Varför autentiska kontakter kan hjälpa varumärken att bygga lojalitet

20 december 2021 | Av: Jareen Imam, Sr. Content and Editorial Manager

Det digitala marknadsföringslandskapet utvecklas med allt från anslutna enheter till tekniska framsteg i takt med att kunderna vill ha mer kontroll över hur de interagerar med varumärken via olika digitala kanaler. En ny rapport från Deloitte visar att kunderna dras till marknadsföring som belyser autentiska mänskliga kontakter.1

Genom att skapa kampanjer med autentiska meddelanden kan varumärken bidra till att skapa medvetenhet, övervägande och till och med lojalitet bland kunder som vill engagera sig i företag vars värderingar matchar deras egna.

”Att skapa meningsfulla kontakter med kunder är ett viktigt mål för annonsörer”, säger Alan Moss, vice ordförande för Global Ad Sales på Amazon Ads. ”Och det är viktigt att inte bara försöka nå nya kunder utan också att återengagera befintliga kunder för att främja kärleken för och lojaliteten till varumärket. Annonsörer kan börja med detta genom att lyssna på sina kunder och fundera över vad som är viktigt för dem. Genom att förstå vad kunderna vill ha, behöver och värdesätter kan varumärken utveckla kundcentrerad annonsering för att hjälpa till att skapa djupare kontakter till målgrupperna.”

I takt med att kundernas beteenden förändras och annonseringsbranschen omvandlas genom förändrad teknik, till exempel avlägsnandet av tredjepartscookies, kan marknadsförare undra hur man når och engagerar målgrupper. Inför 2022 är det här en djupdykning i varför autentiska kontakter kan hjälpa varumärken att nå ut till målgrupper och skapa kärlek för och lojalitet till varumärket.

Verkliga kontakter drar till sig kundernas uppmärksamhet

Kunderna söker meningsfulla kontakter med varumärken och vill interagera med innehåll och meddelanden som genljuder med dem. Enligt en färsk undersökning från Environics Research på uppdrag av Amazon Ads sa 8 av 10 kunder i USA och Europa att de ville ha riktiga kontakter.2

”Jag längtar efter verkliga upplevelser, långsamhet och autentiska mänskliga kontakter snarare än den mer digitalt baserade livsstil som ny teknik skapar”, sa en av dem som svarat på enkäten.

Varumärken har möjlighet att nå kunder på nya och meningsfulla sätt genom annonslösningar som hjälper till att dela deras meddelanden och värderingar. Genom marknadsföring kan varumärken förmedla sina sociala värderingar om ämnen som hållbarhet, mångfald och inkludering, vilket kan hjälpa kunderna att upptäcka och engagera sig i dessa varumärken. Detta kan vara särskilt viktigt för kunder som är medvetna om effekterna av sina inköp och det inflytande som de har med sina plånböcker. Till exempel sa åtta av tio konsumenter i USA och Europa att de var mer benägna att köpa produkter eller tjänster från varumärken vars värderingar stämmer överens med deras egna.3

Så hur kan varumärken börja skapa dessa djupare kontakter med kunderna? Berättande kan vara ett kraftfullt sätt för varumärken att skapa autentiska kontakter. Berättelser kan hjälpa varumärken att dela meddelanden, fakta och information som engagerar och inspirerar målgrupper. Denna strategi kan också hjälpa varumärken att förklara sin ambition och sina mål för kunderna och skapa en djupare kontakt till dem. Övertygande kampanjer som utnyttjar berättande kan också hjälpa kunder med inköpsbeslut. Faktum är att 90 % av kunderna uppgav att autenticitet är viktigt för dem när de beslutar vilka varumärken som de ska stödja.4 Varumärken som vill nå kunder genom engagerande berättande kan överväga annonslösningar såsom streamande TV-annonser, audioannonseroch Amazon Live.

1 2021 Global Marketing Trends, Deloitte Insights, USA, 2021
2-4 Environics, Social Values Global Consumer Themes, USA och Europa, 2021