Därför är hållbarhet kärnan i J&J Consumer Health: ”Det är rätt sak att göra”

Ansiktsbild av Katie Decker

20 april 2022 | Av Matt Miller, Sr Copywriter

Välkommen till The Sprout, en serie som undersöker hur företag jobbar för en mer hållbar framtid.

Katie Decker, global verksamhetsledare för grundläggande hälsa och hållbarhet på Johnson & Johnson Consumer Health, förstår de svårigheter som dagens varumärken står inför om de vill bidra till en renare framtid.

”Det är en process och vi har fortfarande många problem att lösa, men varje dag lär vi oss något nytt”, sa Decker. ”Den största utmaningen (och möjligheten) som jag ser är att hållbarhet inte kan uppnås av bara ett enda team eller ett enda varumärke. Det är ett omfattande arbete som hela organisationen måste anpassas efter så att varje beslut blir mer hållbart. Det är inte något vid sidan av – det måste vara en del av hur organisationen tänker, hur den samtalar och vilka beslut den fattar.”

Därför är hållbarhet så viktigt för Johnson & Johnson Consumer Health, något som syns i deras eget Healthy Lives Mission, deras partnerskap med välgörenhetsorganisationer och konkurrenter inom branschen, deras forskning samt produkt- och varumärkeskommunikation.

Det är bråttom att skapa fler hållbara varumärken över hela världen

I april offentliggjorde FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar en ny rapport som beskrev den svåra uppgiften som länder står inför när det gäller att minska globala utsläpp tillräckligt mycket för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringen. Eftersom tiden är så knapp blir konsumenter över hela världen allt mer medvetna om hur deras köpbeslut påverkar planeten. Oavsett om det rör sig om inköp, leveranskedjor, förpackningar eller återvinning vill dagens kunder stödja varumärken som strävar efter att minska sin miljöpåverkan.

Enligt en studie som Amazon Ads och Environics Research utförde 2021 anser 83 % av konsumenterna i USA, 88 % av konsumenterna i Europa, 88 % av konsumenterna i Kanada och 95 % av konsumenterna i Mexiko att fler varumärken bör göra sitt för att rädda världen.1 I USA söker 60 % av konsumenterna aktivt efter varumärken som använder mer hållbara metoder och i Europa är den andelen 71 % av konsumenterna. Dessutom är 55 % av konsumenterna i USA och 66 % av konsumenterna i EU villiga att betala mer för miljövänligare produkter.2

”Konsumenterna letar efter varumärken som stämmer överens med deras värderingar. Därför är hållbarhet i dag ett måste för varumärken inom konsumenthälsa – det är vad vi kallar ett ”modern mandatory” och viktigt när det gäller att återspegla våra kunders värderingar”, sa Decker.”Konsumenter, kunder, leverantörer – till och med beslutsfattare och investerare – förväntar sig att hållbarhet är en central del av vårt värdeförslag.”

År 2020 introducerade Johnson & Johnson Consumer Health Healthy Lives Mission, som inbegriper en investering på 800 miljoner dollar fram till 2030 för att främja människors hälsa och samtidigt skydda miljön.

Hållbarhetsinsatserna är indelade i tre kategorier: 1) bekämpa sjukdomar som kan förebyggas, i första hand program för att sluta röka och partnerskap för förebyggande av hudcancer; 2) förbättra produktinsynen, så att konsumenter kan fatta mer välgrundade beslut när de köper personliga hälsoprodukter; och 3) minska miljöpåverkan genom att minska användningen av ny plast (eller ny plast som använder naturgas eller råolja), använda mer återvunnet material i förpackningarna, se till att förpackningar är lätta att återvinna eller återanvända och driva verksamheten med förnybar el.

”Vårt syfte är att sätta mänsklighetens hälsa på en bättre bana”, sa Decker. ”Om vi börjar med vårt syfte som företag och förståelsen att vi inte kan ha friska människor utan en hälsosam planet, blir det uppenbart för oss varför detta är brådskande. Därför är hållbarhet inbäddat i våra verksamhets- och varumärkesstrategier.”

Samtidigt vet företaget att ’vi måste samarbeta för att göra branschen mer hållbar’ och samarbetar därför med konkurrenter i branschen, detaljhandelskunder, välgörenhetsorganisationer och andra viktiga intressenter för att utbyta kunskap samt dela med sig av expertis och innovation. De är medlemmar i Environmental Beauty Score (EBS) Consortium, undertecknare av New Plastics Economy Global Commitment med Ellen MacArthur Foundation, och har anslutit sig till Consumer Goods Forum (CGF) Plastics Waste Coalition of Action (PwCoA).

Johnson & Johnson Consumer Healths program Healthy Lives Mission inbegriper en investering på 800 miljoner dollar fram till 2030 för att främja människors hälsa och samtidigt skydda miljön.

Informera kunderna om mer hållbara produkter

Eftersom intresset för mer hållbara produkter fortsätter att växa arbetar många varumärken med att informera sina kunder om deras arbete för att hjälpa till att minska miljöpåverkan. På Johnson & Johnson Consumer Health har varumärken som Listerine, Neutrogena, Johnsons, Le Petit Marseillais, OGX och Nicorette mer hållbara produkter och program som de informerar kunderna om via digitala kanaler och återförsäljare som har en likasinnad syn på hållbarhet.

”Våra varumärken ansluter sig till Healthy Lives Mission eftersom det är rätt sak att göra och det är viktigt för våra konsumenter”, sa Decker. ”Vi har arbetat hårt för att göra våra förpackningar enklare att återvinna och återanvända, öka användningen av återvunnen plast och om möjligt införa påfyllnings- och återanvändningsmodeller för att minska det totala miljöavtrycket från våra förpackningar. Varje varumärke har sitt eget sätt att eftersträva hållbarhet, produktinsyn och social påverkan, och det baseras på en stark förståelse för konsumenternas unika förväntningar.”

Under Jordens dag i år använder Johnson & Johnson Consumer Health Climate Pledge Friendly-etiketten för flera varumärken på Amazon Ads, som Neutrogena, för att få hjälp att lyfta fram deras mer hållbara produkter. Produkter med en Climate Pledge Friendly-etikett har uppfyllt en eller flera hållbarhetsrelaterade certifieringar som hjälper till att bevara den naturliga världen. För att öka dessa produkters upptäckbarhet ger Amazon Ads varumärken möjlighet att skapa en separat sida i varumärkets Store på Amazon, där de kan visa upp sina Climate Pledge Friendly-erbjudanden i en egen ”gång”. Det kan hjälpa kunder att upptäcka och köpa produkter som överensstämmer med mer hållbara preferenser.

Som Decker förklarade kan även små val av mer hållbara alternativ vara ett steg mot en hälsosammare framtid.

”Som enskild konsument kan det kännas som att ett enskilt val inte gör någon skillnad. Men när alla gör en liten förändring spelar det roll”, sa Decker. ”Människor kan omvärdera sina alternativ och välja produkter som är mer hållbara.”

Om du är intresserad av att annonsera dina Climate Pledge Friendly-produkter kan du kontakta din account executive hos Amazon Ads.

Ta reda på mer om
Amazons evenemang Jordens dag 2022 och hitta fler CPF-produkter.

Läs mer om
hållbar marknadsföring.

1 Environics Research, Social Values Global Consumer Themes, USA/Europa/Mexiko, 2021
2 Environics Research, Social Values Global Consumer Themes, USA/Europa, 2021