Fem lektioner för varumärken som vill uppgradera sin annonsupplevelse

Pojke och flicka tittar på TV.

4 maj 2022 | Av Jareen Imam, Sr Innehålls- och redaktionell chef

Dagens konsumenter har praktiskt taget obegränsade valmöjligheter när det gäller vilket innehåll de tittar på och vilka varumärken de väljer. Därför brottas varumärken kontinuerligt med att hitta de bästa sätten att ge sina målgrupper gynnsamma och effektiva annonsupplevelser. Detta är också viktigt eftersom tittarna nu har högre förväntningar på att serveras relevanta och njutbara annonsupplevelser.1

I takt med att tittarfragmenteringen ökar och reklambranschen fortsätter att förändras och innoveras bör även budskapen som varumärken levererar till kunderna utvecklas för att kunna möta målgruppernas förväntningar.

Amazon Ads och Omnicom Media Group beställde en studie av Latitude som skulle undersöka 3 511 amerikanska konsumenter i syfte att få en bättre förståelse för konsumenternas annonseringspreferenser och förväntningar. Resultaten från studien kan hjälpa till att informera varumärken om hur de kan förhöja annonseringsupplevelsen för sina målgrupper.

”Våra tittare förväntar sig alltid förbättringar av såväl tittarupplevelsen som annonsupplevelsen när det kommer till vårt annonsstödda innehåll. När vi levererar detta hjälper vi våra annonsörer att få bättre kontakt med våra tittare och uppnå bättre resultat”, sade Maggie Zhang, ansvarig för resultatmätning på Amazon Ads.

Konsumenterna känner sig positiva till annonser när de kan titta på innehåll gratis

Konsumenternas attityder rörande annonsering är generellt positiva enligt studien. Många konsumenter ser värdet av annonsering när de tittar på innehåll, eftersom det hjälper dem att upptäcka produkter och varumärken.

”Annonser ger mig en positiv syn på företag, eftersom jag känner att de verkligen har lagt ner tid och resurser på att ta reda på vad folk vill se och ta del av i annonser. För mig visar det att de lyssnar på sina målgrupper”, sade en studiedeltagare.

73 % av de tillfrågade konsumenterna var överens om att annonsering är nödvändig för att stödja företag som tillhandahåller kostnadsfritt videoinnehåll.2 Amazons annonslösning för streamad TV ger tittarna åtkomst till denna typ av innehåll, vilket kan inkludera storfilmer och TV-serier på Amazon Freevee, populära nätverks- och sändarappar på Fire TV samt live-underhållning på Twitch. En majoritet av konsumenterna, 71 %, sade att de inte har något emot att se annonser när de tittar på serier, filmer eller streamar innehåll kostnadsfritt.3 Och 65 % av konsumenterna var överens om att det alltid finns nya saker eller produkter att upptäcka när man tittar på reklam.4 Med den vetskapen bör varumärken överväga att använda streamande TV-annonser och ljudannonser för att nå konsumenter som streamar serier, filmer eller musik.

Konsumenterna värdesätter annonser som hjälper dem att upptäcka nya produkter

Konsumenterna välkomnar annonser som ger en mer njutbar övergripande tittarupplevelse. Det är dock uppenbart att relevans och uppfinningsrikedom är nyckeln för varumärken när det kommer till att utveckla effektiv annonsering. Exempelvis sade 73 % av de tillfrågade konsumenterna att den totala tittarupplevelsen är mer njutbar när annonserna är relevanta för tittaren, och 68 % sade att den totala tittarupplevelsen är mer njutbar när annonserna är relevanta för innehållet som de tittar på.5 Annonsering som utbildar och informerar målgrupper sticker också ut hos konsumenterna, hela 74 % säger att de uppskattar när varumärken gör annonser som lär dem något nytt.6 Dessutom sade 73 % av konsumenterna i studien att de uppskattar när varumärken gör annonser som hjälper dem att upptäcka nya produkter eller tjänster.7

Annonser som är relevanta för innehållsgenrer kan hjälpa till att öka engagemanget

Att skapa kampanjer som matchar målgruppens tittarupplevelse kan hjälpa varumärken att framstå som relevanta för det innehåll som konsumenterna tittar på. Studien fann att tittarmotivationer ofta går hand i hand med ett visst tankesätt, vilket kan stödjas genom annonsering. Annonsörer kan öka relevansen för sitt budskap genom att försöka matcha den genre eller det innehåll som målgrupperna tittar på.

Enligt studien är exempelvis personer som tittar på romantik och drama mer benägna att söka efter sådant innehåll, då det ger dem möjlighet att dyka in i historien eller karaktärerna.8 Dessa tittare är intresserade av kraftfulla berättelser. Personer som tittar på komedier och sitcoms är mer benägna att söka efter sådant innehåll, då det är underhållande och kan få dem att känna sig mindre stressade.9 Målgrupper som tittar på manusfritt och verklighetsbaserat innehåll är mer benägna att söka efter sådant innehåll, då de vill lära sig nya saker eller absorbera trivialiteter eller andra intressanta ämnen.10 Målgrupper som tittar på livestreamat användargenererat innehåll är mer benägna att söka efter sådant innehåll, då det får dem att känna tillhörighet med andra.11 Med den vetskapen bör varumärken utveckla kampanjer som ligger närmare målgruppernas intressen, baserat på vilka genrer de tittar på.

Varumärken kan skräddarsy annonser efter konsumenternas kategorispecifika förväntningar

Annonsörer från olika vertikaler kan också dra nytta av att förhöja annonsupplevelsen när det kommer till att interagera med tittarna. Många tittare vill exempelvis se annonser som belyser erbjudanden och reor på livsmedels- och hushållsprodukter (i genomsnitt 34 % respektive 25 %).12 Tittare som tittade på reklam för finanstjänster rapporterade att de ville lära sig något nytt. Detta kan vara en möjlighet för varumärken som tillhandahåller finanstjänster att lära sina målgrupper saker via sina annonskampanjer. För leverantörer av teknik- och mobiltelefontjänster visade studien att varumärken bör överväga att använda annonser som hjälper tittarna att upptäcka nya produkter och tjänster. Tittare som tittar på underhållningsannonser sade i undersökningen att de vill ha tillgång till exklusivt och originellt innehåll. Med den vetskapen bör varumärken ta hänsyn till målgruppernas förväntningar kring produktkategorier när de ska utveckla annonser som engagerar och genljuder hos målgrupperna.

Innovativa och interaktiva annonser engagerar och glädjer målgrupper

Annonsmaterialet och användning av olika format kan också bidra till att förhöja annonseringsupplevelsen för tittarna. Studien fann att 55 % av konsumenterna föredrar annonser som de kan interagera med, exempelvis genom att följa länkar för att köpa produkter, spela med hemma eller delta i tävlingar.13 55 % av konsumenterna sade dessutom att de vill se varumärken integreras i innehållet som de tittar på på innovativa sätt.14 Detta visar att målgrupper är öppna för att varumärken på nya och kreativa sätt integrerar sitt budskap i innehållet.

”Jag kan se en annons för en intressant produkt och sedan glömma bort den så fort annonsen är över. Att se köpalternativen och kunna lägga till artiklar i min kundvagn direkt från annonsen är ett både njutbart och roligt sätt att shoppa på. Det ger mig möjlighet att köpa intressanta produkter som jag annars skulle ha glömt bort eller inte ha tänkt på”, sade en studiedeltagare.

Studien visar att konsumenterna är öppna för nya och kreativa sätt att integrera varumärken i sitt innehåll. Varumärken som vill nå och engagera kunder bör överväga att använda Amazons annonsformat för streamande TV, eftersom det rankas högt vad gäller övergripande positiva känslor (89 % av de svarande såg positivt på annonserna, vilket är 4 % över konkurrensriktmärket) eller interaktiva videoannonser, som gör det möjligt för tittarna att interagera med annonsen med hjälp av sin röst eller en fjärrkontroll.15

Varumärken som vill öka engagemanget hos sina målgrupper bör överväga att implementera några av studiens slutsatser för att förbättra sin annonsupplevelse. Genom att utnyttja dessa tips kan varumärken skapa en annonseringsupplevelse som informerar, glädjer och underhåller tittarna och hjälper dem att upptäcka produkter eller information som de vill ha och behöver.

1-15 Latitude, ”The New Ad Value Exchange”, Amazon Ads och OMG, 2021, USA.