Såhär använder Intentwise Amazons API för säljande partner för att öka utgiftseffektiviteten för annonsörer

3 mars 2023 | Av Gabriella Kursman, marknadsföringschef

laptop på ett skrivbord med lampa

Amazons säljande partner och annonsörer kan få ut mer av sin annonsering genom att ha tillgång till rätt nyckeltal. API för säljande partner gör att Amazons säljande partners får programmatisk tillgång till sin information om beställningar, transporter, betalningar och mycket mer. Att förstå dessa insikter är mycket viktigt för ”detaljhandelsmedveten annonsoptimering”, hävdar Sreenath Reddy, vd för Intentwise.

Intentwise är ett annonsoptimerings- och analysverktyg med fokus på Amazon-sponsrade annonser, Amazon DSP och Amazon Attribution. De förser säljare, varumärken, byråer, och sammanställare med rekommendationer, automatisering, analys och infrastruktur.

Amazon Ads och Reddy har diskuterat hur Intentwise använder Amazon Ads API och API för säljande partner för att automatisera insamlingen av detaljhandels- och annonseringsinformation för att öka utgiftseffektiviteten för försäljare på Amazon.

Hur har API:erna som delar detaljhandel, varumärkesanalys och kataloginformation gjort att du kan tillgodose dina kunder bättre?

Kundernas köpbeslut på Amazon drivs av många detaljhandelsfaktorer, såsom leveransdatum, lagernivåer och erbjudanden. På Intentwise tror vi att optimering av Amazon Ads-kampanjer kräver införlivandet av dessa detaljhandelsfaktorer. Amazon API:er, som API för säljande partner tillsammans med Amazon Ads API kan användas för att nå det här målet. På Intentwise kallar vi detta ”detaljhandelsmedveten annonsoptimering”. Dessa API:er gör att vi kan hjälpa framåtblickande annonsörer att effektivt och exakt analysera och integrera ett antal detaljhandelsfaktorer i annonseringen. Detta omfattar bland annat lagermedveten annonseringshantering – att pausa eller minska annonseringsutgifterna för ASIN:er automatiskt om lagernivåerna blir låga.

Ett annat exempel som minskar klyftan mellan detaljhandel och annonsering är vår lönsamhetsvy för artiklar som kombinerar försäljnings- och aktivitetsrapporter från Seller Central och Vendor Central med Fraktas från Amazons förhandsvisningsrapport om avgifter och annonseringsrapporter. Detta ger våra kunder den mest detaljerade bilden av deras lönsamhet på produktnivå. Säljande partner kan även skapa en fullständig bild av sitt kanalresultat. Nyckeltalen och informationen från dessa API:er ger annonsörer ytterligare verktyg för en mer detaljerad optimering av annonseringsutgifter.

Hur har du kopplat ihop dessa funktioner för att gå mot mer ”avancerade” användningsfall?

API för säljande partner gör att Intentwise kan automatisera insamlingen av viktig information, till exempel försäljningsnyckeltal, nyckeltal för annonsresultat och lagernivåer. Intentwise formar dessa fragmenterade informationsuppsättningar till en sammanhängande modell, vilket gör att annonsörer kan tillbringa mindre tid på att organisera information och mer tid på att agera på viktiga insikter. Detta kan ge en omfattande bild av försäljnings-, annonserings-, lager- och innehållsresultat för en viss ASIN eller grupp av ASIN:er genom att automatiskt kombinera data från flera fragmenterade rapporter, vilket sparar tid.

Med denna granularitetsnivå kan varumärken fatta strategiska beslut snabbare, veta vilken inverkan det kommer att ha på lönsamheten och andra delar av verksamheten utan att behöva söka efter nyckeltalen. Intentwise hjälper också varumärken att integrera sin egen information, såsom produktgrupper och produktkostnader, för att hjälpa dem att ytterligare segmentera sin information och extrahera insikter som är specifika för verksamheten, som sedan kan integreras i annonseringen.

Hur använder du API för säljande partner och Amazon Ads-API:et tillsammans för att stödja strategin för detaljhandel och annonsering?

För att få bättre resultat med Amazon Ads bör varumärken och byråer ha en omfattande, tvärfunktionell förståelse för hur deras kanaler och enskilda produkter fungerar. Integrering med API för säljande partner och Amazon Ads API har gjort detta möjligt samt att Intentwise kan stödja många tvärfunktionella användningsfall, till exempel:

  • möjligheten att sammanställa försäljning, nyckeltal för sponsrade annonser, och Amazon DSP-nyckeltal i en enda vy för att korrelera effekten av all annonsering på totala intäkter
  • att kunna förstå produktens lönsamhet genom att sammanföra annonseringsutgifter, avgifter, erbjudanden, produktkostnader och försäljningsnyckeltal på produktnivå, så att annonsörer kan hantera var och en av sina produkter till rätt effektivitetsnivåer
  • dra tillbaka på medieutgifter för produkter som har lågt lager
  • korrelera förändringar i mest sålda produkter med annonsutgifter för att förstå den långsiktiga effekten av annonsering på den totala försäljningen.

Hur använder du den här informationen för att hitta nya möjligheter och avgöra vilka ASIN:er som annonseras eller hur budgeten fördelas?

Idag kan du få en mängd olika nyckeltal om ASIN:er individuellt, men det verkliga värdet kommer från att kombinera all information.

Intentwise kombinerar försäljningsinformation från API för säljande partner och nyckeltal för annonseringsresultat. Detta gör att våra kunder snabbt ser skillnader mellan vilka produkter de annonserar mest och vilka produkter som producerar mest försäljning på Amazon. Detta belyser även alla produkter som inte annonseras, så att varumärken kan bestämma om de behöver ytterligare budgetar.

Annonsörer vill också veta hur mycket vinst de gör med varje produkt. Intentwise kopplar information om totala Amazon-försäljningar, annonseringsnyckeltal, avgifter, och våra kunders egna kostnader för att skapa en kompletta lönsamhetsbild. Detta gör att våra kunder kan fatta välgrundade affärsbeslut om budgetar och effektivitetsmål.

Vilka tre tips vill du dela med varumärken som använder insikter från API för säljande partner för att förbättra varumärkesnärvaron på Amazon?

Det första tipset är att ha en stadig mätningsstrategi. Det är viktigt att ha en tydlig process för att analysera och operationalisera informationen för optimeringar. Detta kräver att man engagerar och investerar i rätt personer, processer och verktyg.

Det andra tipset är att ansluta olika datauppsättningar. Det är gynnsamt när säljande partner kan kombinera olika datauppsättningar och förstå nya insikter. Annonsörer kan till exempel skapa en omfattande vy av en viss produkts resultat genom att kombinera nyckeltal från annonsering, total försäljning, lager och kampanjer.

Det tredje tipset är att främja analysfärdigheter i ditt team, antingen genom intern utbildning eller strategisk anställning. Dessa analysfärdigheter omfattar kunskap om kalkylblad, en förmåga att interagera med databaser, till exempel SQL-färdigheter (Structured Query Language) samt att lära sig statistisk analys.