Partner Spotlight: En konversation om displayannonser för e-handel med Rise

28 oktober 2021

Rise Interactive är en digital marknadsföringsbyrå som hjälper varumärken att skapa bättre affärsresultat med sin strategi för mediahantering över flera kanaler och kundupplevelser. Rise Connex® är en mediaoptimeringstjänst som jobbar över flera kanaler och gör det möjligt för dess analytiska marknadsförare att investera varje dollar där den driver fram störst avkastning. Vi satte oss ner med Blake Kidd som är Director of Search and Marketplaces hos Rise och han delade sitt teams inställning till annonsvisning och hur displayannonser för e-handel är en del av deras strategi för Amazon DSP.

Vad handlar Rise om?

Rise grundades av Jon Morris under 2004. Rises vision är att för bästa resultat från digital marknadsföring krävs en strategi som liknar finansvärlden – att kunna befinna sig på alla kanaler och investera varje dollar där den driver fram störst avkastning. Morris byggde ett team av analytiska personer som vet hur man använder data på smartast möjliga sätt.

Idag är behovet av analytiska marknadsförare och teknik i vår bransch ännu mer angeläget. Rise har investerat miljoner i Connex som är vår egenutvecklade teknik och som möjliggör vår vision för datadrivna prestandaoptimeringar i skala. Connex samlar data från alla större marknadsföringsföretag och avgör proaktivt var de bästa investeringsmöjligheterna finns över olika kanaler.

Berätta lite om Rises tillvägagångssätt i och med Amazon DSP och hur ni använder displayannonser för e-handel som en del av Amazon Ads-strategin

På Rise är displayannonser för e-handel en del av praktiskt taget varje Amazon DSP-strategi vi designar. Med fokus på bilder på produktinformationssidan och tillgänglighet över en mängd olika placeringar utgör displayannonser för e-handel oftast stommen i våra remarketinginitiativ. Displayannonser för e-handel används dock även ofta i prospektering, särskilt när jobbet att driva trafik till produktvisningssidor är en viktig faktor – precis som vid nya produktlanseringar.

Du måste komma ihåg att e-handelsannonser är relativt enkla men kan vara mycket effektiva annonsformat. Deras alltid närvarande och relativt billiga CPM (kostnad per tusen visningar) möjliggör stor ”vidhäftning” genom att hjälpa till att driva en hög mängd visningar över en stor mångfald av placeringar. Trots detta kan dessa annonser också skräddarsys för att hjälpa till att driva igenom klick till försäljning, vilket understryker deras förmåga att vara både ett verktyg med övre tratt och ett fantastiskt remarketingformat. Dessa faktorer innebär att inte bara e-handelsannonser används för att fylla en mängd olika Amazon DSP-roller. Deras prestanda överträffar dock ofta även andra format.

Amazon DSP erbjuder en rad annonstyper som erbjuder bra resultat men e-handelsannonser nyttjas av alla våra konton och är oftast de enheter som har bäst resultat. För en utomhusannonsör för matlagning har e-handelsannonser överträffat statiska bildannonser YTD i både skala (sju gånger klick till försäljning) och effektivitet (avkastning på annonskostnad +36 %)1.

Vilka är dina bästa praxis när det gäller att skapa en kampanj för e-handelsannonser?

Dynamiska annonser är dedikerade till en individuell ASIN. Responsiva annonser är också bra för mycket stora kataloger eftersom de automatiskt upptäcker problem med slut på lager för alla ASIN:er och slutar visa dem. Med dynamiska annonser måste problem med slut på lager registreras och annonserna pausas manuellt. Dynamisk e-handel erbjuder å andra sidan kraftfulla anpassade alternativ för mer övertygande annonser. Dynamiska annonser kan visa en utvald kundrecension, vilket kan ge kraftfulla prospekteringsannonser.

Responsiv och dynamisk e-handel visar också i de flesta fall avsevärt olika resultatnivåer, där var och en tenderar att leverera bättre resultat på separata nyckeltal. För en av våra annonsörer för snacks levererar responsiva annonser mycket bättre engagemang (+75 % klickfrekvens), medan dynamiska ger en högre avkastning (+47 % ROAS)2.

Utöver att nyttja både responsiva och dynamiska e-handelsannonser för sina egna unika nischer tenderar vi också till att använda en handfull strukturella och fastställa bästa praxis. Framför allt är vi mycket avsiktliga med konfigurationer av radartiklar – varje radartikel kommer antingen att inriktas på lokalt- eller tredjepartslager, men inte båda eller stationära eller mobila enheter, men inte båda, och kommer bara att ha 1–3 målgrupper på plats. Detta genererar oundvikligen en stor mängd radartiklar att hantera. För att säkerställa att utgifterna nyttjas effektivt i den här skalan använder vi automatiserad budgetoptimering som omfördelar den totala orderbudgeten för radartiklar per deras resultat.

Om du var tvungen att ge en ny annonsör ett råd innan de börjar använda displayannonser för e-handel, vad skulle det vara?

Både responsiva och dynamiska displayannonser för e-handel är extremt mångsidiga och kapabla format som kan hjälpa till att fylla praktiskt taget vilken roll som helst i Amazon DSP-kampanjer. Att veta när de ska använda båda formaten för att få så mycket som möjligt från deras unika egenskaper och förstå hur man bygger strategier med lämplig relevans för att skapa bästa resultat är nyckeln till framgång med övre tratt.

1 Rise Interactive analysis, april – juli 2021, USA
2 Rise Interactive analysis, januari – juli, 2021, USA