens kunders shoppingresor inte längre är linjära. År 2020 använde 39,6 % av de franska kunderna flera enheter (dator, telefon, surfplatta) för att göra inköp, en tillväxt på 7 % jämfört med 2019, enligt en rapport utförd av Fevat 2021.

Med hjälp av AMC kunde L'Oréal bättre utvärdera hur Amazon Ads-kampanjer stimulerade intresse och försäljning var kunderna än spenderade sin tid, som en del av företagets omnikanalstrategi.

”Vi måste verkligen ta hänsyn till den omnikanalupplevelse som alla talar om och utvärdera olika beröringspunkter i förhållande till varandra, men svårigheten är att mäta allt detta. Verktyg som Amazon Marketing Cloud är därför helt avgörande för att vi verkligen ska kunna tillskriva hela vägen och inte bara fokusera på det sista klicket som ledde till försäljning”, sa Ducret. ”Det hjälper oss att förbättra vår mediemix ... att ta hänsyn till denna omnikanalinsikt – det är nyckeln.”

Kontakta en account executive hos Amazon Ads idag om du vill veta mer om att använda AMC för att nå rätt kunder vid rätt tidpunkt.

Källor

1–2 Data som tillhandahållits av annonsören, 2021