Ett bättre liv: Upptäck vad som motiverar kunder i kategorin hälsa och välbefinnande

Den 20 december 2021 | Av Jareen Imam Sr, innehålls- och redaktionschef

Vissa konsumenter fokuserar på sätt att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande, det kan handla om att starta en ny träningsrutin eller prova ett vitamintillskott för att göra en livsstilsförändring. Mer än 57 % av amerikanska kunder sa att hälsa var deras främsta fokus i december 2020, en ökning från 51 % år 2019.1 I takt med att fler konsumenter fokuserar på sin hälsa är nu tiden inne för hälso- och friskvårdsvarumärken att lära sig hur de bättre kan knyta an till dessa målgrupper.

Kantar genomförde en undersökning med 800 konsumenter för att lära sig mer om hur de handlar produkter som vitaminer och kosttillskott, smärtlindringsprodukter, allergi- och näsprodukter, host- och förkylningsprodukter samt hudsalvor. Majoriteten av kunderna, 72 %, sa att de köpte produkter som de regelbundet använder i sina rutiner.2 Av konsumenterna som handlar på Amazon sa 54 % att de redan vet vilka hälsovårdsmärken de vill köpa när de börjar sin shoppingresa.3 Om då många hälsovårdskunder köper från varumärken som de redan känner till, vad kan varumärken göra för att sticka ut?

57 %


Mer än 57 % av amerikanska kunder sa att hälsa var deras främsta fokus i december 2020, en ökning från 51 % år 2019.
1

72 %


Majoriteten av kunderna, 72 %, sa att de köpte produkter som de regelbundet använder i sina rutiner.2

54 %


Av konsumenterna som handlar på Amazon sa 54 % att de redan vet vilka hälsovårdsmärken de vill köpa när de börjar sin shoppingresa.3

Förtjäna tillit genom att bygga upp ditt varumärke

I takt med att fler hälsovårdsprodukter dyker upp söker många kunder produkter från varumärken som de litar på och känner igen. 60 % av kunderna och 45 % av millennials sa att varumärket var en viktig faktor när de köper produkter i kategorin hälsa och välbefinnande.4 Ett av de sätt som varumärken för hälsa och välbefinnande kan förtjäna tillit på hos målgrupperna är genom berättande. Detta kan också hjälpa varumärken att hålla sig top of mind bland kunderna när de bestämmer vilka produkter som är rätt för dem. Annonseringslösningar som Amazon Ads videoannonser och streamande TV-annonser kan hjälpa varumärken för hälsa och välbefinnande att berätta sina historier och dela produktinformation som kan hjälpa till att utbilda målgrupperna. Ju fler annonstyper som varumärken använder, desto mer sannolikt är det att kunder i Amazons butik kommer ihåg dem.5

Kunder som söker de bästa hälsovårdsprodukterna för sina behov sa att de tog fasta på rekommendationer och recensioner i sin beslutsprocess.6 Varumärken kanske vill överväga att använda Stores och ha detaljerade produktsidor för att hjälpa till att skapa medvetenhet och förtroende hos målgrupperna.

Skapa strategier för att hjälpa varumärken att knyta an till målgrupperna

När det gäller att nå Amazons kunder i kategorin hälsa och välbefinnande kan varumärken vilja överväga kundresan. Vanligtvis tar kunder 10 till 11 dagar på sig att köpa.7 Under denna tid överväger de vanligtvis två till tre produkter och köper slutligen en produkt.8

Ett sätt på vilket varumärken kan öka medvetenhet och övervägande är genom att utnyttja flera annonseringslösningar. Lösningar som en kombination av Amazon DSP och streamande TV-annonser kan hjälpa målgrupper att lättare upptäcka varumärken och produkter. Varumärken för hälsa och välbefinnande som använde denna kombinerade kampanjstrategi fick 40 % högre visningsfrekvens för informationssidan och 40 % högre inköpspris.9 Dessutom hade varumärken som använde en strategi med flera mål och utnyttjade strategier för att driva övervägande och konvertering, utöver varumärkesannonsering, positiva ökningar för alla sina mål och ett lyft på 3,8 gånger för inköpspris.10

+ 40 %


Varumärken inom hälsa och välbefinnande som använde Amazon DSP och streamande TV-annonser tillsammans fick 40 % högre visningsfrekvens för informationssidan och 40 % högre inköpspris.9

+ 3,8 x


Varumärken som använde en strategi med flera mål och utnyttjade strategier för att driva övervägande och konvertering, utöver varumärkesannonsering, positiva ökningar för alla sina mål och ett lyft på 3,8 gånger för inköpspris.10


Dessutom kan en strategi med flera mål vara viktig för varumärken som vill återengagera kunder. 60 % av de kunder som gjorde ett produktköp sa att de gjorde ett andra köp några månader senare.11 Varumärken kan bygga gillande och lojalitet bland dessa återkommande kunder. Remarketing-strategier och ansträngningar att öka antalet registreringar för ”Prenumerera och spara” kan hjälpa Amazons kunder att hitta de produkter de behöver.

Samtidigt som utbudet av hälsovårdsprodukter växer förblir Amazon en plats där kunder kan upptäcka nya varumärken och produkter som hjälper dem att må bättre.

1 “New Year’s Resolutions Study,” Allianz Life Insurance Company of North America, USA, 2020
2–4, 6,11 “Healthcare Consumers Path to Purchase,” Kantar & Amazon Ads, USA, juli 2021
5 Amazon Internal-data, USA, 2021
7 Amazon Internal-data, USA, juni 2021
8–10 Amazon Internal-data, USA, 2021