Annonsering och EU:s allmänna dataskyddsförordning

19 MARS 2018

År 2016 antog Europeiska kommissionen den nya dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR är utformad för att harmonisera lagar över hela Europa som styr säkerheten och skyddet av personuppgifter, inklusive personuppgifter som används i reklam. Amazons långvariga engagemang för sekretess och datasäkerhet överensstämmer med målen i tillämpliga dataskyddslagar, inklusive GDPR. Besök länkarna nedan för mer information om hur Amazons annonstjänster uppfyller kraven i GDPR: