Logitech vet att varumärken behöver påskynda sina klimatåtgärder. Därför utökar de användningen av plast med ett andra liv.

29 april 2023 | Av Matt Miller, Sr. copywriter

Logitech-mus

Välkommen till The Sprout, en serie som undersöker hur företag jobbar för en mer hållbar framtid.

Robert O'Mahony växte upp i en lantlig del av Irland och har en djup koppling till naturen och den naturliga världen. ”Jag förstod konsekvenserna av att människor tar det för givet”, säger han. ”Jag ville göra en karriär av det på något sätt.”

På samma gång var han intresserad av teknik och innovation. Så han ville hitta ett jobb där han kunde kombinera dessa två passioner. Med en bakgrund inom biokemi och mikrobiologi började han på Logitech år 2003, ungefär när elektronikföretagen på allvar börjande hitta sätt att göra sina produkter mer hållbara. Under de senaste två decennierna har O'Mahony arbetat som chef för hållbar global verksamhet på Logitech, där han har skapat ett sätt att minska negativa miljöeffekter till följd av deras verksamhet. Eftersom arbetet känns brådskande har Logitech nyligen påskyndat sin klimatstrategi och åtagit sig att bli klimatpositivt år 2030, vilket innebär att de avlägsnar mer koldioxid från atmosfären än de lägger till. De har också uppnått koldioxidneutralitet genom hela värdekedjan i hela sin produktportfölj och verksamhet.

”Vi har verkligen formaliserat och utvecklat vårt engagemang för miljön under de senaste 20 åren”, säger O'Mahony. ”Det är anledningen till att jag fortfarande är här: Jag har sett hur jag kan göra skillnad på det här företaget. Jag har alltid känt att Logitech agerar på sina värderingar och de har gjort vissa framsteg på det sättet.”

Genom sitt åtagande har Logitech fortsatt att förnya produktdesignen med hållbarhet i åtanke och ökat insynen för konsumenter med hjälp av reklam och meddelanden.

Robert O'Mahony

O'Mahony är chef för hållbar global verksamhet på Logitech, där han har skapat ett sätt att minska negativa miljöeffekter till följd av deras verksamhet.

En ny syn på plast – och mer – inom hemelektronik

För omkring 12 år sedan besökte O'Mahony en återvinningsanläggning i Österrike för att observera en ny process som samlade in återvunnen plast och bearbetade den på ett sätt som gjorde det funktionsdugligt i nya produkter.

”Jag minns hur jag och några av teammedlemmarna inom omvänd logistik blev fascinerade av det vi såg,” säger O'Mahony. ”Vi samarbetade och tog fram ett förslag till ledarskapet kring hur vi kunde åstadkomma förändringar i hartserna som vi använde. Men vi var tvungna att bygga upp kapacitet. Det var ett frö till något fantastiskt. I dag är det vårt Next Life Plastics-program, som omfattar cirka 50 miljoner produkter levererade under det senaste året och använder återvunnen plast.”

Nu tillverkas 1 av 3 Logitech-produkter med återvunnet material, och den siffran kommer att öka. Tillsammans med Next Life Plastics-programmet är Logitech fortsatt fokuserat på att eliminera koldioxid med hjälp av återvunna eller effektivare material i såväl produkter som förpackningar. Varumärket har också ett Carbon Clarity-program genom vilket de förbinder sig att koldioxidmärka alla sina produkter, så att de kan hållas ansvariga och erbjuda insyn åt konsumenter när de fattar sina köpbeslut. En del av detta är Logitechs butik på Amazon och deras Amazon Ads-kampanjer. De har även registrerat hela sin produktportfölj i programmet Climate Pledge Friendly, som lyfter fram produkter med hållbarhetscertifieringar för att intressera konsumenter med miljöbudskap under hela inköpsresan. Programmet Climate Pledge Friendly på Amazon lyfter fram produkter med förbättringar i minst en aspekt av hållbarhet. Logitechs produkter är Carbon Neutral-certifierade av SCS Global Services, vilket innebär att produktens koldioxidutsläpp har mätts och minskat, samt att alla kvarvarande utsläpp kompenseras.

”Vår avsikt är att göra rätt eftersom vi bryr oss. Vi samarbetar med Amazon Ads för att föra den informationen till konsumenten,” säger O'Mahony. ”Vi funderar på hur vi kan mildra eller eliminera negativ inverkan och framhäva positiv inverkan när vi utformar produkter med mer än konsumentupplevelsen i åtanke, bortom tillgänglighet och så vidare.”

Ansluta till kunder i en nödsituation för klimatet

I mars 2023 publicerade FN: s mellanstatliga panel för klimatförändringar en ny rapport som varnade om att de globala medeltemperaturerna beräknas stiga med 2,7° Fahrenheit över förindustriella nivåer någon gång under första hälften av 2030-talet. Enligt forskningen, som stöds av hundratals forskare, står mänskligheten inför katastrofala konsekvenser om planeten värms upp bortom denna tröskel. Rapporten säger dock att det finns en chans att hålla uppvärmningen under denna tröskel om industriländer samarbetar för att halvera växthusgaser till 2030 och helt sluta tillföra koldioxid i atmosfären på 2050-talet.

”Vi vet vad som väntar om vi agerar som vanligt”, säger O'Mahony. ”Företag som inte bara erkänner det, utan faktiskt gör något åt det och vidtar åtgärder, kommer att vara i en mycket mer fördelaktig position i framtiden.”

Med tanke på situationens allvar prioriterar fler konsumenter hållbarhet i sina köpbeslut.

Logitech-mus
Logitech-tangentbord
Logitech-hörlurar

Enligt rapporten 2023 Higher Impact från Amazon Ads och Environics Research letar 66 % av alla konsumenter aktivt upp varumärken som har en hållbar affärsverksamhet. Dessutom säger 78 % av konsumenterna att de är trötta på att varumärken agerar som om de är undantagna från miljöansvar.

”Trenden visar allt mer att konsumenter intresserar sig för miljömedvetna budskap,” säger O'Mahony. ”Vi har också vuxna i generation Z som är helt engagerade. Vi har fått feedback från dessa konsumenter som säger: ”Jag har rätt att få information om hur klimatvänliga produkter är.” Initiativen som Amazon driver hjälper konsumenter att göra mer ansvarsfulla val.”

Rapporten 2023 Higher Impact visade att konsumenter genomför sina egna undersökningar efter mer hållbara produkter och 35 % indikerar att certifiering från tredje part var en av deras mest tillförlitliga informationskällor.

För att informera konsumenterna om dessa mer hållbara produkter sprider Logitech hållbarhetsrelaterade meddelanden i sina Amazon Ads-kampanjer och märker miljövänliga produkter med CPF-märken i varumärkets Store och på produktsidorna. ”Annonslösningarna hjälper oss att nå och intressera våra kunder (både de som redan har ett hållbarhetstänkande och de som utbildas om hållbarhet) i takt med att vi breddar vårt hållbarhetsarbete över olika kanaler”, säger O'Mahony. ”Vi tror att koldioxid är den nya kalorien, och konsumenterna har rätt att veta vad de konsumerar. Vi har datapunkter som indikerar att meddelandet går hem.”

Nu börjar Logitech fundera på att utvidga hållbarhetsdesignen när det gäller produkters hållbarhet, möjligheten att reparera dem och deras modulära design. Med detta tillvägagångssätt kan de förlänga livslängden på sina produkter genom uppgraderingar och reparationer, så att hårdvara till exempel inte behöver ersättas så ofta. Detta skulle i sin tur leda till färre ersättningsköp.

”Logitech är ett innovativt företag och vi är stolta över vår designutveckling”, säger O'Mahony. ”Föreställ dig produkter med en modulär design där din senaste spelmus kan uppgraderas med den senaste sensorn för snabbare rörelse. Konsumenten köper motorn och produkten utvecklas över tid. Det finns mycket som behöver utvecklas, men det visar potentialen i smart design.”

Vill du veta mer om marknadsföring för Jordens dag?

Vad är Jordens dag?

Jordens dag firades första gången år 1970 och är en årlig händelse som markerar födelsen av miljörörelsen. I dag firas den av mer än 1 miljarder människor världen över och är en dag som handlar om att inspirera globala, nationella och lokala politiska förändringar i kampen mot klimatförändringar. Läs mer om Jordens dag-annonsering.

När är Jordens dag?

Jordens dag äger rum årligen den 22 april. Denna specifika dag valdes av grundarna eftersom den faller mellan det amerikanska vårlovet och slutproven, och hoppet var att få fler studenter att delta.

Varför firar vi Jordens dag?

Den avlidne Gaylord Nelson, en amerikansk senator från Wisconsin, föreslog först idén om ”miljöundervisning” den 22 april 1970, som ett sätt att inspirera studentåtgärder och utbildning om miljöfrågor. Under de senaste 50 åren har evenemanget spridit sig över hela världen och expanderat för att fokusera på hur brådskande det är att ta itu med klimatförändringarna.

Var firas Jordens dag?

Jordens dag firas i mer än 190 länder över hela världen och 1 miljard människor deltar varje år.1

När är det bra att börja annonsera inför Jordens dag?

Eftersom fler konsumenter idag aktivt söker varumärken med ett hållbarhetsperspektiv annonserar många varumärken mer hållbara produkter året runt. Inför Jordens dag, under hela april månad, kör många varumärken stora, hållbarhetsfokuserade kampanjer. Dessa kampanjer startar vanligtvis i mars och fortsätter hela april, även kallat Jordens månad.

Om du är intresserad av att annonsera dina Climate Pledge Friendly-produkter kan du kontakta din account executive hos Amazon Ads.

1 Earthday.org, 2023