Så förbättra marknadsförare resultaten och minskar kostnaderna med hjälp av Amazon DSP

illustration

Upptäck hur Amazon DSP är utformat för att hjälpa marknadsförare att uppnå sina affärsmål, förbättra resultaten och minska kostnaderna.

Redan före den nuvarande ekonomiska situationen kände marknadsförare trycket att göra mer med mindre. Men enligtCMO-undersökningen har inflation och sjunkande optimism nu lett till att 42 % av amerikanska företag stramar åt sina marknadsföringsbudgetar under 2023.

Så om det var viktigt att vända på varje krona för ett år sedan är det än mer kritiskt nu.

Amazon Ads fokuserar på att hjälpa kunder att arbeta bakåt från önskade affärsresultat, och det påverkar allt vi gör – särskilt när det gäller Amazon DSP. Nya förbättringar av budgivning, takt och prisstrategier i kombination med ökad adresserbarhet har hjälpt kvalificerade annonsörer att mer effektivt nå sina mål – oavsett om de säljer produkter på Amazon eller inte.

I dag är Amazon DSP inte bara ett första val för marknadsförare som vill nå Amazon-målgrupper på Amazon-ägda kanaler. Det är snarare en företagsplattform på efterfrågesidan för marknadsförare som vill nå rätt målgrupp – oavsett vad den är – så effektivt som möjligt och få ut det mesta av sina annonseringsutgifter.

Här är tre sätt på vilka Amazon DSP hjälper marknadsförare att göra just det:

Amazon DSP kan hjälpa till att förbättra kampanjresultaten

I varje kampanj som körs på Amazon DSP testar och optimerar kontinuerligt våra Amazon Web Services-drivna maskininlärningsmodeller, vilket hjälper våra kunder att bättre nå sina ideala målgrupper och skapa bättre prognoser för annonsprestanda – och viktigast av allt, det hjälper annonsörer att uppnå sina kampanjmål.

Varumärken i alla vertikaler fick betydande prestandaförbättringar under fjärde kvartalet 2022, detta med direkt koppling till ovannämnda infrastrukturuppdateringar. Förbättringarna omfattade 34 % ökning av avkastningen på annonskostnad och 12,6 % ökning av klickfrekvensen.1

Med tanke på behovet av att göra mer med mindre är det viktigt att understryka att dessa förbättringar gynnar alla våra annonsörer, samt att de inte kräver några inkrementella avgifter eller ytterligare arbete från teamen som kör kampanjen. Det betyder att våra kunder fick resultat utan att behöva betala för några tredjepartssignaler, genomföra manuella optimeringar eller lägga ytterligare tid eller finansiella investeringar på att utnyttja sina egna insikter.

Amazon DSP kan hjälpa dig att nå målgrupper som är mer benägna att konvertera

Med vår signalbaserade marknadsföring kan Amazon DSP matcha rätt meddelanden med rätt målgrupp vid rätt tillfälle. Nu omfattar detta målgrupper som tidigare inte var adresserbara. Detta är möjligt på Amazon DSP tack vare händelse- och kontextbaserade signaler, som gör det möjligt för vår teknik att förutsäga vad målgrupper för tillfället är intresserade av utan att offra vare sig räckvidd, relevans eller annonsprestanda.

Dessa målgrupper kan inte bara nås på Amazons egendomar. Uppgraderingarna av Amazon DSP hade i själva verket störst inverkan på inriktningsbarhet utanför Amazons lager. Tack vare dessa förbättringar fick våra kunder en sammanlagd uppgång på 20–30 % i inkrementell inriktningsbarhet på lager som tidigare inte var inriktningsbara, till exempel Safari, Firefox och iOS.2

Amazon DSP kan hjälpa till att nå konsumenterna på ett mer kostnadseffektivt sätt

Amazon DSP använder maskininlärning för att urskilja vilka annonsmöjligheter som passar bäst för en annonsör, och vilka som passar mindre bra. Därmed sänker vi genast kostnaderna för våra kunder samtidigt som vi ger högre avkastning, eftersom vår maskininlärning har en bättre ”förståelse” för vad som bör köpas och när, samt en optimal kostnad per annonsplacering.

Beviset ligger i resultaten: Utan att behöva vidta några åtgärder alls fick Amazon DSP-annonsörer i alla vertikaler bättre kostnad per klick med 24,7 % efter lanseringen av 2022 års förbättringar.3

Oavsett vilka ekonomiska förändringar som väntar strävar marknadsförare alltid efter att vara så effektiva som möjligt i hur de fördelar sina annonseringsutgifter. Därför är det dags att uppleva hur Amazon DSP kan hjälpa till att maximera budgetar, oavsett om en annonsör säljer på Amazon eller inte.

1–3 Amazon Internal-data, USA, 2022; 140 000 kampanjer i alla vertikaler