Tekniker för att hjälpa modevarumärken för barn att påskynda tillväxten

22 december 2021 | Av Carly Kahan, innehållsspecialist

Skolstarten är en optimal tid för varumärken att nå nya kunder, men föräldrar fortsätter att köpa kläder till sina barn under hela kalenderåret. Annonsörer bör tänka på hur man bäst når nya kunder året runt genom viktiga marknadsföringstips för mode.

För att hjälpa annonsörer att nå barnmodekunderna på ett effektivt sätt kan du ta en titt på tekniker och bästa praxis som varumärken kan använda för att förbättra annonseringsstrategier.

Förstå inköpstrender bland barnmodekunder

För att modevarumärken för barn ska kunna hålla top of mind året runt är det viktigt att annonsörerna fokuserar på bekvämlighet. I en undersökning av 1 000 modeshoppare över hela USA sa 4 av 10 föräldrar att en av deras främsta anledningar till att handla online var bekvämlighet. 1

Annonsörer kan informera kunderna om bekvämligheten med online-shopping samtidigt som de når dem tidigt i inköpsfasen via Amazons butik. 54 % av barnens modeshoppare som hade besökt Amazon rapporterade att de gjorde det i ett tidigt skede av forskningen inom sina köpbeslutsfaser2, vilket betonade varumärkets möjligheter att nå kunder på Amazon innan de köper.

Medan många kunder förlitar sig på online-inköp på grund av bekvämlighet, inspirerar Amazon fortfarande varumärkes- och produktupptäckt i den fysiska butiken. Faktum är att 41 % av kunderna rapporterade att de gjorde efterforskning på nätet via sina telefoner medan de var i en fysisk butik, där över hälften av dem besökte Amazon.3 Hybridkaraktären hos denna inköpsupplevelse beskriver omni-kanalbeteendet hos barnmodekunder. Varumärken bör försöka nå ut till kunder under sin inköpsresa via beröringspunkter både online och offline.

Reklam kan hjälpa till att nå nya kunder i ett försök att öka medvetenheten, övervägandet och konverteringen av ditt varumärke. De varumärken som nådde barnmodekunder över flera beröringspunkter såg en 33 % ökning på inköp av nya kunder.4

54 %


54 % av barnmodekunder som hade besökt Amazon rapporterade att de gjorde det i ett tidigt skede av sökningarna inom sina köpbeslutsfaser.2

41 %


41 % av kunderna rapporterade att de gjorde efterforskningar på nätet via sina telefoner medan de var i en fysisk butik, där över hälften av dem besökte Amazon.3

+33 %


Varumärken som nådde barnmodekunder över flera beröringspunkter såg en ökning av inköp från nya kunder på 33 %.4

Insikter från barnmodekunder

Nyckeltal som försäljningstillväxt, snabbtittar och tillväxttakt av nya kunder bör beaktas i hög grad vid mätning av modevarumärkeskampanjer för barn. Genom att använda både Amazons butik och Amazon Ads lösningar kan barnens modeannonsörer bättre nå konsumenterna under hela deras inköpsprocess. Bland de viktigaste rekommendationerna kan nämnas: att nå nya målgrupper, investera i viktiga shoppingögonblick, nå kunder över flera kontaktytoroch använda dynamik som alltid är på gång året runt.

Även om dessa bästa metoder kan hjälpa varumärken att nå sina annonseringsmål kan det hjälpa till att börja i liten skala beroende på varumärkets mål och integrera dessa rekommendationer i en Amazon Ads-strategi. Se vad som fungerar bäst för ditt varumärke: testa och lär dig av bästa praxis för att nå ut till kunder på bästa sätt.

Kontakta din account executive på Amazon Ads för mer information för att komma igång.

1 Undersökning från Kantar och Amazon Advertising, gällande målgrupper för mode, 2020
2 Undersökning från Kantar och Amazon Advertising gällande barnmode, maj 2021
3
Undersökning från Kantar och Amazon Advertising gällande barnmode, maj 2021
4 Amazon Internal, 2018-2020