I takt med att onlineshopping fortsätter att utvecklas finns det flera platser där varumärken kan möta konsumenter

25 mars 2022 | Av Matt Miller, Sr. Copywriter

Phil Christer och Elli Menze diskuterar hur varumärken kan utöka sin verksamhet i ett alltmer komplext medielandskap.

Phil Christer och Elli Menze diskuterar hur varumärken kan utöka sin verksamhet i ett alltmer komplext medielandskap.

De senaste två åren sett betydande förändringar i konsumenternas sätt att leva, från arbete till shopping och umgänge. Under 2021 ökade den globala försäljningen på nätet med 16 % och den förväntas öka med 50 % under de kommande fyra åren, enligt Statista.1 Konsumenterna engagerar sig i allt högre grad med varumärken i fler medieformat och kanaler, och det kan vara viktigt för varumärken att förstå hur de kan möta dessa konsumenter på flera beröringspunkter.

På Mobile World Congress i mars diskuterade Phil Christer, vd för Amazon Ads i Storbritannien och Elli Menze, partner för resultatmarknadsföring och digital handel på Mindshare Worldwide, hur varumärken kan få verksamheten att växa i ett alltmer komplext medielandskap.

Onlineshopping och marknadsföring, som Menze förklarade under Amazon Ads serie Coffee and Conversation, har blivit allt viktigare för Mindshares klienter i alla kategorier.

”Det finns två bakomliggande orsaker till det”, säger Menze. ”Den ena är självfallet den enorma tillväxt som vi har sett inom e-handel de senaste åren, och trenden att konsumenterna gör sina inköp online. Den andra trenden vi har sett är att samtal om media tar allt större plats när det handlar om hur man lyckas inom handel. En del av detta beror på ökningen av medier i detaljhandeln.”

Bygga en mer balanserad mediemix

I ett alltmer fragmenterat landskap konsumerar och köper målgrupper i fler medieformat och kanaler än någonsin tidigare. För varumärken ger varje beröringspunkt möjlighet att skapa en anslutning, att växa eller ändra en uppfattning och inspirera till ett köp. Och under de senaste åren har Mindshare arbetat med sina klienter för att utveckla sina tillväxtstrategier.

”Vad vi nyligen har sett är att den traditionella marknadsföringstratten har kollapsat. I dag är konsumenternas resor inte längre linjära. Om du tänker på det så kan konsumenterna gå från att höra om ditt varumärke för första gången till att köpa från dig inom några sekunder om de vill. Det innebär ur ett annonseringsperspektiv att för varje annons du lägger ut finns det också en möjlighet att sälja”, säger Menze. ”Men å andra sidan krävs det mer än att helt enkelt investera i en kortsiktig försäljningstaktik. Det räcker inte längre med enbart taktiker för lägre tratt om du vill växa i e-handelsutrymmen som Amazon. Vi behöver verkligen investera i fler varumärkesbyggande aktiviteter.”

När det gäller Amazon förklarade Menze att de konversationer Mindshare har haft med sina klienter visserligen fortfarande handlar om sponsrade annonser. Men utöver det ser Menze att Amazon DSP spelar en allt viktigare roll i att hjälpa varumärken att engagera konsumenter tidigare under deras resor. “Det hjälper oss att dra nytta av mer visningar, mer videoannonsering, för att verkligen bygga upp den där varumärkesförtrogenheten, få konsumenterna att göra överväganden om varumärken och i slutändan nå en mycket bredare konsumentbas” säger Menze.

Mindshare har gett kunderna rådet att använda strategier med en mer balanserad mediemix – en som är flerkanalig och tar hänsyn till hela konsumentresan.

Phil Christer och Elli Menze diskuterar hur varumärken kan utöka sin verksamhet i ett alltmer komplext medielandskap.

Phil Christer och Elli Menze diskuterar hur varumärken kan utöka sin verksamhet i ett alltmer komplext medielandskap.

Att skapa meningsfulla kontakter med konsumenterna

Som Menze noterade söker konsumenterna idag mer meningsfulla kontakter med varumärken. Enligt en studie från 2021 av Amazon Ads och Environics Research är 72 % av konsumenterna villiga att betala mer för varumärken som upplevs som autentiska.2

”Konsumenterna kräver mer meningsfulla upplevelser med varumärken, de kräver mer personliga upplevelser”, säger Menze. ”Så vi funderar verkligen på hur vi kan leverera detta. Hur kan vi tänka mer kreativt när det gäller hur vi utnyttjar hela paketet av Amazon Ads-lösningar?”

Menze betonade vikten av produktsidor, informationssidor, Stores och optimering av innehåll för konvertering som grundläggande steg för varumärken. ”Men hur kan vi tänka kring att även utnyttja innehållet och sätta det i centrum för annonseringen och hur vi bygger varumärken på Amazon?” säger hon. ”Vi funderar på hur vi kan lägga in interaktivitet och influencerinnehåll i lösningar från livestreaming, röst- och ljudannonser, streamande TV och Twitch och därmed skapa en långsiktig koppling med varumärken och ett djupare engagemang med våra målgrupper, som i slutändan är det som får verksamheten att växa på lång sikt.”

Gräva djupare för att få en mer nyanserad mätning

För många varumärken kanske viktiga resultatindikatorer som avkastning på annonskostnad inte har så mycket att göra med strategier som fokuserar på varumärkesbyggande. När varumärken omprövar sin mediemix och svänger mot varumärkesbyggande utöver försäljning, säger Menze att det är viktigt att också ompröva sina mätstrategier.

”Det är en stor förändring i tänkesätt för många marknadsförare”, säger Menze. ”Bara för att du kan mäta den omedelbara inverkan som din annonsering har på försäljningen betyder det inte att det är rätt nyckeltal för varje annons du lägger ut.”

Menze förklarade att varumärken bör försöka diversifiera nyckeltalen som de tittar på i olika strategier och kanaler.

”Vi pratar med kunderna om att inte mäta alla delar av medieplanen på samma sätt, att diversifiera KPI-uppsättningar, bygga robusta ramverk för mätning och sedan även använda analytiska lösningar som hjälper oss att bättre förstå vilken inverkan media har på den totala försäljningshastigheten”, säger Menze. ”Det är där jag tror att vi kommer in på ett riktigt intressant område som går bortom det annonsstödda synsätt vi har på vår inverkan.”

Menze nämner särskilt Amazon Marketing Cloud (AMC) som ett användbart verktyg för varumärken som vill dra nytta av nyanserade insikter.

När man blickar framåt mot resten av 2022, säger Menze att Mindshare är glada över att kunna utnyttja streamande TV, AMC ”och nya mätnings- och insiktslösningar som verkligen hjälper oss att få en bättre förståelse för, och en mer nyanserad bild av, hur vi får varumärken att växa långsiktigt på Amazon.”

”Under 2022 kommer Mindshare även att fokusera på att prata med våra kunder om hur de kan få sina varumärken på Amazon att växa genom att ha ett bredare perspektiv än bara media”, säger Menze. ”Vi vet att annonsering bara är en del av det som får ditt varumärke på Amazon att växa, och att andra delar som din säljstrategi, utformningen av din portfölj och ditt innehåll, faktiskt är faktorer som alla är mycket viktiga och ligger till grund för din förmåga att utveckla din verksamhet. De är alla sammanlänkade. Så vi kommer att fortsätta prata med kunder om deras övergripande affärsomvandling och hur de verkligen kan börja anta en mer flexibel inställning till hur de arbetar på Amazon från sändare till mottagare.”

1 Statista, 2021, Global
2 Environics, Social Values Global Consumer Themes, USA och Europa, 2021