Hur Hershey Company nådde inkrementella målgrupper med Streamande TV-annonser

6 FEBRUARI 2020

Av Kat Vasilopoulos
Senior Produktmarknadsföringschef

Hershey Company grundades för 125 år sedan av Milton Hershey, som trodde på kraften i mänsklig förbindelse. Och även om mycket har förändrats sedan Milton Hershey dagar, har en sak inte: varumärkets fokus på kontakt med kunder.

Under många år var en av de främsta metoderna Hershey Company använde för att kommunicera sitt budskap linjär TV. Men när visningskonsumtionen började fragmenteras insåg varumärket att det inte längre gick att nå målgruppen endast via linjär TV. Det behövde hitta ett nytt sätt att förmedla sin varumärkeshistoria till dessa svårtillgängliga målgrupper under viktiga delar av året.

quoteUpUtmaningen för oss i det nuvarande medielandskapet är hur vi kan utöka vår linjära TV.quoteDown
– Charlie Chappell, chef för integrerad media- och kommunikationsplanering, Hershey Company

Hershey Company började arbeta med Amazon Streaming TV, ibland kallat over-the-top (OTT) video, fann de att det gick att öka medvetenheten om varumärket i stor skala och samtidigt engagera relevanta målgrupper baserat på Amazons förstapartsinsikter. Och med tillgång till exklusivt annonsutrymme, som IMDb TV, kunde de utvidga räckvidden för sin linjära TV-kampanj till en målgrupp som skulle ha missats med enbart linjär TV.

quoteUpMed Amazon [Streamande TV-annonser] kan vi faktiskt [nå] en inkrementell målgrupp som vi inte kan nå med bara linjär tv.quoteDown
– Charlie Chappell, chef för integrerad media- och kommunikationsplanering, Hershey Company

Titta på videon nedan för att få veta mer om hur Hershey Company använder Amazon Streamande TV-annonser för att engagera en inkrementell målgrupp och berätta sin varumärkeshistoria.

Kontakta oss idag för att få veta hur Amazon Advertising kan hjälpa dig att nå dina marknadsföringsmål.