Hur kvinnor kan tillämpa integritet, intention och intensitet på arbetsplatsen

19 augusti 2021 | Av: Chiara Milioulis, Produktmarknadsföringschef

Det här är Inside Voices, en ny intervjuserie från Amazon Advertising som belyser Amazonier och det arbete de gör för att säkerställa en mångfaldig och inkluderande arbetsmiljö. I varje intervju kommer vi att fråga olika ledare inom Amazon Advertising hur de främjar mångfald, rättvisa och inkludering (DEI) i sina team, vilka utmaningar de har stött på och klarat av i sin karriär och deras råd till andra.

Inför kvinnors jämställdhetsdag talade vi med Angela Mitchell-Corbin, Senior Manager för Global Advertising Partner Development och ledare för Partner Acceleration Product Marketing Team, om hur hon har hjälpt till att främja kvinnors jämställdhet på arbetsplatsen. I den här intervjun delar hon med sig av vad DEI betyder för henne, hur hon dagligen förmedlar en känsla av delaktighet, tillhörighet och rättvisa till sitt team samt vilka råd hon har till sina manliga medarbetare om hur de kan hjälpa kvinnor med motsvarande befattning att känna att de får stöd.

Vad betyder mångfald, rättvisa och inkludering (DEI) för dig och varför är dessa aspekter viktiga?

En av de mest kortfattade definitionerna som jag har sett för DEI kan sammanfattas såhär: ”Mångfald” är där alla är inbjudna till festen, ”rättvisa” betyder att alla får lägga in låtar i spellistan, och ”inkludering” betyder att alla ges möjlighet att dansa. För mig är det övergripande konceptet aldrig en ”one-size fits”-metod – det betyder att vi alla inte bara måste förstå hur man definierar det, utan också förstå varför det är viktigt att varje komponent fungerar tillsammans. DEI måste vara levande värderingar och presenteras som synliga och användbara program och initiativ som driver organisationens kultur och ansvarstagande ramverk.

Kan du berätta om några av de sätt som Amazon har hjälpt till att stödja kvinnors jämställdhet på arbetsplatsen?

Ett av de största och senaste initiativen som Amazon har genomför är att rita upp en uppsättning anställnings- och marknadsföringsmål för 2021. Detta inkluderar att öka antalet kvinnor på chefsnivå inom teknik och vetenskap med 30 % från år till år och att fördubbla antalet afroamerikaner på chefspositioner. Att använda rätt utvecklingsbana för att bygga nästa våg med kvinnliga ledare är en viktig del i att proaktivt jobba mot dessa mål. Företaget har också åtagit sig att oftare upprätta interna rapporter om mångfaldsfrågor, säkerställa deltagande i företagsomfattande inkluderingsutbildning och granska eventuella betydande demografiska skillnader i prestationsgranskningar och utmattning inom enskilda Amazon-team. Detta är ett stort framsteg, inte bara vad gäller att fastställa vikten av kvinnors jämställdhet, utan också för att etablera specifika mål för att driva på ansvarsskyldigheten för ledarna att visa framsteg.

Vilka åtgärder kan män vidta för att stödja kvinnors rättigheter?

Det finns inget ”magiskt recept” för att göra detta, men det finns tre viktiga saker som män kan utforska för att stödja kvinnor och alla som identifierar sig som kvinnor.

Det första man kan göra är att skaffa sig kunskap. Det finns mycket lättillgänglig information i filmer, böcker och artiklar som kan ge mer kunskap om historien, prestationer och utmaningar som rör kvinnors rättigheter.

Det andra man kan göra är att konfrontera sina egna fördomar. Dessa kan komma upp till ytan i diskussioner om hur kvinnor beskrivs (t.ex. ”aggressiv” eller ”ambitiös”). Dessa beskrivningar står ofta i motsats till hur samma attribut beskrivs hos en man (t.ex. ”självsäker” eller ”stark”). Känn igen potentiella fördomar när du hör dem och utmana dem.

Det tredje du kan göra är att vara en förespråkare och allierad. Erkänn personernas arbete och försök att stödja starka ledare inom organisationen som kan gynnas av ditt samarbete, stöd och nätverk. Om du tror på den professionella bana som nuvarande eller kommande kvinnlig ledare befinner sig på bör du aktivt försöka hjälpa och stödja dem.

Om du fick ge kvinnor som försöker röra sig framåt i sin karriär, förhandlar om något, eller belyser ett problem ett enda råd, vad skulle det vara?

Generellt sett använder jag mig av tre grundprinciper för hur jag hanterar professionella och personliga situationer: 1) integritet, 2) intention och 3) intensitet.

    Integritet: Vilken är den rätta lösningen och hur förstärker den gemensamma värderingar som kan utgöra en grund för samtalet?

    Intention: Var tydlig med varför ditt ”förslag” är genomförbart och se till att du kan bevisa detta med fakta och data när så är möjligt.

    Intensitet: Låt aldrig någon annan kontrollera ditt öde och det du vill uppnå – använd flera metoder för att nå ditt mål och var inte rädd.

Oavsett om jag förhandlade fram ett nytt jobberbjudande eller tog itu med ett svårt ämne kommer jag ofta tillbaka till att jag ska betrakta situationen med integritet, intention och intensitet.

quoteUpLåt aldrig någon annan kontrollera ditt öde och det du vill uppnå – använd flera metoder för att nå ditt mål och var inte rädd.”quoteDown
–Angela Mitchell Corbin, chef för Global Advertising Partner Development

Kan du ge ett exempel på vad du gör på daglig basis för att främja delaktighet, tillhörighet och rättvisa inom ditt team?

Ett viktigt initiativ som jag prioriterade när jag gick med i Partner Acceleration-teamet var att upprätta ett gruppkontrakt. Jag drev detta initiativ tidigt i min ledarroll för att bygga förtroende och få en inblick i teamets beteenden och deras styrkor, samt utveckla vår kultur och operationalisera gruppkontraktet för att realisera denna kultur.

Dessutom gör jag vad jag kan för att ha personliga samtal för att hitta en balans mellan arbetsämnen och att vi lär känna varandra. Slutligen inleder vi våra veckomöten med frågor avsedda att bryta isen (t.ex. ”Om du bara fick äta en maträtt resten av livet, vad skulle det vara?”).Vi ställer dessa frågor för att vi ska kunna bygga upp våra interna relationer inom teamet, ha kul och lära känna varandra bättre. Vi arbetar vidare med det vi har och är öppna för nya sätt att skapa en positiv integrationsmiljö i vårt team.

Vill du veta mer om Amazons arbete för att främja mångfald, rättvisa och inkludering på arbetsplatsen? Besök aboutamazon.com/workplace/mångfaldig-integration. Du kan också följa Amazon Advertising på LinkedIn.

Om Angela:

Angela Mitchell-Corbin är ledare för Partner Acceleration Product Marketing (PAPM)-teamet som driver skapandet av utbildningsmaterial inom Amazon Advertising och tillhandahåller kunskap om produktmarknadsföring för att hjälpa våra partners att bygga upp sin verksamhet och växa. Innan hon fick denna roll var hon Chief Marketing Officer (CMO) på Woot.com, där hon ansvarade för trafik, visuell- och användardesign, innehåll, sociala medier, marknadsföringsevenemang och den övergripande marknadsförings-/varumärkesstrategin.

Angela har varit med på Central Penn Business Journals lista över ”Forty under 40” (Fyrtio under 40), hon fick borgmästarens pris för Distinguished Service i Pennsylvania. Hon har varit med i National Black MBA Associations Black MBA Magazine, nominerats till YWCA Women of Distinction Award av företaget Hershey och tilldelats priset Pillsbury USA Golden Doughboy. Dessutom har hon haft ledarroller som ordförande för National Black MBA Association – Greater Harrisburg Chapter, samt varit ordförande för Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. – Epsilon Sigma Omega Chapter. Hon har en masterexamen i företagsekonomi (MBA) med specialisering inom marknadsföring, samt en kandidatexamen (BS) i företagsekonomi från Sybil C. Mobley School of Business & Industry vid Florida A&M University i Tallahassee, Florida. Hon är gift med Rahsaan Corbin och stolt ”bonusmamma” till Sanai och Rahsaan II.